அன்பின் மொழி

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : Like A Garment Email Series by Sheikh Yasir Qadhi
Love has many languages. By this, we mean that there are different ways that people express love and recognize it. Many times, the way that a person expresses love is not the same way that their partner wants to hear அது.

Imagine, if you will, two people who are speaking different languages to one another – say, Chinese and Swahili. Even though one of them might be saying ‘I love youin her language, the other person simply has no clue that this is a message of love. They are not communicating in the same wavelength.

Many times, a person feels unloved by his or her spouse because the expected language to hear that love never materializes. இன்னும், if the spouse were asked about his or her feelings, it would become clear that true love does actually exist. It’s just a matter of not communicating the feeling of love properly to the other party.

உதாரணத்திற்கு, some people express their love by wanting to spend quality time with their beloved. This is generally more common amongst women. If a wife does not get to spend quality time with her husband, she might feel unloved, even if he is showing his love to her in other ways (by spending his money on her, உதாரணத்திற்கு). மறுபுறம், other people express love by physical acts, such as kissing and sexual activity. This is more common amongst men. When a man regularly approaches his wife, he is showing that he loves her. இன்னும், the wife is not ‘hearing this love because in her vocabulary, love must be expressed in a different language – that of நேரம். Unless and until she sees this aspect, she will find it difficult to understand that her husband loves her.

Another language of love is helping the one whom you love. A wife might show her love for her husband by taking care of his daily needs and household chores. But it is possible that the husband does not ‘hear this love, because he is not tuned into this language! மாறாக, he might be expecting it in different ways. எனவே, all of the acts of devotion and dedication that the wife shows to her husband are simply tuned out, like a foreign language, because that is not what he wants to hear to confirm his wife’s love for him.

By understanding the different ways that people show love, each spouse can better appreciate the languages of love that his or her spouse speaks. Many people unknowingly speak more than one language of love – however, until the other partner ‘learns to listen to and recognize that language, all of these beautiful expressions of love will be lost and evaporate into thin air.
_______________________________________
ஆதாரம் : Like A Garment Email Series by Sheikh Yasir Qadhi

1 கருத்து to Language of Love

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு