வாரத்தின் உதவிக்குறிப்பு: ஆஷுரா நாளில் நோன்பு

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

Alhamdulillah we are now in the sacred month of Muharrama blessed and important month which marks the start of the Hijri calendar and in which occurs the day of Ashura (10வது முஹர்ரம்). Fasting on this day holds great virtue and significance as illustrated by the hadith of the Prophet salallahu alayhi wa sallam:

For fasting the day of ‘Ashura’, I hope that Allah will accept it as expiation for the year that went before.” [முஸ்லிம்]

Fasting on the 9th of Muharram is also highly recommended by the Sunnah as this was the practice of the Prophet salallahu alayhi wa sallam. Imam At-Tirmidhi reported that Ibn `Abbas (may Allah be pleased with them both) used to say: “We should fast on two days: the 9th and 10th of Muharram to distinguish ourselves from the Jewish community.”

This is only from the mercy and bounty of Allah towards us: for fasting one day He gives us expiation for the sins of a whole year!

May Allah grant us understanding of His perfect religion, guide us to the Straight Path and accept our deeds for His sake alone.

Please keep us and the Ummah in your du’as during this sacred month insha’Allah.

தூய திருமணக் குழு

4 கருத்துகள் வாரத்தின் உதவிக்குறிப்புக்கு: ஆஷுரா நாளில் நோன்பு

    • 9th and 10th of Muharram are very pious and noble days. Many important evtnes took place on these days. It is an act of belief and faith to fast on these two days and to recite Astagfar as much as possible. I fondly hope Muslims world-wide will observe the sanctity of these days. Inshallatala.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு