10 டோட்ஸுடன் தராவீஹிற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம்: aaila.org

நூலாசிரியர்: Grandma Jeddah

இங்கே உள்ளவை 10 tips to encourage your child to stay on his best behaviour in the masjid, so you can have a more pleasant and rewarding Taraweeh prayer during Ramadan.

Tip 1

Select a masjid that caters to children. Many masjids offer childcare services for worshippers, making it easy for parents to enjoy meals and give their undivided attention during long standing periods of Taraweeh prayer. நிச்சயமாக, not all masjids have this luxury. Even so, some are certainly more kid-friendly than others. Look for a masjid that you and your child both feel comfortable in.

Tip 2

Encourage your child to fast during Ramadan. The pious predecessors of the Prophet (SAW) encouraged their children to fast. There are differences in opinion as to what age children should be encouraged to fast. இருப்பினும், you can still make gentle attempts at getting your child to give up eating by distracting him with toys, as did our pious predecessors. You can even offer a special reward if he fasts all or most of the day. Use affectionate persuasion, but don’t force fasting upon him. How can fasting help control your child during visits to the masjid? யோசித்துப் பாருங்கள் . . . how do you feel after fasting all day and then finally sitting down to savor a scrumptious meal? Your blood sugar plummets and you’re ready to doze off to sleep. Your children are no different. Having your child fall asleep during Taraweeh prayer can be the relief you need to focus on your prayers and avoid having to correct him to be quiet or sit still.

Tip 3

Endear your child to stand for the Taraweeh prayer along with you. It’s not uncommon for children as young as eight-years-old to stand for the entire Taraweeh prayer! Don’t force it upon your child, எனினும். All children are different. Offer him a special treat if he stands throughout much of the prayer with you. You’ll find him trying his best to stay on his feet, fighting the urge to rock back and forth and nod off.

Tip 4

Talk to your child prior to leaving home. Explain to him that you understand how difficult it can be sitting still for such a long period of time. Explain specifically what type of behavior you expect from him, within reason. Tell him that you want him to sit down while you’re praying. Let him know if he wishes to talk, he should use a hushed tone. If he sits quietly throughout most of the prayer, you’ll give him a gift from your “Ramadan gift bag” on the way home. Your gift doesn’t have to be expensive. It could even be a special dessert such as an ice cream cone or donut on the way home from the masjid. அல்லது, even a special sweet treat you cook up at home.

Tip 5

Carry along a “Taraweeh activity bag” with an assortment of toys such as coloring books and crayons, pencil and paper, puzzles, sticker books, hand held toys and whatever other entertaining toys (without images)you think will keep your child’s hands busy and mind occupied while you’re praying. Why not visit the local dollar store and have your child pick out toys he might enjoy playing with. After you get home, stuff everything into a back pack for your child to carry with him to themasjid.

Tip 6

Bring a bag of snacks. What better way to keep your child’s mouth closed and hands busy than with baggies filled with savory snacks. Treats with mini pieces such as bags of nuts, popcorn or fruit snacks are ideal. They make it practical for your child to share with his friends and they don’t leave crumbs behind. Be sure to remind him to pick up any bags or wrappers he may have used.

Tip 7

Take an outside break. Sometimes being inside for an extensive period of time can be just too much for your child. When your child gets cranky and disruptive to others, give him a break. Allow him (and yourself) to take a breather outside and take in some fresh night air. After calming down your child and gathering yourresolve, return inside and continue your prayer.

Tip 8

Remember that you are training your child. Don’t expect a perfect soldier. He will falter at times with your instructions. That can be expected. Your child is not an adult. And besides . . . even adults have limitations on their attention spans. Your child is just that—a child.

Tip 9

Lower your expectations of attaining a perfect Taraweeh prayer. Times are not the same as when you had no children. Your child will inevitably take time away from your devotion. And that’s Ok. You are now in charge of a child you have been given as a trust. Your responsibility is to teach him his purpose in life—to worship his Lord. Through your patience, guidance and example he will learn an important facet of Ramadan—standing earnestly at night and enduring the fortitude of praying to His Lord.

Tip 10

For some children the structured environment of a masjid for such an extended period of time is just too, demanding. In such situations it’s reassuring to know that for sisters, praying in the home gains more rewards than praying in the masjid . . . talk about convenience. So you can still receive bountiful rewards from your Lord right in your home while praying Taraweeh. And at the same time allow your child to experience the many blessing of this holy month of Ramadan.

ஆதாரம்: aaila.org

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இந்த கட்டுரையை உங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும், வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் பின்வரும் தகவலைச் சேர்க்கும் வரை இந்தத் தகவலை மீண்டும் அச்சிட உங்களை வரவேற்கிறோம்:ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com - இஸ்லாமியர்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண தளம்

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு