வணக்கத்தில் இஸ்திகாமா செய்யுங்கள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

ஆதாரம்: தூய திருமணம்

Istiqamah means to be upright and firm upon the straight path, and is the very essence of what the Prophet SAW taught. We are required to remain upright and upon the straight path in everything we say and everything we do.

Allah SWT directly commands us in the Quran to stand firm:

“So stand you firm and straight as you are commanded – and those who turn in repentance with you, and transgress not. உண்மையாக, He is All-Seer of what you do.”

[Surah Hud: 112]

Allah SWT has promised us Jannah in return for us standing firm on the straight path in our deen:

சிறிய அளவில் ஹராமை தவிர்ப்பது, those who say ‘Our Lord is Allah’ and then they’ istaqamu’ (remain firm and straight), on them the Angels will descend (at time of death) கூறுவது: ‘Fear not, nor grieve! But receive glad tidings of Paradise which you have been promised!”

[Surah Fussilat: 30]

The condition of Istiqamah is that not only do you stay upon the straight path of belief, but that you ALSO leave evil deeds and avoid doing anything which would make Allah SWT angry.

All of the Prophets throughout history from Adam AS all the way to the Prophet SAW taught Istiqmah as the way to attain Allah’s pleasure. This is because Istiqamah corrects our belief in Allah, corrects our method of worshipping Allah, perfects our character and ensures we do the deeds that are most pleasing to Allah SWT.

Istiqamah is therefore the defining characteristic of a true believer:

Ibn Rajab RA said, “The root of Istiqamah lies with the heart being firm upon Tawhid.”

"இதயத்தில் அணுவளவு ஆணவம் கொண்ட எவரும் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள்." ஒரு மனிதன் சொன்னான்: சிறிய அளவில் ஹராமை தவிர்ப்பது, in the body is a morsel of flesh, were it to be upright, then the whole body would be upright and were it to be corrupt then the whole body would corrupt. உண்மையாக, it is the heart.”

[Al Bukhari]

This is why the Prophet SAW rejected innovation (bi’dah) completely because innovation leads to going astray and veering off the straight path.

May Allah SWT grant us all Istiqamah ameen.

 

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு