நீங்கள் விவாகரத்து செய்யும்போது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நடைமுறை விஷயங்கள் 2013 நீங்கள் விவாகரத்து செய்யும்போது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நடைமுறை விஷயங்கள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: புத்திசாலி மனைவிகள்

ஆதாரம்: திருமணம் என்பது ஒரு பள்ளிக்கூடம்

On March 3, 2013 Wise Wives held its 2nd annual conference titled Ayah 4:34 – In depth, inclusive and in context.

டாக்டர். Tahseen Shareef introduced the Ayah to us. Please see her video here.

Below I will list lessons about the Ayah that you may not have known before from Shaikha Muslema Purmul and MFT Noha Alshugairi.

The Ayah:
Men are the (குவாவமௌனா) அல்லாஹ் ஒருவருக்கு ஒருவர் சலுகை அளித்ததன் காரணமாகவும், ஆண்கள் செலவிடும் பணத்தின் காரணமாகவும் பெண்களைப் பராமரிப்பவர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள். எனவே தி (அசலேஹாட்) righteous women are God-fearing and guard in the husband’s absence what Allah orders them to guard (எ.கா. அவர்களின் கற்பு, அவர்களின் கணவரின் சொத்து). As to those women from whom you fear are (நுஷுஜாஹுனா) மறுப்பவர், அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுங்கள் (முதலில்), (அடுத்தது) தங்கள் படுக்கைகளை பகிர்ந்து கொள்ள மறுக்கின்றனர், (மற்றும் கடைசி) (idrabahona) அவர்களை அடிக்க (லேசாக, அது பயனுள்ளதாக இருந்தால்), ஆனால் அவர்கள் கீழ்ப்படிதலுக்கு திரும்பினால், அவர்களை அநியாயமாக நடத்தாதீர்கள். கண்டிப்பாக, அல்லாஹ் எப்போதும் உயர்ந்தவன், Most Great.

 1. Hamza Yousef calls this ayah the most problematic Ayah in the Quran.
 2. “But it’s not the Ayah that’s the problem, it is the interpretations by some scholars who interpret its aspects in the wrong way,” said Noha.
 3. “If you look at the Quran as bits and pieces you are bound to have problems with it, you have to keep in mind that it is one big whole,” she added.
 4. She explained that there are two main perspectives of different types of people. One person is a believer, and that person believes in every aspect of the faith (Shariah, சுன்னா, Quran…) but admits that some areas are challenging for them. Then there is another type who nitpick at the religion and say, ‘what do you mean Shariah, this is all non sense…this Ayah, and this Hadith they don’t make sense so I won’t follow them.’ These are people who come from a place of doubt and are not believers.
 5. She invited the room to remember that we must approach this Ayah from the perspective of a believer, it may be challenge for us today, but we must believe in it.
 6. “It wasn’t a challenging Ayah, எனினும், during its revelation,” என்றாள்.
 7. “The ayah is meant for at time when hitting one’s wife was common practice and it came down to stop it,” she added.

Quawwamouna:

 1. The word Quawwamouna is derived from the word Qum, meaning to stand. This is implying that men must stand up for their women as their guardians.
 2. They are not their controllers or rulers, they cannot act as dictators. They must remain fair, gentle and kind as directed by the Prophet (pbuh).
 3. When you really look at it, what the husband owes his wife is much more than what the wife owes the husband,” said Muslema.

Nushuzahuna:

 1. Examples of Nushuz include adultery, leaving the house for days without saying where you’re going, முதலியன.
 2. It has to be an extreme action and it has to be recurrent.
 3. The husband must be harmed by the action.
 4. The word “fear” in the Ayah (Takhafona) indicates that the act of Nushuz must be a real occurrence, not a mere suspicion.
 5. There must be proof and if the husband is wrong then he gets physical punishment (Ta3seer).

Idrabahona:

 1. Even though there are four Hadiths that specifically talk about not hitting your wife, and many more dispelling the whole act of abuse in general, the word Idrabahona (derived from Daraba) (strike) is in this Ayah and we must accept it. But we must understand its context.
 2. “Allah does not want harm on his creation…The worst interpretation of this Ayah has come in the modern era. We need to have critical thinking; it is our responsibility as Muslims. If it doesn’t make sense then we look into it further…you don’t have to be a scholar to do research,” Muslema said.
 3. Muslema explained that there are guidelines for the action of Daraba and when you explore each one you will find that the whole action becomes obsolete: Cannot be not injurious, must rectify the Nushuz, can’t make the situation worse, not in face, cannot cause animosity, the husband has to have been fulfilling all his obligations as a husband.
 4. “How can you strike someone and not cause animosity or make the situation worse…With all these guidelines and restrictions it eliminates the act all together,” என்றாள்.
 5. The way this Ayah is practiced around the world is challenging because it’s used as a green light to abuse women and it can be a justification for domestic abuse.
 6. There are numerous false translations (ஆங்கிலம், Spanish, Urdu…) of the word Daraba. Instead of strike it might say “beat,” “slap,” “hit…”
 7. Noha explained that Daraba doesn’t give the impression of beat, or slap, or hit, or abuse, or whip.
 8. The best translation of the word Daraba is “strike.” This indicates that the action is done once. Not over and over again.
 9. One explanation says that it should be done with a Miswak (lightweight, small wooden stick used to clean one’s teeth). Not with your hand she said, as in to say “only extend your hand (or other body parts) in a positive manner.”
 10. Unfortunately she has seen some people go to their Imams (religious directors) and ask how they can implement this Ayah and they tell them that they can hit their wives but not more than 40 முறை. These misinterpretations are deadly to Islam.
 11. “The idea of abuse goes against the framework of Islam’s view of marriage which is Sakina (சமாதானம்) and comfort,” என்றாள்.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை-புத்திசாலி மனைவிகள் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு