இறுதியாக அவரது விருந்தினர்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Maryam Zainab

ஆதாரம்: aaila.org

Assalamu-Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,

I am a mother to three amazing children who have kept me busy over the past eight years. Every year in Dhul Hijja, I make du’a to Allah SWT that He invites me to The Holy Land.

This never happens. I get disheartened whenever I hear of friends and family who go and return, share their experiences with me and I always ask, why not me???

Allah in His Mercy has given me so much. After two major miscarriages, He has blessed me with three children. After five years of an unsettling marriage, He gave me security. After so many years of ill health he replaced it with goodness. So the one thing I could not understand is why He did not call me for Hajj. I had been saving for so many years. I had to remind myself And rely upon the Ever-Living who does not die, and exalt [இறைவன்] with His praise.” (குர்ஆன், 25:58)

Last year a close friend of mine came back from Hajj and spoke to me about her experiences. I had decided, whatever happens, I would go for Hajj the following year. Even though my youngest was only two, I thought I could manage.

But Allah (swt) is the Greatest of Planners. This was not to be.

In April this year my husband had knee surgery which meant that he was unable to walk long distances for at least six months. I cried and cried. I buried my wish in my heart and knew that when it was my time, my Allah would call me “Unquestionably, by the remembrance of Allah hearts are assured.” (குர்ஆன், 13:28)

During the first week of Ramadhan my son potty trained himself, which was a major relief. As the days went by he was becoming more independent. He was eating by himself, cleaning himself, and behaving extremely well, மாஷாஅல்லாஹ். This was a blessing from Allah (swt) as it was the month of Ramadhan and the last thing I needed was whining children.

I continued to be patient, carrying on with my daily chores, trying to use every moment of this blessed month to stock up on good deeds so that I can ask Allah for Hajj the following year.

It was the 13th of Ramadhan, and as those of us in London will remember we had a lot of thunder and lightning. I had my window wide open while reading Qur’an lot of thunder and lightning. I had my window wide open while reading Qur’an during Tahajjud. I looked at the sky. It was beautiful. I could only see a few stars, but it felt as though they were sparkling in the calmness of this thundery night only for me. Again tears rolled down my eyes. I had no idea what was happening. This mixed emotion of happiness and sadness was bursting out.

And that’s when I truly felt itAllah was ‘Inviting’ அவர் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறார் என்பதை அவர்களுக்கு புரிய வைப்பார். Over so many years, in reference to Hajj, I heard many people use phrases such as ‘you are His guestor ‘Allah invites youI never understood it until now.

Only Allah knows the peace, tranquillity, and calmness I had in my heart at that moment. I knew it was my time to go.

During suhoor, I asked my husband if we could go, knowing he was still struggling with his knee. Regardless of the amount of times he bothers me, winds me up and makes me do useless jobs, at that moment, he was the most adorable husband on the planet. He just looked at me and said ‘If you manage to arrange everything (regarding childcare), we’ll go InshaAllah’. I felt the entire universe rejoice upon hearing those words. I loved him so much.

So here I am now, sharing this with you. Not because I want to tell a story. But for everyone to be happy for me, and make du’a that Allah accepts my Hajj. I have started to arrange my outfits for the day I first visit Medina, the first time I set eyes on the Ka’bah, and the day of Arafah. I have my du’a books ready. I have been attending seminars on hajj. Studying maps of the areas surrounding Mina, Makka, Muzdalifah. I also have a 20 page day to day journal so that I can capture every moment of the days I am in the Holy Land. I doubt I will have the words to describe those emotions and feelings.

But I am planning for what is within my capabilities. It is only by Allah’s Will that any of this is possible. So it is my humble request to all the readers, please remember me during your prayers, especially in Dhul-Hijjah. Because I am one of you, a mother, a wife, a daughter, a sister, a servant.

“And if you try to count the favors of Allah, you will not be able to number them. கண்டிப்பாக, Allah is Most Forgiving, Merciful.” (16;19)

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

Article by- ஆைல- முஸ்லிம் குடும்ப இதழ் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு