இயலாமைக்கு முஸ்லிம்கள் எவ்வாறு திட்டமிடுகிறார்கள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Ahmed Shaikh

ஆதாரம்: https://muslimmatters.org/2019/05/16/how-muslims-plan-for-disability-special-needs/

ஊனமுற்ற குழந்தைகளைக் கொண்ட குடும்பங்கள் அசாதாரண சவால்கள் மற்றும் ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டுள்ளனர். இயலாமை (அல்லது சிறப்பு தேவைகள்) என்பது ஒரு பரந்த சொல். Many disabilities will prevent what we often think of as “normal.” It may hinder or prevent educational opportunities, and employment. Many people with “special needs” can get educated, get married and live long and productive lives. The problem for many parents of younger children with special needs is that they typically have no certainty about their children’s future needs. Even if the situation looks dire, it may not stay that way. How do parents plan for a world where they may not be around to see how things will end up for their special needs children? What can they do to help their children in a way that does not violate Islamic Inheritance rules? Certain types of disability, especially the loss of executive decision-making ability, could also happen well into adulthood. This can be a threat to a family’s wealth and be the cause of internal conflicts. This is the kind of thing every adult needs to think about before it happens.  
The Problem
The issues are not just that parents believe their special needs child will need more inheritance than other children. Muslim parents usually don’t think that. Some parents don’t want their special needs child to get any inheritance at all. Not because of any ill-will against their special needs child; just the opposite, but because they are afraid inheritance will result in sabotaging their child’s needs-based government benefits. Many, perhaps most special needs children do not have any use for needs-based benefits (benefits for the poor). But many do, or many parents might figure that it is a distinct possibility. This article is a brief explanation of some of the options available for parents of special needs children. It won’t go over every option, but rather those that are usually incorporated as part of any Islamic Estate Planning.  
Please Stand By
Example: Salma has three daughters and two sons. One of her children, Khalida, 3, has Down Syndrome. At this point, Salma knows that raising Khalida is going to be an immense challenge for herself, her husband Rashid and all the older siblings. What she does not know, எனினும், is what specific care Khalida is going to need through her life or how her disability will continue to be relevant. She does not know a lot about Khalida’s future marriage prospects, ability to be employed and be independent, though obviously like any parent she has nothing but positive hopes for her child’s life.
மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்
In the event of her death, Salma wants to make sure her daughter gets her Islamic right to inheritance. எனினும், if Khalida needs public benefits, Salma does not want her daughter disqualified because she has her own money. Her solution is something called a “stand-by special needs trust.” This type of trust is done in conjunction with an Islamic Inheritance Plan and is typically part of a living trust, though it could also be a trust drafted into the last will. I will describe more about what a special needs trust is below. For Salma, she is the Trustee of her trust. After she dies, she names her husband (or someone else) the successor Trustee. The trust is drafted to prevent it from becoming an “available resource” used to determine eligibility for public benefits such as Supplemental Security Income (SSI), Medicaid and other benefits that go with that. If it turns out that Salma passes away when Khalida is 5, and her assets are held in trust for her until she is 18 and her Trustee determines she does not need a special needs trust, she will get her inheritance precisely like everyone else based on their Islamic right. If she does need benefits, the Trustee will only make distributions to Khalida that would not harm her eligibility. This way, there is no need to deny Khalida her inheritance because of her disability, and she is also making sure giving her daughter inheritance would not harm her daughter’s healthcare or other necessary support.  
The Shape of Special Needs Trusts
A stand-alone Special needs trusts, which is sometimes called a “supplemental needs trust” the kind without the “stand-by” variation I described above, are a standard device for families that have children with special needs. A trust is a property ownership device. A Grantor gives the property to a Trustee, who manages the property for the benefit of a beneficiary. In a revocable living trust, the Grantor, Trustee, and Beneficiary are typically the same person. When the trust is irrevocable, the Grantor, Trustee, and Beneficiary may all be different people. In a special needs trust, the person with a disability is the beneficiary. சில சமயம், the person with a disability is also the Grantor, the person who created the trust. This might happen if there is a settlement from a lawsuit for example and the person with special needs wants it to be paid to the trust. In many if not most cases, the goal may not be to protect the beneficiary’s ability to get public benefits at all. Many people with a disability don’t get special government benefits. But they do want to protect the beneficiaries from having to manage the assets. Some people are just more susceptible to abuse. The structure of the arrangement typically reflects the complexity of the family, the desire of siblings and extended family to continue to be involved in the care and attending to the needs of the person with a disability, even if they are not the person directly writing checks.  
When disability planning is not about Public Benefits
Perhaps most families with special needs children do not use any needs-based public assistance. They are still concerned about special needs and planning for it. Example: கதீஜா, 16, is on the autism spectrum. For those familiar with the autism spectrum, that could mean a lot of things. For her parents, Sarah and Yacoob, other than certain habits that are harmless and easy to get used to, it means Khadija is very trusting of people. இல்லையெனில், she does well in school, and her parents don’t think she needs way more help than her siblings and she has just as good a chance of leading a healthy and productive life as any 16-year-old girl. The downside of being too trusting is that the outside world can exploit her. If she ends up getting inheritance or gifts, she may lose it. The parents decide that when she gets her inheritance, it will be in a trust that would continue through her life. There will be a trustee who will make sure she has what she needs from her trust, but that nobody can exploit her. In some ways, what Khadija’s parents Sarah and Yacoob are doing is not so different from what parents might do if they have a child with a substance abuse problem. They want to give their child her rights, but they don’t want to allow for exploitation and abuse.  
Considering your own needs
There are many people who are easy marks for scammers, yet you would be unlikely to know this unless you are either a close friend or family member, or a scammer yourself. While this often happens to the elderly, it can happen at just about any age. Everyone should consider developing an “incapacity plan” to preserve their wealth even if they lose their executive decision-making ability. There is this process in state courts known as “conservatorship.” Indeed, entire courtrooms dedicate themselves to conservatorships and other mental health-related issues. It is a legal process that causes an individual to lose their financial or personal freedom because a court has essentially declared them not competent to handle their affairs. Conservatorships are a public process. They can cause a lot of pain embarrassment and internal family strife. One of the benefits of a well-drafted living trust is to protect privacy and dignity during difficult times.  
Planning for everyone
Islamic inheritance is fard and every Muslim should endeavor to incorporate it into their lives. As it happens it is an obligation Muslims, at least those in the United States, routinely ignore or deal with inadequately. எனினும், there is more to planning than just what shares go to whom after death. Every family needs to create a system. There may or may not be problems with children or even with yourself (other than death, which will happen), but you should do whatever you can to protect your family’s wealth and dignity while also fulfilling your obligations to both yourself and your family. Ahmed Shaikh is a Southern California Attorney. He writes about inheritance, nonprofits and other legal issues affecting Muslims in the United States. His Islamic Inheritance website is www.islamicinheritance.com
மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 50 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்!

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு