7 எளிமையான இஸ்லாமிய திருமணத்திற்கான குறிப்புகள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Samana Siddiqui

ஆதாரம்: https://www.soundvision.com/article/7-tips-for-a-simpler-muslim-wedding

முஹம்மது நபி, எனவே, சாத்தியமான முஸ்லிம் தம்பதிகள் அல்லது அவர்களது தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை. எல்லா நாகரிகங்களின் வரலாற்றிலும் குறிப்பாக தீர்க்கதரிசியின் தலைமுறை மற்றும் அனைத்து காலங்களிலும் உள்ள மற்ற முக்கிய உறுப்பினர்களின் வரலாற்றில் இது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்ல., கூறினார், "மிகச் சிறந்த திருமணமானது, எந்தக் கஷ்டமும், செலவும் குறைந்ததாகும்” (மிஷ்கத்).

இன்னும், ஒவ்வொரு வருடமும், we attend or organize weddings that involve the extreme opposite. These practices range from holding the event in ostentatious banquet halls to doling out overpriced trinkets as gifts for guests.

Everyone wants their wedding day to be special, and it should be. But spending countless hours and dollars to do so is not only unhealthy from a spiritual perspective. It also places unnecessary community pressure on future brides, grooms and their parents to match the trend. It’s time we revived the Sunnah of simpler weddings. Here are a couple of ways to start.

1. Bargain for your banquet hall

You don’t have to settle for the unfinished basement of a community center when it comes to deciding where your wedding will be held. But plush carpets and chandeliers shouldn’t be a requirement either. If your guest list is small, consider a nice but moderately priced restaurant to hold your bash in. The added benefit of this arrangement is that they will most likely give you a deal on the food.

மறுபுறம், if you’ve got not only local family and friends but the entire clan from abroad attending, a hall may be your only option. இன்னும், you can bargain for your banquet in various ways: paying early; booking on a Friday; choosing a simpler hall if there are others in the building.

The best way to shave costs in this area: find the largest, nicest Masjid within a 50-mile radius and hold your wedding there. Consider the blessings you’ll get for all the guests who hear the Adhan, participate in congregational prayer and maybe even put some charity in the mosque’s Sadaqa box before they leave.

2. Keep the menu simple, எளிய, எளிய

After the banquet hall, food is probably the largest expense in most weddings. Offering your guests the best kind is part of good hospitality, a hallmark of Muslim culture. எனினும், this can be exercised without offering ten different types of entrees at dinner and three kinds of dessert. While individual tastes vary, there are almost always a couple of dishes that will get the most thumbs up in any culture. Pick these and drop the others.

மேலும், consider holding the wedding during lunch time, not dinner. This helps cut costs as well.

இறுதியாக, don’t forget to donate leftover food to a shelter or needy families in the area after the event.

3. Wear something “sentimentally borrowed”

Consider the sentimental value of wearing your parentswedding apparel, especially if they were non-Western clothes. You may have gagged even thinking of doing this in high school. But consider how much simpler this is than getting new clothes made and shipped from abroad. Also take into account the headache of getting them adjusted in time for the big day if something doesn’t fit properly.

Remember that whether you’re wearing a tuxedo or a traditional Arab Thobe, a white wedding dress or a South Asian Gharara, you will wear these items barely twice after the wedding before they are put away for life. Reusing wedding clothes is not only cost-effective, its planet-friendly and relatively stress-free.

4. Give new meaning to the term “no boxed gifts, please”

It’s not uncommon to find this request listed on wedding cards nowadays, especially for couples who will be moving away or already have their living arrangements set before getting married. But to make your wedding even simpler and to add to your blessings, consider including this line as well: “In lieu of gifts, please consider making a donation to [enter charity of your choice].” A number of engaged couples in the United States have started creating online donation registries http://www.azcentral.com/families/articles/0129fam_charity.html

This not only frees the guest of the obligation to give a large amount of cash as a wedding gift in these hard economic times. It also provides them an opportunity to do a good deed privately, based on their own ability to give, thanks to your generosity.

5. Drop or scale back those guest gifts

I’m not sure when the obligation of giving gifts to wedding guests started, but it’s one that just adds to the trouble and expense the Prophet was talking about. If you feel uncomfortable dropping this unnecessary practice altogether, then offer something useful, simple and memorable. உதாரணமாக, business-card sized paper mementos with the date and basic details of the wedding on one side and some moving or humorous quotes about marriage on the other. Even better, you could give tree seeds that guests can plant in their yards in honour of the bride and groom (the Prophet considered tree planting a form of charity, particularly those from which fruit comes from).

6. Print your own invitations and consider the email option

Take customizing wedding invitations to a new level and print your own. Borrow a friend’s flashy printer or get it done at an office supply store. மேலும், when possible, send email invitations with an attached PDF file of the original card so that guests can print the info.

7. Skip the limo

This is another one of those “don’t know where it started from” trends that is an expensive hassle, not to mention bad for the planet. If your most fuel-efficient car is too worn out to be presented as a wedding chariot, then consider renting a golden or silver-colored hybrid vehicle for the big day.

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 50 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்!

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்
மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு