தாய்மையில் நான் எப்படி என்னைக் கண்டேன்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Klaudia Khan

ஆதாரம்: www.aaila.org

பலமுறை கேட்டிருப்பீர்கள், கூட: தாய்மை/தந்தைமை/பெற்றோர்நிலை உங்கள் வாழ்க்கைக் கண்ணோட்டத்தை எப்படி மாற்றுகிறது, how ‘me’ turns into ‘we’ and how you begin to look for your child’s face on a group photo before checking for yourself, how the life becomes ‘babycentric’ and ‘mothering’ becomes top priority jobI’m a mother of two, WL, and I believe it all could be true. But not for me. நிச்சயம், motherhood changed me, but for some weird reason it hasn’t let me forget of myself. Quite opposite: I feel like I have only got to know myself after I became mother as well.

For long time I didn’t really know what I wanted to do. சரி, I knew I wanted to have family, a husband and children, but not a clue about what else could I do in my life. I guess at some point I thought that being a wife and mother would be enough, but it was only after I got married and had my children that I realised I want more. It’s not that my family life was not giving me satisfaction – it was. And probably because of that I realised that I could do more and I wanted to do more. I wanted to write, to create, to share my thoughts and exchange opinions. I wanted to do more to become more.

Ironically, it was only after I have created the ’we’ that I realised who the ‘me’ was. Maybe it was because of my daughters? I feel inspired by them every day; I feel I want to be more than mummy for their sake; I feel like motherhood is what let me realise my dreams.

எனக்கு தெரியும், children are lots of work: cooking, feeding, changing nappies etcBut I never feel like the duties of mother prevented me from doing something else, something more important. There are days, when I can’t wait for them to go to sleep so that I can sit and write, but then it’s something they said or did usually that got me thinking and inspired me to want to write about something.

ஆம், there are things that are more difficult to do while you are a mother: you can’t go to cinema unless someone babysits for you, you can’t spend the day shopping, because children are getting bored in the malls, you can’t just stay in bed for half the day or get lazy in front of the TV, because they will not let you do it. And here is the best part: you realize that all these things are really unimportant or bad for you. And you learn what is important and good for you. You learn that there are things not necessarily considered ‘fun’ that can make you happy. Like giving bath to a baby or reading a story at bedtimeAnd once you discover that you can enjoy things other people might even consider boring, you start to find out about your other likes and dislikes, independently of what other people say. You get to know yourself better. That’s growing into happy ‘me’.

My young auntie who’s always been a very attached mother complained recently when her younger daughter, now a teenager, spent few nights with her paternal aunt in another city, that without her at home she has overslept and got late to work and couldn’t even get dinner ready on time. Her daughter was not there and the discipline of her life got a big shakeBecause children do make you disciplined. They make you realize the value of time. And then it’s your choice – you can either whine on how the life of a mother is a dull, hectic routine of never-ending tasks and how you have no time to relax – or, you can embrace the discipline of children’s needs and prioritize what you do during the day. And it just so happens that if you choose to see things as good, they will be good for you.

I am now doing more good stuff than ever before in my life: I am studying at home, reading a lot, writing – all this while being a full-time mother, feeding my children all home-made good food including home-baked bread and finding time everyday to do some colouring together and read more than one story at the bedtime. WL, I feel I can do more than I ever had, but I have no time for wasting it or for procrastinating things. It took me a while to work it out, but then all the important lessons need to be learnt and practised over time.

My plans for the future? More children, இன்ஷா அல்லாஹ். Because I don’t think my duties would increase significantly, but I believe my happiness and the happiness for all the family members would increase significantly with new additions. I want to write a novel as well. And learn Arabic to read the Quran with understanding. இன்ஷா அல்லாஹ்.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை- Aaila-The Muslim Family Magazine – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு