உள்கலாச்சார திருமணங்கள்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல: ஐயத் அல்னாஸ்லா, http://www.suhaibwebb.com/relationships/marriage-family/beforemarriage/intercultural-marriages-a-quranic-reflection/

இஸ்லாமியம் உள்ள, the concept of diversity and tolerance is found many times in the Qur’an and ஹதீஸ் (நபியின் வார்த்தைகளின் பதிவுகள், ஸல்). We find diversity in all our mosques and Islamic functions, with Muslims from different parts of the world, and of different cultures and backgrounds. Accordingly, as Muslims in America, it is only natural that we have inter-cultural marriages in our respective communities. எனினும், it is unfortunate that many brothers and sisters that would like to get married to someone of another culture experience many hardships. The following is a Qur’anic reflection from Surat Al Rum (குர்ஆன் 30) I had while reading a few verses pertinent to one of the signs of Allah Subhanahu Wa ta`ala (மேன்மைமிகு அவர் ஆகிறது): திருமணம்.

20. Among His signs is that He created you from dust; பிறகு, suddenly you were human beings dispersing [throughout the earth]. 21. அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் நீங்கள் அவர்களிடம் அமைதி காணலாம் என்று உங்களுக்காக உங்களிலிருந்தே மனைவியரை நீங்கள் செய்தது என்று ஆகிறது; அவன் நீங்கள் பாசம், இரக்கம், கருணை இடையே வைக்கப்படும். Indeed in that are signs for a people who give thought. 22. And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge. (குர்ஆன், 30:20-22)

வசனம் 20 reminds the reader of one’s origin, that we were all created from dirt.

வசனம் 21 is a verse quoted oftentimes during a marriage ceremony, or found on a wedding invitation. It is an extremely nice verse.

வசனம் 22 highlights that the creation was given different colors and tongues (அதாவது. skin color and languages).

Many people focus on love in Verse 21. But we see that this verse comes in the middle of two verses: a verse that reminds us that we are not better than one another, regardless of our backgrounds, since we are all from simple dirt (வசனம் 20), and a verse that explains the blessings of Allah (சுபு) creating us all different, with varying looks, colors, languages, perspectives and cultures (வசனம் 22).

When I read these three verses, I think of the society that we are in today; where cross-cultural marriages are discouraged or even forbidden in some of our Muslim households. ஏன்? Because some families may think they are of a higher class than other families, or their culture is better than another, or their language supersedes all. It is a very arrogant and ignorant outlook, one condemned by Islam.

But at the end of verse 22, அல்லாஹ் (சுபு) distinctly mentions that these verses are for people of knowledge, people who think, and people who reflect on the signs of Allah (சுபு).

எனவே, it is a sign (அப்பா) கடவுள் (சுபு) that people from different ethnicities, பின்னணிகள், and cultures get married and live their lives with a new person. A relationship is formed between two families that do not have the same language or skin color, but have the same origin (and of course, have the same faith too இன்ஷா விநியோகிக்க, தயாராக கடவுள்).

I think these three verses speak to our society today – where brothers are having a hard time getting married, largely because of the ignorance rooted in the cultures of some Muslims. I am sure it is just as hard for the sisters as well.

We have a beautiful religion. One aspect of it is the institution of marriage. But as Sh. Suhaib Webb says, “marriage is the easiest chapter in the books of fiqh, but the hardest chapter in our society today.” This is because of the barriers, conditions and requirements many Muslim families put forth that are Islamically baseless. In my humble opinion, these verses refute such mentalities that complicate our youths’ marriages at a time where our youth are clinging on to their religion with their fingernails. துரதிருஷ்டவசமாக, there are several cases of practicing and guided brothers and sisters that have left their religion behind after being denied the opportunity for marriage based on the cultural ills of our Muslim society.

May Allah guide us all to the correct understanding of Islam, protect our youth in the Muslim community, and allow us to live and breathe the சுன்னத் (பாரம்பரியம்) of the the Prophet Muhammad ﷺ in all aspects of life, திருமணம் உட்பட.

உண்மையில், putting a verse about marriage in between two such verses is not spontaneity on the part of Allah (சுபு). Allah is Most Wise.

மூல:ஐயத் அல்னாஸ்லா, http://www.suhaibwebb.com/relationships/marriage-family/beforemarriage/intercultural-marriages-a-quranic-reflection/

3 கருத்துக்கள் to Intercultural Marriages

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு