சகோதரிகள் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Umar Ejaz

ஆதாரம்: aaila.org

The routes taken in these rough terrains are lessons expressing, whether we have evolved or dissolved, learnt or forgotten, the intuition taught by our personal journey. Ultimately all the experiences towards the goal, finally end at the destination expressing either self-discovery or self-destruction

The appreciation of this journey and its experiences help in discovering the most profound moments of true beauty within ourselves and what it truly means to live life regardless of the path taken. As if these roads are walked step by step, truly explored and understood, life through these paths can lead to the guidance of self-discovery. Lighting a glimmering beacon through the darkest corners of our hearts and minds to signify the meaning, of what the journey truly means? However the problem that most strive in acquiring is the sincerity to themselves, as the route at times may become like walking down a endless road to no resolute.

Although nothing in this world is a birth right and the challenges we face in this journey, are always driven in finding patience and courage to navigate mindfully through the daily challenges. To whole heartedly fight our inner demons, to climb out of our personal hells and fully achieve are God given potential towards our destination, that every individual has within them regardless of race, மதம், gender, creed, colour, origins or class.

It is a beautiful struggle and there seems to be a mercy from God in these moments and experiences that seem to always be cross roads in the divergence of happiness and sadness. Why is it that both of these paths are inter-woven, as those who have experienced sadness, can accept that happiness is a blessing, signifying the glory of a triumphant succession from blindness to sight?

And the same applies paradoxically with sadness, when you are in despair, it is those memories of God’s mercy through happiness you once had on your journey, that gives the hope, to visualise the light at the end of the road and grasp its insight. This in my mind gives us strength in ourselves, leading towards personal empowerment, to always see positives even in negative situations, but at the same time humbly realise, you can never truly comprehend and grasp love if you have never experienced pain. As even the most grounded of natural substances, dirt can rise and elevate, even when it seems to be at the depths of our soles.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

கட்டுரை மூலம்- ஆைல – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு