புதுமணத் தம்பதிகளுக்கான குழப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஜேனட் கோசாக் திருமணத்திற்குள் நுழைவதற்கு சில ஆலோசனைகள் மற்றும் புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு ஒழுங்கீனத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

முதன்முறையாக ஒரு புதுமணத் தம்பதிக்கு, paring down items that may be awkward or unessential to an adult married relationship can be a difficult task. For Muslim couples whose relationship starts at the நிக்காஹ், there is no adjustment period of getting to know a person’s personal habits until the days immediately preceding the wedding. Many couples, பிறகு, are essentially thrust into situations that they must make the most of in order to survive and thrive in their marriages.

என்ன, பிறகு, can couples do to make the process of merging lives, spaces and an abundance of life’s accumulation of stuff easier? I consulted two professional organisers to learn their tips and advice for not only clean and organised living spaces, but for reduced conflict in marriages as well. For some couples, it can come as an unwelcome surprise that they are not ‘cleanliness-matched’ in their marriages. To bridge that gap and create a space that both partners feel comfortable in, there are some basic principles that will help ease discomfort on both sides.

Purge before the wedding
மனநிறைவின் தரத்தை வளர்ப்பதற்காக, it’s highly recommended to do a thorough purge before moving in together. When each half of the couple takes the time to go through their own things before marriage, it saves a lot of embarrassment and head-butting after the wedding. Take stock of what you own, and assess how essential it is to bring it into the new relationship. Larger items, like furniture and other appliances, should be pared down from both households to remove duplicates before moving to the new home.

One of the best suggestions of a wedding gift I’ve heard of is the gift of time with a professional organiser to ensure the couple starts off with their best foot forward. Shelina Jokhiya, owner of DeCluttr Me and a professional organiser living and working in Dubai, normally works with the wife-to-be before she leaves her family home, helping her sort through her clothes and other personal items. எனினும், the service is equally as important for grooms to take advantage of. Even if a bride is moving in with her in-laws, the bedroom and living spaces still need to be reassessed and a clean, safe and serene space needs to be made for the new wife and her belongings.

Newlyweds need to make a concentrated effort to start off uncluttered when merging their lives together. The beginning of the marriage will set the tone for years to come and become the model which children if any, observe and imitate. Starting off with a clutter-free space and sound organisational systems will go a long way towards creating marital harmony and success.

 

Take stock of the situation
Tour your home area by area, and talk to your partner about what does and doesn’t work in each space, then create a task list or complete a weekly planner so that you both know what your goals and organising targets are as a couple.

Shelina recommends, “When you are [moving into] a “family home” first get used to the home. Don’t try and change the systems and order immediately as it will cause tension for all. Get used to your new life for a few days or weeks and then talk to the family. Maybe have a group discussion about how the home is organised and suggest how [systems can be improved] moving forward. If some generations, such as the grandparents, are reluctant to discuss this matter, don’t push them. They will see from the rest of the family being organised what the new systems will be and start following them [இன்ஷா அல்லாஹ்].”

 

Show respect
Everyone has some special or prized possessions no one else understands the value of. Handle and refer to your partner’s items with care. Show respect for both your partner’s belongings and unique family culture. Amber Taggard, the owner of The Organizer Chicks, explains that every marriage is a multi-cultural marriage, “The way your family handled things like birthdays, disagreements, household chores and organisation all contributed to that household’s culture.” She suggests talking about, and respecting, the culture from which your spouse comes. She explains, “Everyone seeks the comfort of their ‘normal’ and that normal is taught to us in our [குடும்பங்கள்] of origin.” If your ‘normal’ is different than that of your partner, you will need to seek common ground.

 

Communicate
Talk to each other about how you want to manage and utilise your spaces. Amber suggests planning a specific time to sit down with your spouse and discuss your reasons for asking him to make a sincere effort to keep the home more orderly. She stresses that it’s important to also “express love and appreciation for things he’s already doing that make you happy. For many people, this conversation about disorganisation and clutter can be uncomfortable and hard to hear, but making a ‘compliment sandwich’ (compliment > grievance > compliment) makes the request both easier to deliver and to receive.”

 

Take action
Plan a time, as you would any other important family appointment, to physically organise and declutter alongside your partner. Support each other in creating an ordered system in your home. Work steadily on your own goals and also be sure to acknowledge when your partner has been successful in completing theirs. Amber recommends working no more than four hours at a time on any given project “in order to keep the workload from becoming overwhelming and feeling like a punishment.” She suggests, “Do your best to keep the time fun – open the windows to let a lot of light in [மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஹிஜாபிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு] and have favourite snacks on hand to keep the task feeling as fun as possible. Even a few hours of work can be good quality time as a couple!”

 

Hire a professional
Tackling larger tasks can be overwhelming and intimidating. Hiring a professional organiser removes some emotional and procrastination elements of the cleaning and organising process. Having a paid professional there to keep you on task, and nudge you forward when you feel like giving up, will help you accomplish your goals and ensure you implement logical and easy to use systems. Professional organisers are also not as emotionally invested in the stuff or the marriage partners. Shelina explains, “Clients or their partners can yell and scream at us (which happens sometimes) but we won’t ask for a divorce. We will ask for a break and usually a glass of water, but that is our limit.” When you take the emotion out of the project by hiring a professional, more gets accomplished, and there is less tension and resentment within the marriage itself.

 

Applying these tips will help a couple bridge the culture gap when it comes to creating a home environment filled with peace and order. By purging before marriage, crafting a solid plan of action, and making the time to tackle the target areas as a couple with mutual love and respect, you can strengthen your marriage bond and create a space that will serve as a model for future generations.

 

About the advisors:
Amber Taggard has a Master’s of Science in Clinical Mental Health and is the owner of The Organizer Chicks. She and her husband of 14 years have two sons and a daughter on the way and live in Northwest Arkansas.

Shelina Jokaiya was born and raised in Kent, England and moved to Dubai in 2005 to start her life there. After spending 13 years working as an in-house solicitor for large corporations, she switched career tracks to launch Decluttr Me in Dubai, making her the first professional organiser in the U.A.E and GCC region.

Janet Kozak is founder and COO of the PR and communications firm Resolute. She’s an entrepreneur driven by business insights and boundless creativity. Janet’s most interested in women-owned business development and social causes including public health issues and domestic violence education in Muslim communities. She founded an online advocacy and support group, Muslim Women Against Domestic Violence and Abuse, and also recently spoke on the topic of financial abuse at the 2nd International Conference on Women’s Empowerment in Karachi, கராச்சியை தளமாகக் கொண்ட ஃப்ரீலான்ஸ் எழுத்தாளர் சதாஃப் ஃபரூக்கி எழுதிய ‘முஸ்லீம் மனைவியாக உங்கள் கணவரின் மரியாதையை எவ்வாறு பாதுகாப்பது’.

<blockquote>மணிக்கு <a href=https://app.purematrimony.com/target=_blankrel=nofollow noopener”>தூய திருமணம்</அ>, நாங்கள் உதவுகிறோம் 50 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்!</blockquote>
<a href=https://app.purematrimony.com/target=_blankrel=nofollow noopener”><button class=cta”>Find Practising Single Muslims! Download the App now!</button></அ>

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு