10 ஒரு வெற்றிகரமான கணவர் இருக்க வேண்டும் எப்படி பணம்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: Muhammad AlShareef

மூல: en.islamway.net

1. உங்கள் மனைவிக்கு ஆடை அணியுங்கள், சுத்தமாகவும் அழகாகவும் இருக்கும். கடைசியாக எப்போது ஆண்கள் வடிவமைப்பாளர் பைஜாமாக்களுக்காக ஷாப்பிங் சென்றோம்? Just like the husband wants his wife to look nice for him, she also wants her husband to dress up for her too. Remember that Rasul Allah – சல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் – would always start with Miswak when returning home and always loved the sweetest smells.

2. Use the cutest names for your wife. Rasul Allah – சல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் – had nicknames for his wives, ones that they loved. Call your wife by the most beloved names to her, and avoid using names that hurt their feelings.

3. Don’t treat her like a fly. We never think about a fly in our daily lives until it ‘bugsus. இதேபோல், a wife will do well all daywhich brings no attention from the husbanduntil she does something to ‘bug’ அவரை. Don’t treat her like this; recognize all the good that she does and focus on that.

4. If you see wrong from your wife, try being silent and do not comment! This is one of the ways Rasul Allah – சல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் – used when he would see something inappropriate from his wivesradi Allahu ‘anhunn. It’s a technique that few Muslim men have mastered.

5. Smile at your wife whenever you see her and embrace her often. Smiling is Sadaqah and your wife is not exempt from the Muslim Ummah. Imagine life with her constantly seeing you smiling. Remember also those Ahadith when Rasul Allah – சல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் – would kiss his wife before leaving for Salah, even if he was fasting.

6. Thank her for all that she does for you. Then thank her again! Take for example a dinner at your house. She makes the food, cleans the home, and a dozen other tasks to prepare. And sometimes the only acknowledgement she receives is that there needed to be more salt in the soup. Don’t let that be; thank her!

7. Ask her to write down the last ten things you did for her that made her happy. Then go and do them again. It may be hard to recognize what gives your wife pleasure. You don’t have to play a guessing game, ask her and work on repeating those times in your life.

8. Don’t be little her desires. Comfort her. Sometimes the men may look down upon the requests of their wives. Rasul Allahsal Allahu alayhi wa sallam set the example for us in an incident when Safiyyahradi Allahu ‘anhawas crying because, as she said, he had put her on a slow camel. He wiped her tears, comforted her, and brought her the camel.

9. Be humorous and Play games with your wife. Look at how Rasul Allah – சல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் – would race his wife Aisharadi Allahu ‘anhain the desert. When was the last time we did something like that?

10. Always remember the words of Allah’s Messenger – சல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்: “The best of you are those who treat their families the best. And I am the best amongst you to my family.Try to be the best!

முடிவில்: Never forget to make Dua to Allahazza wa jallto make your marriage successful. And Allah ta’ala knows best !!

தூய ஜாதி

... பொம்பளைக்கில்லன்னேம்லல கைப்பழக்கம்

பிரிவு-Islamway - தூய ஜாதி மூலம் நீங்கள் கொண்டு- www.purematrimony.com - Practising முஸ்லிம்கள் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் சேவை.

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய:http://purematrimony.com/blog

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு:www.PureMatrimony.com

1 கருத்து செய்ய 10 ஒரு வெற்றிகரமான கணவர் இருக்க வேண்டும் எப்படி பணம்

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு