நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்யும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு மில்லியன் நல்ல செயல்களைப் பெறுங்கள்!

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

Imagine earning a million good deeds simply by praising Allah SWT every time you shop! One of the fastest and easiest ways to earn yourself mountains of good deeds is to learn the dua of the marketplace as taught to us by the Prophet SAW.

The messenger of Allah (may the peace and blessings of Allah be upon him) கூறினார்: Whoever enters the market and says:

laa ilaaha ill-allaahu waḥdahu laa shareeka lah, lah-ul-mulku wa lahul-ḥamdu, yuḥyee wa yumeetu wa huwa ḥayun laa yamootu, bi yadi-hil-khayru, wa huwa ‛alaa kulli shay’in qadeer

None has the right to be worshipped except Allah, தனியாக, without partner, to Him belongs all sovereignty and praise. He gives life and causes death, and He is living and does not die. In His hand is all good and He Omnipotent over all things.

Allah SWT will wipe a million bad deeds from his record, grant him a million good deeds, and will elevate him a million degree (of virtue)- ([and will build him a house in paradise] in another narration).

(Tirmidhi and Ibn Majah and classed as Sahih by Sheikh Albani)

The most beautiful aspect of this dua is that you don’t have to specifically go into a marketplacerather the scholars have agreed that the reward is the same every time you step into a place where you buy goods.

Truly Allah’s favours upon His servants is magnificent and made easy for those who have faith!

 

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு