“மீண்டும் விளையாடுவோம் அம்மா”: குழந்தை வளர்ப்பில் விளையாட்டின் முக்கியத்துவம்- பகுதி 1

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Amina Edota

ஆதாரம்: www.habibihalaqas.org

Play is truly the work of childhood

Three year old Hamza called after his mother, his soft voice filled with excitement. ”Mama, Mama….” he repeated, his voice getting louder. She turned briefly to look back at him even as she prepared to head out of the play area. Their play session, though very fulfilling, had sapped the little energy she had left in her, and she was already thinking about some of the house work that needed to be done before prayer time or before the baby wakes up. She was trying hard to pay attention to him.

Yes Hamza dear!”, she managed to reply as calmly as possible.

Let’s play again, Mama! Pleasssssse!”, Hamza said.

That stopped her in her tracks, she slowly turned around smiling and with a heart full of love walked over to where he was standing and gave him a big hug. He hugged her back, as she reflected on the last twenty minutes they had spent together. While Mama was ready to put her feet up, Hamza was only just getting started.

Children are undeniably a source of joy and happiness in every home. They cause chaos, mischief, laughter and bring smiles to faces around them. They can be messy, loud, difficult and very playful; yet open, forgiving and cheerful. We have been commanded to give priority to our families and children. They count as valuable investments for the present as well as the future; and ultimately the hereafter.

One single notable characteristic of all children is that they are quite playful. They love to play, naturally have a lot of energy, and are very physically active. Playing has many benefits in the life of a child, especially active play. While many parents and adults may consider playing to be nothing more than meaningless activities or a waste of time, it is in reality such activities that help children develop their intellectual function and thus making it an important part of the learning process.

Did you know that research shows that the experiences during the first five years of a child’s life have a major influence on his or her future successes and general aspects of a healthy rewarding life?

What then can be more important than investing resources and time into knowing how to effectively utilise the early formative period and even beyond?

Each one of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock. The leader is a shepherd and is responsible for his flock; a man is the shepherd of his family and is responsible for his flock; a woman is the shepherd in the house of her husband and is responsible for it. Each of you is a shepherd and is responsible for his flock.

(புகாரி மற்றும் முஸ்லிம்)

To Play or not to Play

Playing is the means by which children learnhow they experience their world, practice new skills, and internalize new ideas. It is therefore the essentialwork of children”.

We have many examples from the life of our beloved Prophet Salallahu Alayhi Wasallam, who was fond of children and would often be found playing with them. There was time he was seen crawling on his hands and knees while Al-Hasan and Al-Hussein were riding on his back and he used to say:

The best riders are you and the best camel is yours.(சாஹிஹ் முஸ்லிம்)

மற்றொரு விளக்கத்தில், it was reported that the Prophet Salallahu Alayhi Wasallam used to line up the sons of Al-Abbas (அப்துல்லாஹ், Ubaydullah and Kuthayyir) மற்றும் சொல்லுங்கள்:

Whoever reaches me first, I will give him such-and-such.So they would race towards him and jump on his back and chest, kissing him. (அஹ்மத்)

To be continued In Sha Allah……

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

கட்டுரை மூலம்-ஹபீபி ஹலக்காஸ் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு