5 ஆன்மீக உயர்வை பராமரிக்க வழிகள் & ரம்ஜானை வலுவாக முடிக்கவும்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

ரம்ஜானை ஆன்மிக உயர்வில் தொடங்குவது பொதுவானது… மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் நீங்கள் எரிவதைப் போல் குறையலாம் அல்லது உணரலாம். One of the reasons is we set unreasonable expectations of ourselves and try and do too much too fastand then struggle to keep up.

So here are 5 ways to ensure you maintain a spiritual high and finish Ramadan strong:

1.Focus On 3-5 Things You Can Do Consistently

Allah SWT loves the person who does deeds consistently:

நபி கூறினார், “The most beloved of deeds to Allah are those that are most consistent, even if it is small”. [புகாரி & முஸ்லிம்]

Aim for doing things you KNOW you can do daily and which won’t cause you too much stress. ஆம், Ramadan is about excelling in your worship, but what good is it if you do something a few times and then abandon it altogether?

மாறாக, work on building habits that will STAY with you long after Ramadan has left. உதாரணத்திற்கு, if you have a super-busy life and you can’t complete a Juz a day of the Quran, you can instead focus on building the habit of reading Quran for 5 minutes after every Salah and reading the meaning.

It doesn’t matter how small the deed is, the point is you do it with sincerity and you do it consistently.

2.Focus On Doing MORE Of What You Are Already Doing

Allah SWT wishes eases for you and never places a burden upon people they can’t bear. It’s MUCH more challenging to start a new deed than it is to increase in what you are already doing. Plus you are more likely to stick to it.

எனவே, if you’re already praying tahajjud and you only pray 2 rak’ats, you might increase that to 4. If you are only praying your Fard then add in the Sunnah. If you read one page of the Quran a day, increase that to two pages.

3.Focus On The QUALITY Of Your Worship

If you want Ramadan to change you for the better, then work on quality and not quantity. The last thing you want is your worship to be a list of deeds you do without any kind of understanding or meaning to thembecause you’ll never feel a deep spiritual connection with them. மாறாக, work on the quality of your worship. Read the Quran with meaning and apply it to your everyday life.

Understand your salah so it increases khushoo. Focus on the dhikr you do and really ponder over what you are saying. This is going to have MORE of an effect on your heart than rushing through your deeds.

4.Nourish Your Body AND Your Mind

If you’re struggling with tiredness, it can really impact your worship. You want to nourish your body with good wholesome foods such as complex carbs, lean protein, healthy fats and cut out sugar, caffeine and fried foods. This is not about FEASTING, it’s about FASTING! Eating healthy will give you the energy you need to get through your day and perform your worship properly.

Taking naps when you’re tired for 30 mins or so will help to re-charge you when you’re tired and will help improve concentration and your worship.

5.Change Your Behaviour

Ramadan is not just about worship. It’s also about improving your character. Pick one or two character traits you know you struggle with and actively work on improving those. Changing your character takes time, but now is a good a time as any to work on it!

If you’re quick to get angry, focus on keeping calm. If you have a habit of wasting time, focus on being productive. If you talk too much, do dhikr instead and keep your tongue busy with that. Whatever it is about yourself you don’t like, you can change. It’s ALL about choice. If you’re sincere about the change, ask Allah to help you improve your character. You should aim to leave Ramadan a better person than you were before you went in.

So that’s 5 ways you can maintain a spiritual high and finish Ramadan strong.

Remember that Ramadan is about consistency in habits and improving your character. One of the signs of an accepted Ramadan is that you are a changed person when you leave it. It doesn’t matter if you are taking even a small step towards Allahor even if you’ve moved just an inch from where you were before Ramadan. As long as you have made even a tiny improvement to yourself, that’s what really matters and that’s what really counts.

May Allah SWT allow all of us to finish this beautiful month strong ameen!

4 கருத்துகள் செய்ய 5 ஆன்மீக உயர்வை பராமரிக்க வழிகள் & ரம்ஜானை வலுவாக முடிக்கவும்

  1. Namra

    Assalam-u-Alikum.
    Ramadan is the best time to change our lives & to live according to our Holy book Quran afterwards. May Allah SWT give us strength to adhere according to It entire life.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு