லாராவிடமிருந்து பாடங்கள் – பகுதி 4

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: புத்திசாலி மனைவிகள்

ஆதாரம்: wisewives.org

இந்த பதிவும் கட்டுப்பாடு என்ற தலைப்புக்கு அர்ப்பணிக்கப் போகிறது.

ஏன் செய்கிறோம்? மற்றும் எப்படி நிறுத்துவது?

ஏன் கேட்கிறீர்கள்? Well there is only one root cause of control, and that is fear. This fear is usually irrational and usually comes from an insecurity. And the most common justification for control is “I’m just trying to help.”

எதிர்பாராதவிதமாக, எனினும், control is the opposite of love/intimacy. So we need to try to stay away from controlling as much as possible in order to regain love/intimacy in our marriages.

Let’s take a small situation where a person was controlling and try to examine it:

Let’s say you’re in the car with your husband, going somewhere you have both been before and you know he knows directions. Yet you decide to say, “Turn right at the light” just because he wasn’t in the right lane at the same time you would be in the right lane for a right turn.

Of course his reaction is to roll his eyes and say, “really, you think I didn’t know that?” It’s simply insulting to a man to think that his own wife doesn’t trust him to take her from point A to point B. This can leave him frustrated for at least an hour over something you thought was very small and just plain old helpful. You may have thought, “Maybe he forgot or maybe he’s not paying attention.” But in reality he is simply doing something in a different way than you would.

{உண்மையாக, let’s say he really wasn’t paying attention or he did forget the directions and missed the turn, it would be better for you to hold your tongue until he passes the turn and then ask, “Sweetie, weren’t we supposed to make a right turn back there?”

In that way, you add 2 minutes to your commute, but gain the satisfaction of knowing you did not insult your husband. After all he is the one driving…so just let him drive!}

If this sounds at all familiar to you then ask yourself the following questions:

1. What were you afraid of at the moment you said, “Turn right”? The most common answer to this would be: being inefficient. You were afraid of missing the turn and not getting to your destination in the most direct way.

2. Was your fear realistic? இல்லை. In the end it doesn’t matter if you missed the turn, that’s why they invented U-turns!

3. What’s the worst thing that could have happened if you hadn’t controlled the situation? Being a couple minutes later to your destination.

4. Was controlling that particular situation worth losing the intimacy it cost you? இல்லை!

Try this: The next time you feel the urge to control something, whether through words or actions, ask yourself the above 4 questions and remind yourself that your fear (usually irrational) is what is making you do it. Fight that urge, because the cost of losing intimacy with your husband is simply not worth it!

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

கட்டுரை மூலம்- புத்திசாலி மனைவிகள் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு