அமாவாசை இரவில் ஒளி

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: amatullahN

என் அடியார்கள் நீங்கள் கேட்க போது, [முஹம்மது], என்னைப் பற்றி – உண்மையில் நான் அருகில் இருக்கிறேன். அவன் என்னை நோக்கிக் அழைப்பு போது நான் மண்டியிட்டு இறைஞ்சி தொடங்குவதற்கு பதிலளிக்க. So let them respond to Me [by obedience] and believe in Me that they may be [சரியாக] guided [2:186]

இப்ராஹிம்(போன்ற) was thrown into burning fire by his own people. யூசுப்(போன்ற) was thrown into well by his brothers. மூசா(போன்ற) was chased by Faraoh; there was wide sea in front of him and on his behind was the army of Pharaoh. நபி(sw) made to starve for unlimited days…..இல்லை for even a blink of moment their firm faith on Allah(சுபு) moved.

It isn’t impossible for the Lord of the heaven and the earth to distinguish your quite whispering voice from the whole creation. it isn’t difficult for Allah to see what you are going through. Not a single season changes without the knowledge of Allah, neither a leaf changes its position from tree to ground except the knowledge of Allah. He knows what you have suppressed within you. The miraculous birth of Esa(போன்ற) is not miracle to Allah. It wasn’t physically possible for Maryum(போன்ற) to be conceived but Allah(சுபு) made this possible….not because some chores of history could change or big events may take place but to make us see the immense mercy o Allah for us and His majestic power only on what we should rely. A prostitute was granted Jannah for showing mercy to a thirsty dog by giving him water to drink. [Those who are merciful will be shown mercy by the Most Merciful-Sunan al-Tirmidhī 1924]. Allah made the dog a mean for that woman to enter into Jannah and made the woman a mean to provide water to the thirsty dog. Both were the makhluq of the Almighty and He wrap all the creation with His shade of mercy, even those who doesnt believe in Him by providing sustenance. These are some best of His examples among millions of examples.

The worst happens when we neglect Allah’s best examples. The worst happens when stop calling out to Him, stop fearing him and stop asking for solution to Him and seek out to the creation for help before Him(சுபு). People can’t understand which you have protected fortresses within you. What letting us refrain from calling Him out? Isn’t the Rabb enough for us?[அல்-குர்ஆன் 39:36]. We are only one step away from sujood and a Dua. Creation can’t see what’s behind the external, they can’t hear which you say except aloud. Only Allah can understand you the way you want to understand your inner self. Dua has immense power to change one’s life. It’s a powerful tool that connects to the creator. Allah is Al-Hayyee (The Shy one). He’s shy to return a slave’s hand empty from His door. Allah never rejects dua but answer in exact or different way on right time or in next life.

If it is not in the nature of a mother to turn her child away empty handed no matter how disobedient a child may be, how is it possible that the One who is the most merciful and who has placed mercy in the hearts of all mothers turns away His slave, empty handed? How is it possible for the One Who becomes angry when His slaves do not supplicate to Him not to be happy when they do?- (இப்னுமாஜா மாஜா)”

With His immense mercy He gave us the strongest weaponthe weapon to be used on time of distress and ease. Dua is the light in darkness. Continuously turning to Allah Almighty in dua is a sign of one’s conviction in Him and the more one turns to Him, the more one’s faith increases. Dua is a condition of the heart and conversation with one’s Maker in the language of one’s choice. And we must have firm conviction while making dua that Allah will answer our prayer. Allah is mender of broken things and our true contentment lies the door of Al-Raqib(The ever Watchful).

“Hoity-toity(சுபு), accept the dua of everyone and answer it in a best way. You are As-Sam’ee, Al-baseer. In yor hand is our fate and future. You are the best of all Planners and we believe in your plan. Adorn us with your True guidance and let us have the best of this world and next.

மணிக்கு தூய ஜாதி, நாங்கள் உதவுகிறோம் 50 ஒரு வாரம் மக்கள் திருமணம் செய்து!

Review
  மொத்த மதிப்பெண்

  விளக்கம்...

  பயனர் மதிப்பீடு: 0 (0 வாக்குகள்)

  ஒரு பதில் விடவும்

  உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

  ×

  எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

  முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு