மாத தொகுப்புகள்: மார்ச் 2013

நீங்கள் கூறுவதற்கு முன், 'நான்'

Istikhara - உங்கள் வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் சம்பந்தப்பட்ட நல்லொழுக்கம்

தூய ஜாதி | | 10 கருத்துக்கள்

Allah SWT in all his power did not leave us on this Earth without any form of guidance. He in all his infinite mercy created us and sent us the...

பொது

த வீக் குறிப்பு – Shaytaan உங்கள் வீட்டில் பாதுகாக்க

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

கணவனும் மனைவியும் இடையே மோதல் காரணமாக குடும்பத்தில் உள்ள இதயம் அழிக்க - Shaytaan வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு நோக்கம் உள்ளது: நபி (S.A.W.S) கூறினார்: “இப்லீஸ் நீர் அவனுடைய சிங்காசனத்தை வைக்கிறது;...

நீங்கள் கூறுவதற்கு முன், 'நான்'

ஹலால் காதல்

தூய ஜாதி | | 1 கருத்து

மூல: www.habibihalaqas.org Author: Arty Feeling so shy and nervous on the day of my niqah (திருமண), எனக்கு நானே: 'நான் ஏன் மிகவும் பதற்றத்துடன் இருக்கிறேன்? This is not my first...

பொது

மேக்கர் மற்றும் ஆப் ஹார்ட்ஸ் பிரேக்கர்!

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

மக்கள் கடினமாக முறை மூலம் செல்லும் போது, ஏனெனில் நாம் அல்லாஹ் மூலம் சோதனை எப்படியிருக்கிறது, ஏனெனில் நாங்கள் மூலம் சோதனை அல்லது நாங்கள் எங்கள் சொந்த கைகளில் நடந்துகொண்டவிதம் உனக்கு. கடவுள் ...

பொது

'நீங்கள்' அல்லது 'நீ செய்வாயா'

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

மூல: wisewives.org Men like to solve problems and fix things…நாம் அனைவரும் அதை அறிவோம். அந்த தேவை அவர்கள் செய்யும் எல்லாவற்றிலும் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளது. A woman should appeal to this type...

குடும்ப வாழ்க்கை

மேலும் Shaytaan ஒரு மனிதன் மற்றும் பெண் இடையே மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது

தூய ஜாதி | | 3 கருத்துக்கள்

இஸ்லாமியம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் தடையற்ற கலக்கும் மற்றும் சட்டவிரோத உறவுகள் வழக்கில் அது பெருங்கலகமும் வழிவகுக்கிறது தடைசெய்கிறது. மேற்கில், அது ஒரு காதலி அல்லது காதலன் வேண்டும் மிகவும் பொதுவான தான், அதேசமயம் ...

பொது

த வீக் குறிப்பு - நீங்கள் என்ன உள்ளடக்க வேண்டும்!

தூய ஜாதி | | 1 கருத்து

இது உங்கள் இமான் மிகக் குறைவாகவும், அழுத்தம் நீங்கள் சிறப்பாக வரும்போது அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கொடுத்துள்ள அனைத்து ஆசீர்வாதம் மறக்க மிக எளிது. Allah SWT teaches us...

பொது

எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடன்… எதுவாக.

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

மூல:aaila.org ஆசிரியர்: Aaliyah Umm Ibrahim Apparently the divorce rate in this country is over 50%. மற்ற ஐரோப்பிய மற்றும் வட அமெரிக்க நாடுகளில் எண்கள் அதே வகையான கொடுப்பதாக காணப்படவில்லை. People give...