பொறாமை மற்றும் பொறாமை உங்கள் செயல்களை அழிக்க அனுமதிக்காதீர்கள்!

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

பொறாமை மற்றும் பொறாமை (தீங்கிழைக்கும்) இதய நோயாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஷைத்தான் செய்த முதல் பாவங்களில் இதுவும் ஒன்று என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள், because he disobeyed Allah SWT when asked to make sujood to Adam AS.

"இதயத்தில் அணுவளவு ஆணவம் கொண்ட எவரும் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள்." ஒரு மனிதன் சொன்னான்:

“Beware of jealousy, for verily it destroys good deeds the way fire destroys wood.” [அபு தாவூத்]

Having hasad for someone is one of the most destructive feelings you can have towards others for several reasons:

  • You’re unhappy at what Allah SWT has chosen for someone
  • By wishing the other person doesn’t have the happiness you want for yourself, you’re actually PREVENTING yourself from having the same blessings because evil is ONLY ever returned with evil, while good is only ever returned with good
  • Having hasad of others means you’re unhappy with the decree of Allah for YOU
  • Hasad is one of the highest forms of ingratitude to Allah because you’re basically saying that what Allah has given you isn’t enough
  • It causes you to be miserable because you’re focusing on other people’s happiness instead of your own

When the Prophet SAW was asked who are the best of people? He SAW replied: “the one with a clean heart and truthful tongue.” The Sahabas then asked: ‘We understand a truthful tongue, but what does a clean heart mean?’ The Prophet SAW replied: “It is the heart of one that is pious, தூய்மையான, and is free of sin, transgressions, hatred and Hasad.” [இப்னு மாஜா |]

சுவாரஸ்யமாக, Allah SWT revealed surah Falaq as a means of protection from hasad:

"சொல்: I seek refuge in the Lord of the dawn… from the evil of envious when he envies.” [Soorah al-Falaq (113): 1]

This is proof that hasad is an evil thing because Allah SWT has told us it is.

உண்மையாக, ஏழை எளியவர்கள் மட்டும் என்னுள் நுழைவதில் என்ன தவறு:

“There has come to you the disease of the nations before you, jealousy and hatred. This is the ‘shaver’ (destroyer); I do not say that it shaves hair, but that it shaves (destroys) faith…” [திர்மிதி]

மற்றொரு ஹதீஸில், ஏழை எளியவர்கள் மட்டும் என்னுள் நுழைவதில் என்ன தவறு: “They are enemies for Allah’s bounties.” The Sahaba asked: "அவர்கள் யார்?” He SAW said: “Those who envy people for what Allah has given them of Bounty.” [at-Tabaranee]

Allah SWT is the Lord of Provision and therefore, it is SOLELY due to His Mercy that a person is blessed with good things. எனவே, when you have hasad for what Allah has given to others, you are questioning what Allah has given to them.

So if you struggle with this disease of hasad, what’s the best way to deal with it?

முதலில், take the advice of the Prophet SAW who said:

“Do not look to those above you. Look to those below you, as it will more likely remind you of Allah’s favors bestowed on you.” [Bukhari andMuslim]

இரண்டாவதாக, make dua for Allah SWT to increase the person you envy in the thing you also want and be sincere in your dua. This has three effects. முதலில், it helps to remove any bad feelings you have in your heart towards that person. இரண்டாவது, you’re doing the exact opposite of what Shaytaan wants you to do and that is to hate. கடைசியாக, when you make dua for someone, the angels say ‘ameen and ameen for you too’.

மூன்றாவது, learn to be grateful for the things Allah SWT has given YOUbecause gratitude to Allah for what He has chosen for you brings peace and contentment to the heart in such a way that you will never be unhappy for those who have more than you.

கடைசியாக, remember that whatever you have is from Allah’s blessings, and whatever you DON’T have is from His wisdom.

May Allah SWT save us all from jealousy and envy ameen!

தூய திருமணம் – முஸ்லீம்கள் ஒன்றிணைவதற்கும் ஒன்றாக இருப்பதற்கும் உதவுதல்!

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு