அதிகம் பேசுவதில் ஜாக்கிரதை

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com

Being a chatterbox isn’t the best of traits to haveespecially when you talk unnecessarily and without the mention of Allah. உண்மையில், speaking too much can lead to the hardening of the heart as stated in the Sahih hadith:

"இதயத்தில் அணுவளவு ஆணவம் கொண்ட எவரும் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள்." ஒரு மனிதன் சொன்னான்: Do not speak much without mentioning Allah, for too much speech without mentioning Allah hardens the heart, and the hard hearted are the furthest of all people from Allah Most High.

[திர்மிதி]

மற்றொரு விளக்கத்தில், Abu Hurairah RA reported:

I heard the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறுவது, “A person utters a word thoughtlessly (அதாவது. without thinking about its being good or not) மற்றும், as a result of this, he will fall down into the fire of Hell deeper than the distance between the east and the west.”

[புகாரி மற்றும் முஸ்லிம்]

The explanation given for these hadith is from Imam Nawawi who explains: Every legally responsible person should refrain from saying anything except when there is a clear advantage to speaking. Whenever speaking and not speaking are of equal benefit, it is sunnah to remain silent, for permissible speech easily leads to that which is unlawful or offensive, as actually happens much or even most of the timeand there is no substitute for safety.

Imam Nawawi used the following hadith to validate this as follows:

"இதயத்தில் அணுவளவு ஆணவம் கொண்ட எவரும் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள்." ஒரு மனிதன் சொன்னான் Whoever believes in Allah and the Last Day, let him say what is good or remain silent.

[புகாரி மற்றும் முஸ்லிம்]

One can easily see how vain and idle talk can become a means to not only waste your time, but also means that you are much more likely to gossip and backbite other people.

எனவே, make a conscious effort to be mindful of your speech and speak when you really need to!

 

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு