பெண்களின் எண்ணிக்கை குறைகிறது?

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி

அறிமுகம்:

Allah the Almighty and Omnipotent is the creator of the whole Universe. Among his best creations are மனிதர்கள். The first Man to be created by Allah was ஆடம் Alayhi wa sallam and his wife Huwa Alayhi wa sallam. They had two sons Qabil and Habil.

Yakub Alayhi wa sallam was gifted again with eleven sons, Nuh Alayhi wa sallam had one son, Lut Alayhi wa sallam had one son and a daughter too. Ibrahim Alayhi wa sallam after soo many years had two sons. Our great Prophet Muhammad sallahu Alayhi wa sallam was blessed with two sons but they did not survive much longer, because God did want his sons to follow a monarchy rule.

Boys an investment and Girls a liability.

Just because girls are weak, attractive, timid, above all they can’t run a family as a male does. The only wish of parents is to have a hale, wealthy and handsome son. Though he is not handsome, fair etc, அனைத்து பிறகு, they are males so they are superior and don’t require any moral characters or physical appearance. So stubborn are family members too have only sons.

When it is sons to tie a knot however the girl is, you make him get married. கூடுதலாக, Dowry plays a major role. Because of these reasons they prefer male children. According to the research, female feticide is on a massive scale. இதேபோல், supermarkets, small cottage industries and orphanages are populated by teenage girls. Clerk, maids, massoos and cooks are women above the age of 20.

Female Population:

According to stats, the female population is depleting. Though they are many slogans, committee, முதலியன. In many popular countries and places were big shots live, there is a sharp drop in the female population. Because they need only a male heir. The population has been decreased by 40%. In the educational field, girls are highly qualified.

But the strength of girls in urban areas are less, though girls are brainy. அனைத்திற்கும் மேலாக, the strength of girls for hafiz and aalims has decreased. Parents are no more ready to send their girls to Masjid. The strength and number of girls in the orphanage has increased by 30%.

If the population of the female is decreasing, how can a man marry a woman?. They are also many cases where the husband abandons, whip and punch their wives for abortion of female feticide. மேலும், in-laws play a major role in these problems. Due to which either the mother aborts her child or she sacrifices her life.

சில சமயம், even sisters-in-law don’t treat the bride well. They want their dominancy and superiority to be proved and Nagg their brothers, parents since they are mercilessly treated by their in-laws. This should be abandoned by relations. The favourite of shaytan is to break the relationship.

How girls are reacting?

Today girls believe for freedom and love. So they want to be independent. The level of tolerance and patience is no more. Easily, they try to break relationship with a divorce. Sometimes they go to an extent before marriage they try to run away from home and be aloof. They want their lavish life and start earning since they dont want to be dependent on husbands salary. Not all girls want to work it’s their circumstances and surrounding which changes them.

If a girl is turning as a feminist and shows her vengence it is because she was planted like that. Every woman has a girly nature with her. So it depends on the way they are treated. Women have both ends. Their innocence and possessiveness. Respect woman because our religion proves and gave high status to them with great ranking. முடிவில், Allah has revealed a surah on a woman[Nisa -4] but no surahs on man.

சில ஆண்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகு தங்கள் மனைவிகள் நவீனமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் தூய திருமணம் - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

நீங்கள் தனிமையில் இருந்தால், அதேபோன்ற எண்ணம் கொண்ட ஒரு முஸ்லீம் மனைவியை ஆன்லைனில் தேடுகிறீர்களானால், Google Play Store மற்றும் Apple App Store இல் இலவசமாகக் கிடைக்கும் எங்கள் செயலியைப் பதிவிறக்கவும் ->https://நீங்கள் தனிமையில் இருந்தால், அதேபோன்ற எண்ணம் கொண்ட ஒரு முஸ்லீம் மனைவியை ஆன்லைனில் தேடுகிறீர்களானால், Google Play Store மற்றும் Apple App Store இல் இலவசமாகக் கிடைக்கும் எங்கள் செயலியைப் பதிவிறக்கவும் -

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு