[நேர்காணல்]'நான் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததில்லை!’ இரண்டு ஆன்மாக்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொருள் கொள்ளும்போது…

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

‘நான் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததில்லை!’ இரண்டு ஆன்மாக்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொருள் கொள்ளும்போது…

இந்த அத்தியாயத்தில், we’ll be talking to brother Hasif and Sister Anisa who met and married through Pure Matrimony.

This is an inspiring interview about tawakkul and sincere intentions.

We talk about how easy Allah makes everything for you when you place your trust in Him SWT!

*PlayingPure Matrimony Jingles*

Assalamu Alaikkum, As a practising Muslim, I understand your concerns regarding trying to find a pious spouse online and quite frankly I’m not surprised, because trying to find a practising single Muslim on other halal Matrimonial websites, is like trying to find a needle in a haste tag. Some practising single Muslims won’t even entertain the idea of searching of a marriage partner online, whilst others are frustrated by what they come across and why, because they feel that those other Muslim matrimonial websites are more like dating sites with profiles full of people who……

Arfa: WL! Assalamu Alaikkum (wrb) and welcome to the family matters show. I’m the host Sis. Arfa Saira Iqbal and with me today is Br. Hasif And Sis. Anisa is Maasha Allah, an amazing couple who got married on the Pure Matrimony platform and today I would like to interview them, and really ask them about their experiences of Pure Matrimony, how they found it and basically just learn a bit more about them. So I am really excited about this interview and very honoured and privileged that they are here to share their story so, without further do, Assalamu Alaikkum!

சகோ. Hasif: Wa Alaikkum Salaam(Wrb)

Sis. Anisa: Wa Alaikkum Salaam

Arfa: How are you all? Are you Okay?

சகோ. Hasif: WL, we both are really good.

Arfa: சரி. Alhamdulillah I’m really happy that you guys have decided to come on and share your story because I do feel that, உனக்கு தெரியும், I think in today’s age people kind of like they lose almost hope you know when it comes to finding a spouse and so it’s really important I feel to really empower, உனக்கு தெரியும், the Muslim brothers and sisters those who are single and those who are looking for someone, with stories like they can really help to give them basically just give them some inspirational and some hope Insha Allah. So I’m really excited that you guys are here. But I would love to start, basically, at the beginning, which is, உனக்கு தெரியும், tell me a bit more about yourselves and what was your background, basically.

சகோ. Hasif: I must first go myself. My name is Hasif. I was 23 at the time I tried Pure Matrimony. நான் 24. I’m an aerospace engineer. I live in the UK. (Pauses) ஆம், really that’s me and I’m not sure really.

Arfa: ஓ! ஆஹா! Maasha Allah! You’re very young. அதனால், that’s nice. உங்களுக்கு தெரியும், I think you are really very awesome when brothers and sisters get married to, and I think its fantastic Alhamdulilah. What about you Sister?

Sis. Anisa: My name is Anisa. I was also 23 when I first started; looking to get married and my first groom on looking was on Pure Matrimony. And I’m 24 now also. And I’m married.

Arfa: AhExcellent! WL! அதனால், how long have you both been searching for a partner, pious and doing Pure Matrimony?

சகோ. Hasif: அதனால், when I started my work is when I had in mind that ok, my next step now is to get married. (Sis. Arfa Comments Yeah at the background) but in terms of a formal intention, I suppose I made that, (pauses) last year, this time, last year.

Arfa: சரி! சரி! அதனால்,

Sis. Anisa: Myself, my parents probably started looking years ago, ஆனாலும்… I started looking probably about a year ago, இப்போது.

Arfa: Excellent! Excellent! சுவாரசியமானது… You said that your parents started looking for you years ago. I think that’s kind of like, I think for girls especially it’s kind of a bog standard, isn’t it?

Sis. Anisa: ஆம்…

Arfa: Exactly! When I go out to universities, போன்ற… literally, I’m not even a graduate dear, but.. you’ve got to find, you’ve got to find someone. அதனால், yeah I completely get that. But Yeah, I would love to learn more about, the way that you were searching like, what did you guys try before, you know what worked and what didn’t work what was your experience of the whole entire search.

சகோ. Hasif: In terms of some, in terms of a broad range of experience, there wasn’t really much on my side, ஏனெனில், I made my intention this time last year but joined Pure Matrimony and then from there everything went really well…(Sis.Arfa at the background: Alhumdulillah), that I remember my mindset was open to all avenues, (Sis.Arfa at the background: ஆம்). அதனால், My parents were looking for me, I was looking on mine, I was looking for myself, I was telling people at the Masjid, if anything in the works, and just like that and my intention was to keep all avenues open

Arfa: I think that was really important what you said that because the one thing that I feel anyways that are lot of especially the younger ones, maasha Allah you are quite young and I always find in my experience when I talk to people who are younger than myself, who were looking to get married is they tend to just stick with one method and then after a bit of time they just kind of like give up, it like over, that’s not working. Then they will move on to something else. உங்களுக்கு தெரியும், I think the wisest thing of all and I always say this to everybody, when you are looking to get married, when you are sincere with your intention about getting married, you really do need to ……

To listen to the complete conversation, Please visit:

[நேர்காணல்]'நான் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததில்லை!’ இரண்டு ஆன்மாக்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொருள் கொள்ளும்போது…

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 40 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்!

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு