ஷாரியா படி நிச்சயதார்த்தம்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல :: http://islamqa.info/en/ref/20069
: http://www.muftisays.com/qa/question/1782/engagement-in-islam.html
நபியே!.
sharee'ah படி நிச்சயதார்த்தம் மனிதன் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள பெண் கேட்கிறார் என்று பொருள். The view of the scholars is that engagement is prescribed for one who wants to get married. அல்லாஹ் கூறுகிறார் (பொருள் விளக்கம்):
“And there is no sin on you if you make a hint of betrothal…”
[அல்குர்ஆன் 2:235]

And it was narrated that the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) got engaged to ‘Aa’ishah. (Al-Bukhaari, al-Nikaah, 4793). And in al-Saheeh it also states that the Messenger (அல்லாஹ்வின் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) got engaged to Hafsah. (Al-Bukhaari, al-Nikaah, 4830).

இறைத்தூதர் (அல்லாஹ்வின் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) encouraged the one who wants to get engaged to look at the woman to whom he wishes to propose. According to the hadeeth, “When any one of you proposes marriage to a woman, if he can look at that which will encourage him to go ahead and marry her, then let him do so.” (அபு தாவூத், al-Nikaah, 2082; classed as hasan by al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 1832).

The Engagement Rings
But in Islamic sharee’ah there are no specific practices that must be followed with regard to engagement. What some Muslims do, announcing the engagement, having a party to celebrate and exchanging gifts, all comes under the heading of customs which are permissible in principle, and none of them are haraam except those which sharee’ah indicates are haraam – which includes the exchange of rings between the engaged couple, a custom which is known in Arabic as “dublah.” This custom goes against sharee’ah for the following reasons:

1 – Some people think that these rings increase the love between the spouses and have an effect on their relationship. This is an ignorant (jaahili) belief and is an attachment to something for which there is no basis in sharee’ah and which does not make sense.
2 – This custom involves imitating the non-Muslims such as Christians and others. It is not a Muslim custom at all. The Messenger (அல்லாஹ்வின் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) warned us against that when he said, “You will inevitably follow the paths of those who came before you, handspan by handspan, cubit by cubit, until even if they entered the hole of a lizard, you will follow them.” We said, “O Messenger of Allaah, (do you mean) the Jews and Christians?" அவன் சொன்னான், “Who else?" (அல்-தப்ரானி, al-I’tisaam bi’l-Kitaab wa’l-Sunnah, 6889; முஸ்லீம், al-‘Ilm, 6723).
மேலும் நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) கூறினார்: “Whoever imitates a people is one of them.” (ஆயிஷா, al-Libaas, 4031; சஹீஹ் அபி தாவூத்தில் அல்-அல்பானி சஹீ என வகைப்படுத்தினார், 3401).
3 – This engagement usually takes place before the ‘aqd (திருமணம் ஒப்பந்த), in which case it is not permissible for the man to put the ring on his fiancée’s hand himself, because she is still a stranger (non-mahram) அவனுக்கு, and has not yet become his wife.

We will quote the words of Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (ரஹ் இருக்கலாம்) on this matter:
“ ‘Dublah’ is a word that refers to the engagement ring. In principle there is nothing wrong with rings (அதாவது, they are permissible), unless they are accompanied by certain beliefs, as some people do when the man writes his name on the ring that he gives to his fiancée, and the woman writes her name on the ring that she gives to her fiancé, believing that this will guarantee the bonds between the spouses. In this case this ‘dublah’ or engagement ring is haraam, because it represents an attachment to something for which there is no basis in sharee’ah and which does not make sense. Similarly it is not permissible for the man to put the ring on the woman’s hand himself, because she is not yet his wife, so she is still a stranger (அதாவது, non-mahram) அவனுக்கு; she is not his wife until after the marriage contract is done.”

The Engagement Period

It will not be permissible to meet after the engagement. The purpose of engagements is a promise and confirmation to marry. At that stage, the boy and girl are still strangers to one another in that they cannot communicate with one another. எனவே, Interaction between a non-Mahram man/woman are not acceptable in Islam. There is no point in having a prolonged engagement, it is better to perform the nikah and then one can therefore interact in a ‘halalatmosphere.

The most significant use of engagement for both parties is that it is a precautionary measure applied to base marriage on a sound basis. The breaking of an engagement due to some just reasons is less harmful than a probable divorce in the future. Although it is necessary to talk about everything before the engagement fully, the engagement contract can be broken if there are serious indications that the engaged couple will not be able to be happy.

In the light of the Quran and Sunnah, it preferable not to delay marriage, but of course we have to take the individual circumstances of the couple into account. In some cases, they may need to have a longer and in other cases, it may have to be very short.

The people to be married can see each other only when people go and ask the girls parents for her hand in marriage. A few chaperoned meetings is just fine. Otherwise it is not appropriate for the engaged couple to see each other, to talk to each other and take a walk alone unless they make a marriage contract. They are regarded as namahram to each other. If there is a necessity for them to have a talk, there must be a relative of the girl or the woman with them. The warning of our prophet (ஸல்) is clear to that effect: Whoever believes in Allah and the Last Day should not stay alone with a namahram woman; then the third person with them will be the devil.

Rasullulah (Sallallahu Alaihi Wa salam) கூறியுள்ளார், “Whosoever impersonates a nation (other than Islam) இருக்கும் (resurrected) from them on the day of judgment”. (Sunan Abu Dawud)

And Only Allah Ta’ala Knows Best.
________________________________________
மூல :: http://islamqa.info/en/ref/20069
: http://www.muftisays.com/qa/question/1782/engagement-in-islam.html

11 கருத்துக்கள் to Engagement according to Sharee’ah

 1. At first I thought of saying that it is a bad idea that you guys put the picture of a man putting a ring, probably an engagement ring, on his fiancee’s finger, because it would be haraam, as stated in the article. But then I thought that you might say that it is of a husband and his wife. ஆனால் இன்னும், it looks pretty much the exact thing you said is haraam in the article.

  நல்ல கட்டுரை, மூலம். And awesome blog/website. Keep them coming.

 2. awesom article,and preferably the best time to puplish it because the Islamic marriage has been torn a part and pple have adopted engagging lik the non- believers.
  thanks alot and may Allaah give you hassanat for your contribution to spread Islam and teaching Us what islamic religion permits and forbiddes. keep sending

 3. Thank you for the amazing article i have known some details that are very useful to me barak allah feekom .. But the problem nowadays is to find a real Muslim wife or husband to be .. Alhamdoullellah Who guided me to the right path again with clearer view .. I always ask Allah to bless me with a good believer wife who understand Deen Allah clearly and practicing it in her life .. If u have and advice about a community or Shaik that can help me find a decent wife according to our Islamic way because it is very rare to find that kind of jewels of Islam in normal communities .. I just would like to follow the reasons and ask Allah always to bless me with a good wife to support each other to follow our Deen and apply it in this Donia .. let me know if u could help .. Al Salam Alikom

 4. cool article..keep it up..i don’t have any idea on how the engagement party were held in your country, but in my country, nowadays, they even taking pictures together and pose like a marriage couple. nauzubillah..

 5. Kwein Aqila

  என சலாம் அலை. எனது கேள்வி: At the marriage ceremony, are you saying that husband and wife should NOT exchange rings? மேலும், is the wife NOT to wear a wedding ring? In America, the culture is that people wear wedding rings as a symbol for people to know they are married, and not approachable. மேலும், if they do wear wedding rings, are they to be on the right hand? When my husband and I got married, (23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) we exchanged rings and placed them on the third finger of the right hand, because the Holy Qur’an say, “…what your right hand posesse!” Is that correct? My grand daughter is getting married now, and she is striving to do what is pleasing to Allah (s.w.t.)

  • SM

   கலாமின் நெத்தியடி,

   I am not aware of any dua said during the engaement. But there is a suplication said to the newly-weds:

   Barakallahu laka wa baraka’alaika wa jama’a bainakuma fi khair

   ‘May Allah bless for you (உங்கள் மனைவி) and bless you, and may He unite both of you in goodness.’ (அபு தாவுத், Ibn Majah and At-Tirmithi)

   The groom’s supplication when he marries:

   Allaahumma ‘innee ‘as’aluka khayrahaa wa khayra majabaltahaa ‘alayhi wa ‘a’oothu bika min sharrihaa wa sharri maajabaltahaa ‘alayhi.

   "அல்லாஹ்வே!, I ask You for the goodness of her and the goodness upon which You have created her, and I seek refuge in You from the evil of her and from the evil upon which You have created her’. (அபு தாவுத் 2/248 and Ibn Majah 1/617)

   அல்லாஹ் சிறந்த நோஸ்.

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு