அல்லாஹ் SWT மீதான உங்கள் நம்பிக்கையை சரிசெய்யவும்

இடுகை மதிப்பீடு

3.5/5 - (2 வாக்குகள்)
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

One of the most critical beliefs in Islam is the belief that Allah SWT has control over ALL things. He SWT is the Absolute, the Sustainer and Provider of the entire Universe. எனவே, to suggest that goodness from the Earth such as rainfall, crops, fruits etc come as a result of anything other than Allah’s Divine Mercy upon us, is actually shirk.

On the authority of Zayd ibn Khalid al-Juhaniyy (அல்லாஹ் அவரைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடையட்டும்), யார் சொன்னார்கள்:

அல்லாஹ்வின் தூதர் (may the blessings and peace of Allah be upon him) led the morning prayer for us at al-Hudaybiyah following rainfall during the night. போது நபி (may the blessings and peace of Allah be upon him) finished, he faced the people and said to them: “Do you know what your Lord has said?” என்றார்கள்: “Allah and his Messenger know best.” He said: “‘This morning one of my servants became a believer in Me and one a disbeliever. As for him who said: ‘We have been given rain by virtue of Allah and His mercy,’ that one is a believer in Me, a disbeliever in the stars (2); and as for him who said: ‘We have been given rain by such-and-such a star,’ that one is a disbeliever in Me, a believer in the star.

[Hadith Qudsi as related in Bukhari]

Having the correct belief in Allah SWT forms part of the first pillar of Islam. If your belief in Allah SWT is correct, then by Allah’s Mercy you will always be upon the truth. எனினும், if your belief in Allah SWT is bent, then so too will your deen.

ALL Perfection, Glory, Might and Power belongs to Allah Most High, and everything which has ever existed will perish and be destroyed, expect Allah SWT. எனவே, make a commitment to learn about Allah SWT so you can worship Him correctly as well as knowing how to protect yourself from falling into shirk.

May Allah SWT grant us all the ability to believe in Him and have full trust (tawwakul) in Him without any shortcomings ameen.

 

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு