தொழில்நுட்ப ஆர்வலர் டீனேஜ் தலைமுறைக்கு ஒரு பாடம்: "குழந்தைகள் குழந்தைகளாக இருக்க வேண்டும்"

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Sana Sarwar

ஆதாரம்: www.aaila.org

How cliché, எனக்கு தெரியும். A phrase which I’m sure every mother or disapproving aunt has said or uttered under her breath. Yet frankly it remains a highly valuable piece of advice which every child tends to remain oblivious to. As a young Muslimah, having experienced the plight of every child to gain status and meaning in the world, by trying to act more like an adult, namely by the excessive use of technology. I can honestly say this act will ruin your childhood.

Making you miss out on an extremely priceless time of your life being a child. A time where you can explore and engage with the world around you. Things such as social media, gaming devices and being fixated on the television, should be done in moderation. Therefore if you find your life orientated around technology, you should be worried. Due to the fact that at a young age you should not be found so absorbed by technology, that you loose sight of your youth and innocence. For the reason that when you get older you will find yourself immersed in technology, so much so, you will actually get sick of it. As you will find yourself longing for the days when you could simply go and ride your bike in the park on a hot summer’s day enjoying an ice-cream.

My mother always says ‘everything comes with time’, and the truth is she was absolutely correct. Only when I had actually become an adult and gained responsibility did I understand her wise words. I suddenly had an epiphany the real fun was not in becoming an adult, but remaining a child. Having an ardent curiosity and sense of innocence with the need for adventure. As I have only come to realize the fun experienced when you are a child, gaining an opportunity of making lasting memories. Due to the fact children are far more excited over the simplest of things such as going to the zoo. Whereas adults would find this far more boring and tedious.

Board games, outdoor sport or simply a hike in the countryside. These are things that should not go understated as I can promise you active activities such as these are the ones that are the most enjoyable, and can even make you a brain box. An example being games such as drafts or chess, or if that sounds too old school for you what about scrabble and the family favourite monopoly. Games like these will never become old-fashioned, whereas technology is forever changing with new gaming devices coming out each year. Moreover excessive use of such technology can actually cause health issues such as poor eyesight.

An element of your childhood is relying on your parents, and that should not be an issue as it is perfectly normal. எனவே, trying to act independent and act like an adult using social media is a complete waste of time. Since you should be using your childhood productively exploring, going on adventures with your parents and retaining your innocence.

But I’m not a child anymore; I’m a teenager, a young adult?

ஆம், the days when you were a fan of the odd cartoon character have probably passed. இருந்தாலும், it is paramount you do not give into the idea of growing up fast, because I can personally say you will regret it. So long as you are not working and preoccupied with responsibility and still attending school, you should not become a consumer of technology. Who later on in life will reminisce on the days when you could enjoy a trip to the park.

Consequently it must be acknowledged the next time your mother or father gives you a gem of advice be sure to take it, as their love is unconditional, and they will always advise you to make you a better person.

This is also explored in the Quran as Allah(SWT) மாநிலங்களில்:

“And We have enjoined on man goodness to his parents” (Surah Al-Ankabut 29:8)

“Be grateful to Me and both your parents…” (Surah Luqman 31:14)

Making it evident the respect and love a young Muslim should have towards their parents. மேலும், the next time you decide to use your time occupied by technology think twice. Is this really worth it? As like I said you have a lifetime to be consumed by technology and only a short time to live your childhood.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை- ஆைல- முஸ்லிம் குடும்ப இதழ் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு