மாத தொகுப்புகள்: டிசம்பர் 2013

த வீக் குறிப்பு

த வீக் குறிப்பு – நட்சத்திரங்கள் நம்பிக்கை இல்லை

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

On the authority of Zayd ibn Khalid al-Juhaniyy (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்), அவர் இன்னும் கூறினார்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (may the blessings and peace of Allah be upon him)...

திருமண

உங்கள் காதல் நினைவாக – ஷேக் Tawfique சவுத்ரி

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

தூய திருமண ... .Where பயிற்சி உங்கள் வலைத்தளத்தில் இந்த வீடியோவை பயன்படுத்த சரியான வாண்ட் படமாக்கும், வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் நீண்ட நீங்கள் உள்ளடக்கியவை இந்த தகவல்களை மறுபதிப்பு செய்ய வரலாம் ...

திருமண

திருமணம் செய்துகொள் ... நீங்கள் இந்த படிக்க வேண்டும்.

தூய ஜாதி | | 18 கருத்துக்கள்

நான் அந்த இரவு வீட்டிற்கு வந்த போது என் மனைவி பரிமாறினார், நான் அவள் கையை கூறினார், நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஏதாவது கிடைத்துவிட்டது. அவள் கீழே உட்கார்ந்து அமைதியாக சாப்பிட்டேன். மீண்டும் நான் ...

நீங்கள் கூறுவதற்கு முன், 'நான்'

'நான் ஜன்னா உங்கள் கால்களை கீழ் பொய் சொல்ல விரும்பவில்லை!'

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

‘I want jannah to lie under your feet!’ exclaimed the brother who was so adamant he was not going to take no for an answer. Sister Amira was very flattered....

த வீக் குறிப்பு

த வீக் குறிப்பு- செல்வத்தின் உங்கள் நோக்கத்தில் பேராசை வேண்டாம்

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

Ibn ‘Abbas and Anas Ibn Malik (May Allah be pleased with them) தகவல்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (sallallahu alayhi wassallam) கூறினார், “If a son of Adam were to own a valley...

பெற்றோர்

நினவில் கொள்ள, மற்றும் நானும் உங்களை நினைவு கூறுவேன்

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

Muslim parents are often stressing over how to bring the deen (நம்பிக்கை) into the everyday lives of their children. அவர்கள், understandably, want their children to absorb the deen and be...

நீங்கள் கூறுவதற்கு முன், 'நான்'

நான்கு படி திருமண செயல்முறை – ஷேக் அலா Elsayed

தூய ஜாதி | | 0 கருத்துக்கள்

தூய திருமண ... .Where பயிற்சி உங்கள் வலைத்தளத்தில் இந்த வீடியோவை பயன்படுத்த சரியான வாண்ட் படமாக்கும், வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் நீண்ட நீங்கள் உள்ளடக்கியவை இந்த தகவல்களை மறுபதிப்பு செய்ய வரலாம் ...