10 திருமணத்திற்கு தயாராவதற்கான வழிகள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

சரியான திருமணத்தைத் திட்டமிடுவதற்குப் பதிலாக சரியான திருமணத்தைத் திட்டமிடுவதில் மக்கள் வெறித்தனமாக இருக்கும் காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம்.

உங்கள் திருமணம் ஒரு நாள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் – whereas marriage is for the rest of your life.

To help you get started, here are 10 things you need to take into account to help you prepare for marriage:

1. Your future spouse is not going to be perfectLet’s face itneither are you! If you focus too much on your spouse’s weaknesses and imperfections, you’ll never get the best out of them.

2. Your spouse may have a pastThere will be things in your own past that you don’t want your future spouse to ever know about.. There’s a reason why the past is called the pastbecause it’s gone and you can’t change it! Smart couples focus on the present and the future.

3. Marriage is NOT a bed of roses! It takes a LOT to make your marriage workwhich is why it’s called half of your deen. Have the expectation that when you DO find the one, there WILL be struggles and difficulties ahead. அதுதான் வாழ்க்கை. What’s unrealistic though is expecting everything to be amazing.

4. The success of your marriage is dependent on you BOTHPatience, கடின உழைப்பு, consistency, emotional support and perseverance are just some of the hallmarks of a successful marriageso if you know you’re going to struggle with these, start working on them NOW before you enter into nikkah. Never compare your life with that of others, because in reality, you have no idea what goes on behind closed doors.

5. Set your marriage up for success and not failureCreate a ‘firewallin your mind and decide that when you marry, there is no room in your life for lies, மற்றும் அவர் என்ன சொன்னாலும் போகும், ingratitude, laziness, the inability to forgive, stinginess, lack of affection, outside influence etc. Your marriage is a sacred pact between you and your spouse and no matter what, be mindful that Allah is watching everything you do. By having a zero-tolerance attitude towards the things that could ruin your marriage, you’ll have a better chance at surviving.

6. Be prepared to WORK at it! – The worst thing you can bring into a marriage is a lazy, negligent attitude. Some people seem to think that they have fulfilled their duty when they get married. எனினும், if you want a beautiful garden, you have to nurture it and give it the things it needs to really thriveand this includes regularly maintaining it, taking care of it and making sure it’s free from weeds. A happy home is more important than a beautiful gardenso if you want your relationship to bloom, you have to be prepared to constantly work at it!

7. Even Allah forgives mistakes! – Allah SWT doesn’t expect us to be perfect and has given us tawbah and the ability to ask forgiveness and to also forgive those who have wronged us. Start developing this aspect of your character now because when you get married, there will be many times you will have to humble yourself and ask forgiveness from your spouseand you yourself would want your spouse to forgive you! Remember that to encourage change in your future spouse will take much love, communication, dua and support.

8. Marriage is always a riskYou have NO IDEA what Allah holds in store for your marriage or how things will change or what you will both be tested with. If you enter your marriage with the idea of perfection, you’re not going to have it.Always be prepared for changebecause your life can change in an instant.

9. Marriage requires commitment and loveIf you can’t be emotional with people, that’s ok. But not being emotionally connected with your spouse will KILL your marriage. Worse, your kids will be severely affected. Work on being gentle, நம்மில் பலர் மற்றவர்களை ஒருபோதும் நடத்தாத விதத்தில் நம் வாழ்க்கைத் துணையை நடத்துகிறோம், respectful and loving and make a pact with yourself to be truly committed to your spouse and to your marriage.

10. Marriage requires sacrificeBecause there is no ‘Iin TEAM. ஆம், being married is being part of a team and there will be times you have to make sacrifices and give your all. If you’re not prepared to do that, then think of it like thisyou can’t withdraw from a bank account unless you have money in it in the first place. Marriage is like a bank account in which you deposit good will and love. You can’t withdraw if you never put anything into it.

May Allah SWT give us the wisdom and the ability to prepare for our marriages in the right way ameen!

தூய திருமணம் – முஸ்லீம்கள் ஒன்றிணைவதற்கும் ஒன்றாக இருப்பதற்கும் உதவுதல்

Get your FREE 7 day trial of Pure Matrimony HERE.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு