குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் முஸ்லீம் பெற்றோருக்கு விரைவான வழிகாட்டி

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி

Blind Obedienceis devastating for children. The main problem with parents is that they want their child to be the best in the way they fancied.

எப்போதாவது, few parents if they did not reach their aim of becoming a doctor, engineer etc they overpower their child. ஒன்று, from birth, they might be very austere with their education. மேலும், they decide the destiny of children. They decide which school, டிஎஸ்எல்ஆரை விட செல்போன்களின் கேமராக்கள் மிகச் சிறந்தவை என்று நான் காண்கிறேன், நண்பர்கள், transport, கல்லூரி, வேலை, and their spouse too, முதலியன.

We can appreciate that parents do this because they want their child to be comfortable and not to grapple in his life. Parent’s would not have reached their aim because of financial status, wellness or family issues.

But some parents want their child to work hard so that they will be honoured and upheld in society. So they will not bother whether the child dislikes or adores. If their expectations on children are high definitely the child should pass.

This is entirely wrong. We can not impose our ideas on children. Allow them to do things in which they are interested. Few parents are very strict with their children that just blindly nod their head. They do not even give eye contact.

மறுபுறம், children might only be fond or more affectionated to a single parent. Do not share your financial issues with your children. Because they might lose their interest in the field of education.

Never raise your hand or abuse your children. Be friendly towards your children. If you want to examine what your child is watching or doing on mobile, just check in front of them. But do not spy. Because the child will dislike it, and the child might be more clever than you.

அதே நேரத்தில், do not pamper your child. Involve yourself in all the physical activities though it is small or big. If you are working parents do not spend your time only in work. You might feel that you are working for your child’s future, but the child is too innocent to accept this.

If your family members or generation is only doctors, engineers, businessman etc. Do not impose the same at your children. When you compare all the five fingers of your hand it is different but all the five fingers have its unique work.

If you are running a business and if it is at the topmost position, do not become greedy and expect your child to do the same.

Blind Obedience by parents is a major drawback. Because of this a child may not like to live with the family members but will spend most of the time with friends.

If a child is grown at a certain age do not beat them or yell at them. Even they deserve some respect. Do not complain about your child’s attitude or behaviour with your relatives or anyone.

Most often parents compare between siblings. Never ever do this mistake. though if it is a boy or girl. Treat them equally. If one child is active and smart, do not compare with the other child. Because siblings will feel comfortable to share their problems.

Do not involve yourself in all the decisions of your child. Give them idea and support. Let the child wear its own shoes.

If you have been treated by your parents in a strict manner, do not behave the same with your child too. Because of the world and it’s surrounding children might easily get frustrated.

அடுத்தது, if you want your child to change or maintain silence in any circumstances. Do not say that so and so uncle or aunt will scold you or beat in simple words.

If you watch a little child doing something extraordinary in social media, do not call your child and make them watch and say that you wanted your child to do something like this.

This article might seem irrelevant to you, but in any case either you would have undergone these circumstances. Do not let this happen with your child too.

சில ஆண்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகு தங்கள் மனைவிகள் நவீனமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்.

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு