அப்படி என்ன கதை இதுவரை

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

Liars are some of the worst of people and lying is a means from distancing yourself from Allah’s Mercyand heading straight for hell. "இதயத்தில் அணுவளவு ஆணவம் கொண்ட எவரும் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டார்கள்." ஒரு மனிதன் சொன்னான்:

உண்மையாக, truthfulness leads to righteousness and righteousness leads to Paradise. A man may speak the truth until he is recorded with Allah as truthful. உண்மையாக, falsehood leads to wickedness and wickedness leads to the Hellfire. A man may tell lies until he is recorded with Allah as a liar. (சாஹிஹ் முஸ்லிம்)

It’s important to understand that telling a lie is easy, but you have to cover your lie with many other lies thereafter. Telling the truth might be hard in the beginningespecially if it’s against yourself, but after this, there is only ease for you.

Allah SWT says in the Quran:

“Shall I inform you (ஓ மக்களே!) upon whom the devils descend? They descend on every lying, sinful person.”

(Surah Ash-Shua’ra V221)

Liars are stripped of Allah’s Mercy and incur Allah’s curse instead as is mentioned here:

And so lay the curse of Allah upon the liars.

(Surah Al-Imran, V61)

The Prophet SAW mentioned many hadith and the problems associated with telling liesone of them being that lying is one of the characteristics of a hypocrite. It is also NOT permissible to tell a lie for fun or to make people laugh either, since this reduces the perception of the severity of the sin.

Even the angels distance themselves from the liar as mentioned in the hadith of Umar RA who narrated that the Prophet SAW said: When a person tells a lie, the angels run one mile away.

(திர்மிதி)

So the next time you think about telling a lie, think about the position you hold with Allah SWT the Most High, and ask yourself if it really is worth it.

 

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு