10 திருமணம் ஒரு உறவு அழிக்க பொதுவான தவறுகள்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல :islamgreatreligion.wordpress.com

In life and love, நீங்கள் எப்போதும் பதிலாக எதிர்மறை நேர்மறை கவனம் செலுத்த வேண்டும் இருக்கிறோம் நினைக்கலாம். எனினும், unless you become aware of your own hurtful attitudes or actions — so that you can correct them — your chances of staying in love ’til death do you part are close to zero.

To have your marriage last a lifetime, avoid these 10 common mistakes:
1. Talking “at” instead of “with” your mate. Let his or her body language be your guide. When you’re talking “at” your partner, he or she will tense up. When you’re talking “with” your spouse, he or she will relax.

2. Tuning out — instead of tuning in — to what your mate is saying. When you mind begins to wander, stop and remember that what your partner is saying is important to him or her.

3. Forgetting to thank your mate. Not thanking your spouse for being considerate, thoughtful or kind makes him or her feel unappreciated and foolish for caring about you. even if your mate did something as simple as remembering to wash the laundry or cook dinner or pay an outstanding bill. although it may be generally “considered as a duty”, it is not. In fact the main duty in a marriage is to make the other person happy, for most people, ultimately that does not necessary have to do with chores or bills.

4. Getting defensive instead of saying, “I’m sorry.” When you mess up, the sooner you sincerely say, “I’m sorry,” or “I was wrong,” the sooner your mate can stop resenting you.

5. Always saying, “I’m sorry,” yet never changing. An apology buys you another chance. எனினும், if you keep making the same mistake, apologies not only seem empty, but annoying as well.

6. Being repeatedly late. Frequently keeping your partner waiting is not only inconsiderate, it’s arrogant.

7. Playing the victim. This behavior not only accuses your spouse of hurting you, but adds insult to injury by implying that he or she is doing it intentionally, when that may not be the case. not everyone has the same capacity of receiving accusations, so it is safest not to jump and accuse your mate of having bad intentions, even if they have repeated similar mistakes in the past.

8. Jumping to conclusions. Presuming that you know what your partner feels — and why — without first getting all the facts is only going to push him or her away.

9. Badmouthing your spouse behind his or her back. This not only adds to the list of secrets you keep from your mate, but also tells others how little you respect your partner.

10. Thinking that doing something once is enough. If you only temporarily stop making the above mistakes — and don’t continue to monitor yourself to keep from slipping back into bad habits — If your spouse was satisfied with that last bouquet of roses you bought her or that last set of golf clubs you got him, all signs point to the fact that giving and receiving gifts is a good thing. So keep it up! you’re teasing your partner with changing one time and going to the same old song and dance. You’re also kidding yourself that you’re committed to improving your marriage, when really you’re not.

________________________________________
மூல : islamgreatreligion.wordpress.com

14 கருத்துக்கள் செய்ய 10 திருமணம் ஒரு உறவு அழிக்க பொதுவான தவறுகள்

 1. Jazakallah khairan,though I’m single but I love this site ‘cos I’m learning from this site and I also educate people with the wonderful posts I read on this site daily.May Allah(S.W.T) rewards us with jannahtul fir-daus.ameen

 2. titilope nofiu olalekan

  ⌣»̶·̵̭̌·̵̭̌✽̤̈̊Ŧђɑ̤̥̈̊п̥̥̲̣̣̣kƨ̣̣̣̇̇̇̇✽̤̈̊·̵̭̌·̵̭̌«̶⌣ for the lecture you give us may Allah bless you. But A̶̲̥̅♏ single seeking for a wife.

 3. Hey everyone
  I would like to say, that I really enjoy reading your articles. I’m not Muslim, but they are so true also for me. I want to say Thank you for trying to improve our world, help people understand how to live together and how to be good for someone, with whom you will spend the rest of your life.
  Spread the love. And may Allah bless you all.

 4. khadijah shittu

  this is interestin and i do sincerely appreciate the coordinators of the site.pls keep the flag flying in islam.can i always receive alerts from this site?baaarakallahufih

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு