24 முஸ்லீம் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

24 முஸ்லீம் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

Muslims and their institutions are expected to become targets of harassment due to Islamaphobeia spreading in the West. முஸ்லிம் பெண்கள், especially those who dress Islamically, particularly need to be much more street smart and aware of their surroundings to ensure their safety in the wake of possible attacks against Muslims and Muslim-looking individuals.

While it is necessary for the whole community to defend Muslim women, sisters must also take personal precautions when they go outside. Here are some safety tips that can help Inshaa’Allah:

1. Always be aware of your surroundings

This applies whether you are travelling alone or in groups. Don’t just focus inwardly on your thoughts if you are alone, or on your friends if you are together. Keep one eye out for your environment, looking out for suspicious characters, possible danger, முதலியன. மேலும், don’t assume that because your area has beensafethus far, that it will continue to be so.

2. Travel in groups

There is safety in numbersis not just a cliche. அது உண்மை. Make a point of travelling together with other sisters, whether it’s on public transportation, on campus, in cars, முதலியன.

3. Change the route you normally travel by

If you’ve taken the same bus, train or highway to get to work or school, change your route. Even if it takes you a little longer, your safety is more important. By changing your route, you can avert possible attacks or harassment from those who know your schedule, method and route of travel well. Please note though that you should avoid short cuts that take you through unfamiliar or unsafe areas.

4. Look confident

Walk with a straight posture and your arms swinging by your sides. Avoid slouching or walking like a victim. This makes you an easy target for attackers.

5. When riding by public transportation choose the right seat

If you are riding by bus or train, do not sit on the window seat as you may beblocked inby a potential assailant. Always select the seat next to the aisle so that you can quickly leave if necessary. If you are taking public transportation alone after peak hours, sit as close to the driver as possible and/or choose the section of the bus/train that is most crowded. Try to get a seat near the exit as well.

6. If you are driving alone

Don’t think that if you are in a car, you’re safe. Windows should be up and doors locked even when driving to avoid unwanted passengers at intersections. When you are walking to your car, always have your keys ready, so that you can quickly get into your car. But don’t just get in right away. Always check your car before entering, especially the back, for any intruders.

7. Never leave your car door unlocked

Even if it means for one minute to drop something off in the mailbox that’s a few feet away, keep all doors locked. Attackers have been known to lie in wait for such an opportunity.

8. Be careful in parking lots

Always be alert in parking lots, especially when it’s dark. Ask someone to escort you to your car. Between cars and inside cars, it’s easy for someone to hide and wait until an unsuspecting person comes along.

9. If you are traveling by taxi

Always check the identification of the driver (usually located near the visor) and ensure that it matches the driver. Once inside, don’t sit behind the driver as it may be easy for the driver to lock the rear passenger door. Always choose the adjacent seat. கூடுதலாக, avoid flagging taxis. Always order taxis so the driver can be traced if something happens.

10. Don’t use the walkman

If you’re used to listening to your walkman while outside, drop this habit, especially in isolated areas. With your walkman on, you cannot hear the approach of a possible attacker.

11. குறிப்பு “safe housesalong your route

Mentally note houses at intervals on each route you take that can be used assafe housesif you are attacked, such as shops or houses that you know to be occupied by a friend or acquaintance.

12. தொலைபேசிச் சாவடியிலிருந்து நீங்கள் அழைக்கும் போது

நீங்கள் அழைக்க விரும்பும் எண்ணை டயல் செய்த பிறகு எப்பொழுதும் திரும்பவும், இதன்மூலம் நீங்கள் ஃபோனைப் பின்தொடரலாம் மற்றும் உங்கள் வழியில் யார் அல்லது என்ன வருகிறார்கள் என்பதைப் பார்க்கலாம். அப்போது நீங்கள் யாரிடம் பேசுகிறீர்களோ அவர்களிடம் நீங்கள் சிக்கலில் இருக்கக்கூடும் என்றும், தொலைபேசியின் எடையை ஆயுதமாகப் பயன்படுத்த முடியும் என்றும் சொல்ல முடியும்.. ஒரு தொலைபேசி பெட்டியின் கதவு தாக்குபவர்களின் கைகால்களில் ஆப்பு வைக்க பயன்படுத்தப்படலாம்.

