இஸ்லாத்தில் விவாகரத்து சட்டங்கள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

இஸ்லாத்தில் விவாகரத்து சட்டங்கள்

I’ll try to supply as much information in this big subject as our small page can allow. In case you need more details, I refer you to a useful bookFiqh as-Sunnahby Sayyed Sabiq – is originally in Arabic, but you can find its English translation if you want.

Divorce as a last option:
Although divorce being allowed in Islam is a sign of the lenience and practical nature of the Islamic legal system, keeping the unity of the family is considered a priority for the sake of the children. இந்த காரணத்திற்காக, divorce is always a last choice, after exhausting all possible means of reconciliation. உதாரணத்திற்கு, Allah addresses men asking them to try hard to keep the marriage, even if they dislike their wives:

live with them on a footing of kindness and equity. நீங்கள் அவர்களிடம் வெறுப்பை எடுத்துக் கொண்டால், நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வெறுத்ததாக இருக்கலாம், மற்றும் கடவுள் அதன் மூலம் நிறைய நன்மைகளை கொண்டு வருகிறார்.
– சூரா 4 வசனம் 19

Also the following verse is addressed to women asking them the same thing:
If a wife fears cruelty or desertion on her husband’s part, அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு சுமுகத் தீர்வுக்கு ஏற்பாடு செய்தால் அவர்கள் மீது குற்றமில்லை; …
– சூரா 4 வசனம் 128

மீண்டும், the following verse is addressed to the family or the society for the same purpose of rescuing this bond, which God did not make easy to break:

If ye fear a breach between them twain, appoint (இரண்டு) arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peace, God will cause their reconciliation: For God hath full knowledge, and is acquainted with all things.
– சூரா 4 வசனம் 35

ஆனால், if after exhausting all methods of reconciliation, the hatred between the husband and wife is still greater than tolerance, then divorce becomes inevitable. Here comes the genius of the Islamic law, which holds practical, rather than unrealistic approaches, towards real situations. The ultimate aims of marriage, as well as any other aspect of human life, are to achieve happiness and virtue. அதனால், when people are denied their right to end an unhappy marriage, these two aims are seriously violated. இது, as the couple will live in suffering, which may lead them to marital infidelity. Thus divorce in this case – if weighed up to the disaster of family disintegrationwill be less disastrous.
Methods of divorce:

Men have the right to divorce. If a man dislikes keeping his marriage for any reason, he divorces his wife and compensates her financially by paying her what is termed mut’a payment. This is in addition to the regular financial sustenance for her living, in case she has the custody of their children.
Divorce becomes in effect once the husband utters or writes down any of the legal formulae of divorce such as: ‘I divorce you’ or ‘you are divorced’…etc. The husband can do these either by himself or through a messenger.
In case it is the woman’s desire to end the marriage, the situation becomes different. Her reasons might be that she has received ill treatment, the husband is unable to sustain her financially or he is sexually impotent. She can prove these defects in front of the judge, then the judge grants her divorce with a full access to all her financial rights.
மேலும், if the husband was good to her but she does not want to keep on for an emotional reason, then she asks for what is termed khul’. This means to be granted divorce but without any access for financial rights, plus paying back the husband the dowry that he already paid on marrying her.

Categories of divorce:

Divorce is of three categories:
• raj’i (returnable)
• baynounah soghra (minor separation)
• or baynouna kobra (major separation).

In case divorce happens through the husband, he can take his wife back within three months. This is without any legal procedures, if they decide itlike they regret their rushing in divorce. இந்த வழக்கில், the divorce is termed as raj’i or returnable divorce.
But in case of khul’, which is the second category, the husband can’t remarry his divorcée till all the legal procedures are done, all over again, and the husband pays new dowry for her.
Divorce can happen three times in the couple’s lifetime. The third divorce falls in the third category, because they cannot go back to one another, till after the wife ‘happens’ to marry someone else, then ‘happens’ to get divorced by him. இந்த வழக்கில், she can go back to her first husband. Such a tough rule was made as a punishment and a way of preventing people from misusing this tolerant ruling of permitting divorce. The word ‘happens’ is parenthesized because the woman’s new marriage and divorce should come naturally without planning, as many people might do to legalize her return to the first husband!

When does divorce become invalid?

சில சந்தர்ப்பங்களில், uttering the words of divorce become invalid. Among these cases is when the husband is:
1. Drunk.
2. Forced to utter them by someone else.
3. In a complete loss of temper to the extent that he is unaware of what he is saying.
4. In an abnormal state of mind, such as temporary madness, epilepsy or in a coma.

In such cases, divorce is null and void.

Post divorce procedures:

விவாகரத்துக்குப் பிறகு, it is obligatory for the woman not to get married to another man, except after three complete menstruation cycles, if she is not pregnant. If she is, then she has to wait till she gives birth, so that the paternity of the child is not confused. This period of time is termed as ‘iddah. எனினும், even if the woman no longer has menstruations (எ.கா. after menopause), she should still wait for three months. So there is more to the ‘iddah than just the issue of paternity.

______________________________________________________________________________
ஆதாரம்: IslamOnline.net

6 கருத்துகள் to Laws of Divorce in Islam

 1. sabera chopdat

  i have been separated from my husband since 3 months and have got 2 girls aged 6 மற்றும் 5 due to him blaming me of adultery which nothing of that sort happend.plese give me as much answers to this problem as possible as i want a divorce.

 2. i was divorce by an email by my husband, due to my sickness (we never have any arguement or anything before). it was happened when i came back to my country for my treatment which took 6 மாதங்கள், and on 3rd month, he give me an email and said he want to divorce me because he cannot give me a child because of my sickness. but until now i havent get any papers of divorce and i havent go to any syariaa court to proceed this. please help me on what to do. jzkk

 3. Mohammed OMAR

  Assalam alaikum
  i was married with short period of marriage i.e, 7 மாதங்கள், she has taken khula as per it was forced marriage by her parents, but she did not tell me it was plan by her parents, இப்போது 3 months over after taking khula, presently i am working in gulf. If she wants to return

 4. ஹுசைன்

  Assalamualikum,
  This is one of the most confusing subject I come across. Please clarify the following:

  Is there any difference between the two terms Kuhl and Baynounah soghra (minor separation)?

  How is Rajidivorce is done? if someone utters the work ‘I divorce youonce, does that count as Raji? and if utters 3 times doe that count as baynouna kobra?

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு