குழந்தைகளின் பெயர்கள்: அழிவுக்கும் கட்டுமானத்திற்கும் இடையில்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=articles&id=173777
http://www.muslim-names.co.uk/naming-the-baby.php
Islam greatly cares for the Muslim child and the creation of the units of sound upbringing from which he grows and is nurtured and which contain all the factors of righteousness which help the child to be righteous and pious as Allaah The Almighty ordered His slaves. Such care encompasses everything that contributes to the righteousness of the child, starting from choosing a righteous mother to the other aspects of upbringing and guidance.

The rights of the child, the fulfillment of which was asserted by the Prophet,sallallaahu alayhi wa sallam , include choosing a good name for him/her. This is stressed for important reasons:

1- Choosing a good name is the child’s right over his father

நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , கூறினார்: The child’s right over his father includes choosing a good name for him and bringing him up well.ஒரு நாள், a father complained to the Commander of the Believers ‘Umar ibn Al-Khattaab about the undutifulness of his son. ‘Umar asked the son, “What makes you undutiful to your father?” The son said, “O Commander of the Believers, what are the child’s rights over his father?” அவன் சொன்னான், “To choose a good name and a good mother for him and to teach him the Quran.The son said, “O Commander of the Believers, my father did not do anything of that.‘Umar turned to the father and said, “You were undutiful to your son before he became undutiful to you.

Shaykh Bakr Abu Zayd highlighted the danger of neglecting this right, கூறுவது,

I have pondered on the majority of sins and misdeeds and concluded that repentance eliminates them and wipes out their effect immediately. எனினும், there is a sin that persists throughout the offspring and its shame affects the grandchildren because of the grandfathers. This sin becomes a silly joke played among men, children and women. Repentance of that sin needs a tough long journey because it is registered in the birth certificate, ID card, school certificates, driving license and official documents. It is the name of the baby which the father failed to choose. He failed to choose one that is approved by the Sharee‘ah (Islamic legislation) and that which is appropriate in the Arabic language and inspired by the sound innate disposition. Muslims in general must care about choosing the names of their children and choose a name which neither contradicts the Sharee‘ah nor the Arabic language.

2- The name’s impact on formulating the child’s personality

The child is psychologically affected by his name and nickname and his view of himself is affected by that as well. We find some children suffering from their names because their names carry bad or awkward meanings, causing great embarrassment to them whenever they introduce themselves to others. Some are surprised; others ridicule; and a third group blames the child for something that he has not done as if he was the one who named himself. மலோச்சியோ இந்த உலகில் மிகவும் அசிங்கமான விஷயம், if the parents choose a beautiful and meaningful name for their child, this would make him pleased and happy whenever he introduces himself to someone and whenever anyone praises or shows admiration for the name.

Imaam Ibn Al-Qayyim emphasized that there is a relationship and connection between the person and his name, and that names influence those who bear them, மற்றும் நேர்மாறாகவும். He mentioned a very important aspect of upbringing in choosing the name. That is the good name of the person encourages and urges him to do commendable acts out of shyness of his name which contains good meanings. It is noted that the lowly and elite people usually choose the names that suit them and agree with their conditions.

3- Man’s name reflects his identity

A name with Islamic features confirms that the bearer of the name is not only a Muslim, but also a Muslim who is proud of Islam and his Muslim identity. இதனால், நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , guided us to the best of names. அவன் சொன்னான்:Name yourselves after the Prophets ‘AlaihimusSalaatu Was-Salaam. The dearest names to Allaah are ‘Abdullaah and ‘Abdul-Rahmaan; the most truthful names are Haarith and Hammaam; and the ugliest of names are Harb (fight) and Murrah (bitterness).” [ஸஹீஹ்]
The dearest names to Allaah The Almighty are the names whose meaning signifies that the person is a slave of Allaah The Almighty, and thus, the person will remain all the time recalling the meanings of worship and submission to his Lord The Almighty. மேலும், அவரை விட மூத்தவர்கள் மற்றும் அவரை விட இளையவர்கள் மத்தியில் இருந்து திருமணம்’ பெயர்கள், may Allaah exalt their mention, help their bearers remember the life of the Prophet whom he was named after as well as remember his effort and work for the sake of delivering the divine message and making the word of truth and religion reign supreme.

There are some names which reflect a clear flaw in the parentspride in Islam and their Muslim identity. Those parents did not approve any names save the names of artists and football players to give to their children. The child remains influenced throughout his life by the owner of that name, ஆண் அல்லது பெண், he imitates and emulates him/her and takes him/her as a role model.

4- The Prophet’s utmost care for choosing good names

நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , was very annoyed by the bad names which were given to people, places, tribes and mountains. One day he was walking between two mountains. He asked about their names, and when he was told that their names were Faadhih (அதாவது. வெட்கக்கேடான) and Mukhzi (அதாவது. disgraceful), he changed his direction and did not pass between them.
நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , prevented the one whose name was Murrah (அதாவது. bitterness) or Harb (அதாவது. war) from milking a ewe. It was narrated that:
The Messenger of Allaah sallallaahu alayhi wa sallam asked for someone to milk a dairy she-camel, கூறுவது: ‘Who milks this?’ A man stood up. The Messenger of Allaah sallallaahu alayhi wa sallam said: ‘What is your name?’ மனிதன் சொன்னான், ‘Murrah (bitterness).’The Messenger of Allaah sallallaahu alayhi wa sallam said to him: ‘Sit down.’ அப்போது அவர் கூறினார்: ‘Who milks this camel?’ A man stood up and the Messenger of Allaah sallallaahu alayhi wa sallam said: ‘What is your name?’ அவன் சொன்னான், ‘Harb (war).’ The Messenger of Allaah sallallaahu alayhi wa sallam said: ‘Sit down.’ அப்போது அவர் கூறினார்: ‘Who milks this camel?’ A man stood up, and the Messenger of Allaah sallallaahu alayhi wa sallam said to him: ‘What is your name?’ மனிதன் சொன்னான், ‘’Ya‘eesh (he lives).’ The Messenger of Allaah sallallaahu alayhi wa sallam said to him: ‘Milk it!’” [Maalik]

நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , forbade giving ugly and bad names, stating the reason for this in the following Hadeeth (narration): It was narrated on the authority of Samurah The Prophet, sallallaahu alayhi wa sallam, கூறினார்: Do not name your child Yasaar (affluence), Rabaah (winning), Najeeh (successful) or Aflah (prosperous).” [முஸ்லிம்] நபி, sallallaahu alayhi wa sallam, clarified the reason by saying: “It will be asked: ”Is there Rabaah [or Yasaar, or Aflah…], and it will be answered: “இல்லை, there is not.” [Ahmad and At-Tirmithi]

Al-Khattaabi said,நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , explained the reason for disapproval and prohibition of giving these names because the Arabs used these names with their embedded meanings for seeking blessings through them or seeing good omens in their beautiful nuances. இதனால், நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , forbade them from doing so lest what they sought from these names would change to the opposite. Put differently, if they asked whether the man with such of these names was there and the reply was in the negative, they would consider it an evil omen and despair of affluence and success. நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , forbade them from any means which would make them think ill of Allaah The Almighty and despair of His goodness.

நபி,sallallaahu alayhi wa sallam , liked the names with good meanings and supplicated for their bearers

· The Prophet,sallallaahu alayhi wa sallam , said concerning some Arab tribes: “May Allaah forgive the tribe of Aslam! May Allaah forgive the tribe of Ghifaar! The tribe of ‘Usayyah disobeyed Allaah and His Messenger.” [அல்-புகாரி]

 • He said to Suhayl (diminutive of Sahl wich mean easy) ibn ‘Amr when he arrived on the Day of Al-Hudaybiyah peace treaty: “Your matter has become easy.
 • He said to Buraydah when he asked him about his name and he replied that his name was Buraydah (diminutive of Bard meaning coolness): “‘Abu Bakr, our matter has become peaceful.’ He then asked: ‘What tribe are you from?’ Buraydah replied, ‘From the tribe of Aslam (safer).’ He said to Abu Bakr : ‘We are safe.’ Then he asked: ‘What clan are you from?’ Buraydah replied, ‘From Sahm.’ He said: ‘May your Sahm (lot) win!’”
 • The Prophet sallallaahu alayhi wa sallam, considered this matter in the interpretation of dreams. அவன் சொன்னான்: “I saw in my dream as if we were in the house ‘Uqbah ibn Raafi‘ and we were given ripe dates from those of Ibn Taab. I interpreted it to mean that a good end and glory will be for us in this world, and that our religion has become ripe.

Let the names of our children be like the prophets’ பெயர்கள், names implying worship of Allaah The Almighty, names of the noble Companions who are the best of mankind after the Prophet,sallallaahu alayhi wa sallam , and every name which carries noble meanings that urge doing every good deed and bar from bad behavior and misdeeds. அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், all meanings of goodness and glory will be instilled in their souls.
_______________________________________
ஆதாரம் : http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=articles&id=173777
http://www.muslim-names.co.uk/naming-the-baby.php

4 கருத்துகள் to Children’s Names: அழிவுக்கும் கட்டுமானத்திற்கும் இடையில்

 1. Great article and much needed, do u have any knowledge whether it is the right of the parents to name their children or do they have to obey the wishes of the grandparents and elders, since sometimes these may conflict?

 2. Faaez K

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,

  From what I understand, if the parents or grandparents direct you away from actions embraced with Islam, then it is ok to disobey them.

  I would love form someone to chime in on this.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு