மாத தொகுப்புகள்: ஏப்ரல் 2012

திருமண

7 விஷயங்கள் உங்கள் முஸ்லீம் கணவர் சொல்ல மாட்டேன்

தூய ஜாதி | | 324 கருத்துக்கள்

By Abu Ibrahim Ismail Ever wish you could read your husband’s mind? மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் கணவர்கள் மற்றும் மனைவிகள் ஒருவருக்கொருவர் பேச மற்றும் விஷயங்கள் பற்றி விவாதிக்க ஊக்குவிக்கிறது. எனினும், in many Muslim...

நீங்கள் கூறுவதற்கு முன், 'நான்'

ஒரு நேர்மையான முஸ்லீம் உங்கள் மகள் மணம்புரி

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

மூல : hidayaresearch.com We should fear evil people more than we fear the Devil because the Devil’s deceit is weak compared with that of an evil friend. இந்த காரணத்திற்காக,...

பொது

அல்லாஹ்: சுமைகள் சிகிச்சை, களைப்பு, மற்றும் வன் நாட்கள் homemaking என்ற

தூய ஜாதி | | 1 கருத்து

மூல: : http://traditionalmuslimah.blogspot.in/2011/11/allah-cure-for-burdens-fatigue-and-hard.html Some days we feel allthese things, நாங்கள் செய்ய வேண்டியது அதிகமில்லை மற்றும் தருணங்களை நாம் சுவர் எதிராக ஆதரவு உணர. Alhamdulilah இந்த உணர்வுகளை ஒரு தீர்வு உள்ளது: அல்லாஹ். We...

பொது

இருக்கலாம், அல்லாஹ் ஓர் ஆயிஷா மற்றும் ஒரு கதீஜா ஆக வேண்டும்

தூய ஜாதி | | 6 கருத்துக்கள்

மூல: : http://www.habibihalaqas.org/2012/02/may-be-allah-wants-you-to-become-aisha.html To Allâh belongs the kingdom of the heavens and the earth. He creates what He wills. He bestows female (offspring) upon whom He wills, and bestows male (offspring) upon whom...

நீங்கள் கூறுவதற்கு முன், 'நான்'

4 ஒரு கண்டறியும் குறிப்புகள்

தூய ஜாதி | | 6 கருத்துக்கள்

மூல: : http://mentalhealth4muslims.com/2010/03/23/four-tips-to-finding-the-one/ Author: By Dr.Nafisa Sekandari, sr. Hosai Mojaddidi, For Muslims there is no better example or precedent of an ideal husband than the Prophet Muhammad (ஸல்). He was...

பெற்றோர்

சிறார் பராமரிப்பாளர்கள் கலாச்சாரம் பேட் பெற்றோர் ஆகும்?

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

மூல:: http://www.saudilife.net/parenting/29624-is-the-nanny-culture-bad-parenting Author:உம் உள்நுழைய “I THINK it’s haraam,” my friend said, contorting her face as she sat on the couch next to me. “These women leave nannies to raise their children. They’re...

பொது

திருமண விருந்துக்கு

தூய ஜாதி | | 1 கருத்து

மூல :மூலம் ஷேக் முஹம்மது Naasirudden அல்-Albaani தி ஆப்ளிகேஷன் abdurrahman.org கணவர் திருமணம் ஒட்டுமொத்தந்தான் பிறகு ஒரு விருந்து ஸ்பான்சர் வேண்டும் திருமண விருந்து. இந்த அடிப்படையாக கொண்டது ...