13. சரிபார்க்காமல் உங்கள் வீட்டின் கதவைத் திறக்காதீர்கள்

வேண்டாம் முதலில் ஜன்னல் வழியாகச் சரிபார்க்காமல் உங்கள் வீட்டின் கதவைத் திறக்கவும், பீஃபோல் அல்லது அது யார் என்று கேட்டு சரிபார்ப்பதன் மூலம். குழந்தைகளையும் அவ்வாறே செய்ய அறிவுறுத்துங்கள்.

14. உங்கள் வீட்டைச் சுற்றி ஏதேனும் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடு இருந்தால் புகாரளிக்கவும்

உங்கள் வீட்டின் அருகில் உள்ள தெருக்களில் மக்கள் நடமாடுவதைப் பார்த்தால், call the police on a non-emergency number and report it.

15. Invest in a cell phone

This is an invaluable safety device. Keep it charged, with you at all times, and keep emergency numbers on it. மேலும், keep it next to your bed before you go to bed at night. Cell phones were first popularized by women as a security device, business people came later.

16. Parking tips

Avoid parking in areas that are not well lit. Where possible, park close to a school, a work entrance or in a parking garage that has an attendant. If you see a suspicious person approaching or hanging around near your parked car, turn around and go back to an area where there are other people. Try to get an escort to your car through the campus or job security or local police.

17. Tell others about your whereabouts

பெற்றோர், spouses, and friends should know where you are going and when you will be back, so that your absence will be noticed. Arrange a call-in system with a friend if you live alone, whereby you call when you arrive home.

18. Trust your instincts

If you are walking or driving somewhere and feel strange or scared, don’t ignore this feeling. Take extra precautions by walking a little faster to get to a more populated or well-lit area or change the route you’ve been driving on.

19. If you think you are being followed, change your route and activity.

You can cross the street, change directions, or enter a populated building or store. Do whatever is necessary to avoid being alone with the person who is following you. Inform a police officer or security official about the follower.

20. Attract attention if you are in a dangerous situation.

Get others to pay attention to what’s happening to you if you are under attack or being harassed. You can alert others by honking a car horn or loudly describing what is happening.

21. NEVER admit that you are alone

If someone calls your home and asks if you are alone, NEVER மனநிறைவின் தரத்தை வளர்ப்பதற்காக. Ask who the caller is. If they refuse to identify themselves, calmly hang-up. Instruct children to do the same when they pick up the phone. Keep the radio on in the house so that callers will get the impression that others are in the home too.

22. Obscene phone calls

If you receive an obscene or prank call, do not talk to the caller. Hang up if the caller doesn’t say anything, or as soon as s/he shouts obscenities. Hang the phone up calmly and do not slam it down. Note down the date and time of the calls. If they are persistent, inform local police.

23. If you are a student

Avoid studying in isolated classrooms in parts of the college campus that are not regularly patrolled by the school’s security officers.

24. In large buildings take the elevator, not the stairwell

Stairwells are usually quiet and dark. Most people take the elevator. But if someone creepy gets on, don’t hesitate to get off at the same time. அல்லது, if someone is already on the elevator who you feel strange about, do not get on and instead wait for the next elevator.

______________________________________________________________________________
ஆதாரம்: http://idealmuslimah.com/health-and-beauty/2415-24-safety-tips-for-muslim-women-

4 கருத்துகள் செய்ய 24 முஸ்லீம் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

  1. Abdullahi

    Jazak Allah khayran for the person who writer. அல்லாஹ் உங்களுக்கு நற்கூலி வழங்குவானாக. I’d also like to suggest 2 additional tips every woman should take heed of.

    1> Get a pepper spray: They’re cheap, and comes in so many disguises that makes it difficult for an attacker to suspect they’re about to getpeppered”.

    2> Learn self defense: Enrole in self defense classes and learn some vital tips on how to protect yourself and improve you situation should you happen to be targeted. மேலும், in addition to improving your confidence it also keeps you fit and in great shape.

  2. பாத்திமா

    im actually really scared after reading the tips. i was not aware these stuff can also happen.i seek protection frm ALLAH n request every muslim to pray for the protection of the ummah..ameen!!

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு