உங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி அழிப்பது (நீங்கள் இருப்பதைக் கூட கவனிக்காமல்)

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Bianca Sparacino

ஆதாரம்: http://thoughtcatalog.com/

Understand that life is not a straight line. Life is not a set timeline of milestones. It is okay if you don’t finish school, திருமணம் செய்துகொள், find a job that supports you, have a family, make money, and live comfortably all by this age, or that age. It’s okay if you do, as long as you understand that if you’re not married by 25, or a Vice President by 30 — or even happy, for that matter — the world isn’t going to condemn you. You are allowed to backtrack. You are allowed to figure out what inspires you. You are allowed time, and I think we often forget that. We choose a program right out of high school because the proper thing to do is to go straight to University. We choose a job right out of University, even if we didn’t love our program, because we just invested time into it. We go to that job every morning because we feel the need to support ourselves abundantly. We take the next step, and the next step, and the next step, thinking that we are fulfilling some checklist for life, and one day we wake up depressed. We wake up stressed out. We feel pressured and don’t know why. That is how you ruin your life.

You ruin your life by choosing the wrong person. What is it with our need to fast-track relationships? Why are we so enamored with the idea of first becoming somebody’s rather than somebodies? Trust me when I say that a love bred out of convenience, a love that blossoms from the need to sleep beside someone, a love that caters to our need for attention rather than passion, is a love that will not inspire you at 6am when you roll over and embrace it. Strive to discover foundational love, the kind of relationship that motivates you to be a better man or woman, the kind of intimacy that is rare rather than right there. “But I don’t want to be alone,” we often exclaim. Be alone. Eat alone, take yourself on dates, sleep alone. In the midst of this you will learn about yourself. You will grow, you will figure out what inspires you, you will curate your own dreams, your own beliefs, your own stunning clarity, and when you do meet the person who makes your cells dance, you will be sure of it, because you are sure of yourself. Wait for it. தயவு செய்து, I urge you to wait for it, to fight for it, to make an effort for it if you have already found it, because it is the most beautiful thing your heart will experience.

You ruin your life by letting your past govern it. It is common for certain things in life to happen to you. There will be heartbreak, confusion, days where you feel like you aren’t special or purposeful. There are moments that will stay with you, words that will stick. You cannot let these define you – they were simply moments, they were simply words. If you allow for every negative event in your life to outline how you view yourself, you will view the world around you negatively. You will miss out on opportunities because you didn’t get that promotion five years ago, convincing yourself that you were stupid. You will miss out on affection because you assumed your past love left you because you weren’t good enough, and now you don’t believe the man or the woman who urges you to believe you are. This is a cyclic, self-fulfilling prophecy. If you don’t allow yourself to move past what happened, what was said, what was felt, you will look at your future with that lens, and nothing will be able to breach that judgment. You will keep on justifying, reliving, and fueling a perception that shouldn’t have existed in the first place.

You ruin your life when you compare yourself to others. The amount of Instagram followers you have does not decrease or increase your value. The amount of money in your bank account will not influence your compassion, your intelligence, or your happiness. The person who has two times more possessions than you does not have double the bliss, or double the merit. We get caught up in what our friends are liking, who our significant others are following, and at the end of the day this not only ruins our lives, but it also ruins us. It creates within us this need to feel important, and in many cases we often put others down to achieve that.

You ruin your life by desensitizing yourself. We are all afraid to say too much, to feel too deeply, to let people know what they mean to us. Caring is not synonymous with crazy. Expressing to someone how special they are to you will make you vulnerable. There is no denying that. எனினும், that is nothing to be ashamed of. There is something breathtakingly beautiful in the moments of smaller magic that occur when you strip down and are honest with those who are important to you. Let that girl know that she inspires you. Tell your mother you love her in front of your friends. Express, express, express. Open yourself up, do not harden yourself to the world, and be bold in who, and how, you love. There is courage in that.

You ruin your life by tolerating it. At the end of the day you should be excited to be alive. When you settle for anything less than what you innately desire, you destroy the possibility that lives inside of you, and in that way you cheat both yourself and the world of your potential. The next Michelangelo could be sitting behind a Macbook right now writing an invoice for paperclips, because it pays the bills, or because it is comfortable, or because he can tolerate it. Do not let this happen to you. Do not ruin your life this way. Life and work, and life and love, are not irrespective of each other. They are intrinsically linked. We have to strive to do extraordinary work, we have to strive to find extraordinary love. Only then will we tap into an extraordinarily blissful life.

இருந்து கட்டுரை- http://thoughtcatalog.com/– Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக: https://www.muslimmarriageguide.com/

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்: http://purematrimony.com/

1 கருத்து to How To Ruin Your Life (நீங்கள் இருப்பதைக் கூட கவனிக்காமல்)

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு