உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த முன்மாதிரியாக இருப்பது எப்படி?

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி

அறிமுகம்

Who are children? ஒரு குழந்தை ஒரு கூட்டாளியின் இயற்கையான சந்ததி. ஒரு குழந்தை உடல் ரீதியாக ஒரு பாலினத்தைச் சேர்ந்தது என்றாலும். But a child is merged with both the parents quality. A child is someone who does not have any maturity. They follow what parents do. மறுபுறம், we can say that a child is like our shadow. But how can we be the best role models?

Every child is born without any knowledge of anything. But a child will have an impact on what he learned in the womb. According to the Quran and Science, it is proved that child growth starts from 4th month. So during this period, doctors advise the conceived ladies to be very careful. Because this month with any accidents will lead to miscarriage or during delivery.

இதேபோல், during this time, a mother can do the various job. Doctors encourage them to get involved in any activities. So many mothers involve themselves in swimming class, learn something new, முதலியன.

Do you want to be a role model?

The first step for the best parenting :

As a mother if you want your son or daughter to be pious can follow this:

 • Pray as many as much as you can and on time.
 • Prostrate for a long time if you can.
 • Read the Quran regularly.
 • Avoid watching movies which do not give you any morals.
 • Avoid listening to very loud music.
 • Watch movies which give a moral because it will leave an impact on you and your child.
 • Listen to nasheeds and bayans.
 • Try to give as much as the charity you can.
 • Tilwah of Quran is very important.
 • Control your temper.
 • Do not backbite or gossip.
 • Be socially helpful to others.
 • Do as much as dhikr.
 • Usage of foul language never.
 • Make sure even your husband does not use any foul language.
 • Kindness and patience must be practised.
 • Do not raise your voice and fight.
 • Recite daily duas loudly.
 • Avoid cellphones and evils of worldly life.
 • Read as much as books you can.
 • Be close to your husband.
 • Once, he comes home to offer prayer.
 • Be happy always, laugh to your husband and smile at everyone.
 • Visit Masjids.
 • Memorize verses from the holy Quran.
 • Memorize the names of Allah.
 • Memorize hadeeths and Rabanas too.

Can I be the best role model?

Second step:

Once the child is born recite Adhan. Name the infant with a very good name. See to that the name has good meaning. Avoid fashionable names. Because even names impact a child’s behaviour.

Things you need to do

 • It is mentioned in one of the hadeeths that teach a child up to 7 ஆண்டுகள். So till age 7 teach your child as much as you can. Because that is the age where the child’s memory is very sharp and intellect. That’s a period where a child will learn more and it will stay permanent.
 • Motivate your child to learn and be friendly to others.
 • Explore the world to your child teach your child that Allah created this and that.
 • Make sure you eat properly with your child.
 • Teach your child everyday duas.
 • Only download stories of Prophets and related to your child’s education.
 • Surround your child with your relations too.
 • Teach your child both good and bad of this world.
 • If fathers are at home, be sure to take your kid to the masjid.
 • It is recommended that both parents pray in front of their kids.
 • Parents must teach the Quran.
 • Try to explain a hadeeth per day.

Things which you should not do:

 • Do not cross the line in front of your kids. Make sure your privacy is personal.
 • Though the world is full of fitnah, do not keep your child house arrested.
 • If your child is very adamant and naughty never give your mobile phones.
 • Never make your child think that you are superior to them than God.
 • Avoid watching, listening to televisions and music in front of your child.
 • If you are a working parent don’t encourage your child with youtube videos.
 • Don’t get things which your child asks after watching online videos.
 • மேலும், never fight in front of your kid.
 • இதேபோல், do not make your child affectionated only to a single parent.
 • Do not discourage your relations in front off your child.

சில ஆண்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகு தங்கள் மனைவிகள் நவீனமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்.

சில ஆண்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகு தங்கள் மனைவிகள் நவீனமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் தூய திருமணம் - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

நீங்கள் தனிமையில் இருந்தால், அதேபோன்ற எண்ணம் கொண்ட ஒரு முஸ்லீம் மனைவியை ஆன்லைனில் தேடுகிறீர்களானால், Google Play Store மற்றும் Apple App Store இல் இலவசமாகக் கிடைக்கும் எங்கள் செயலியைப் பதிவிறக்கவும் ->https://நீங்கள் தனிமையில் இருந்தால், அதேபோன்ற எண்ணம் கொண்ட ஒரு முஸ்லீம் மனைவியை ஆன்லைனில் தேடுகிறீர்களானால், Google Play Store மற்றும் Apple App Store இல் இலவசமாகக் கிடைக்கும் எங்கள் செயலியைப் பதிவிறக்கவும் -

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு