சிறு முஸ்லிம்களுக்கான சுகாதாரம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Ruksana

ஆதாரம்: habibihalaqas.org

10 sticky fingers, 10 grubby toes. Food stains down your chin and a runny nose!

Not exactly the kind of lullaby you would like to sing to your bundle of joy, சரி?

So your precious newborn has grown up and become a boisterous toddler. Long gone are the days of simple milk-vomit messes, your new toddler has a penchant for ensuring their clothes receive more food than they actually eat, and their hands may seem perpetually sticky.

But it does not have to be this way. This messy little human of yours need not actually be, a messy little human. It is vital to ensure that your child learns good habits to maintain good hygiene for their lifetime. The old saying was ‘cleanliness is next to Godliness’*. எங்கள் நபி, RasulAllah, sal Allahu ‘alayhi wa Salam expressed this centuries before this phrase was coined, in the sahih Hadith:

அல்லாஹ்வின் தூதர் (sal Allahu alaihi wa sallam) கூறினார்: “Cleanliness is half the faith (Emaan).” [Sahih Muslim]

With some consistency on your part, your child will learn healthy habits that they can carry with them throughout their lives

Dental hygiene starts before your child has teeth. Use a clean, wet washcloth (not wipes) to wipe their gums from the time they start solid food. Special toothbrushes and toothpastes are available for toddlers. Make ‘teeth timeattractive for your child. Sing a little jingle for them as you assist them in brushing their teeth, எ.கா. “Brush to the left, brush to the right, up and down, and keep your teeth white!”. Be consistent and make sure they brush their teeth after every meal and particularly before bed. Dental hygiene is extremely important, as the consequences of not maintaining good oral hygiene are painful, embarrassing and costly.

Mealtimes are usually the messiest times of the day. Always wash your child’s hand before and after meals. Place a bib on them to catch any food that misses their mouth. Wash or wipe over their mouths after meals.

When your child is ill, make sure you have some soft tissues at the ready to wipe their nose. Do not be rough when wiping their noise as this can cause the skin around the nostrils to peel and crack.

This may sound obvious, but give your child a proper wash regularly! I have heard of sisters not bathing their children for two weeks at a time! Toddlers may not have a bad body odor, but they do sweat and need a regular wash in the bath or shower. In hotter climates, a daily wash is usually enough. In colder weather, a good wash every other day seems to be appropriate. Use your discretion to determine what is right for you.

Get in to the Sunnah of cutting their nails every Friday. Long nails collect dirt and look awful. Always be careful not to cut their skin, as they tend to fidget and make the task difficult. There are small nail clippers especially designed for little fingers, usually found at pharmacies or baby oriented stores.

கடைசியாக, despite my advice to keep your children as clean as possible, try not to take things overboard. Children can be very messy, and that’s just in their naturedo not overburden them by trying to keep them immaculate, as the way of the Muslim is moderate, and not extreme. Have fun!

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

Article by- Habibi Halaqas – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு