குர்ஆனைக் கேளுங்கள்

இடுகை மதிப்பீடு

5/5 - (4 வாக்குகள்)
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

We all know that reading the Quran has a tremendous reward attached to it, because you are reciting the words of Allah SWT Most High. What many people don’t know is that you can attain just as much reward by simply listening to it as well!

The Prophet SAW said that ‘The one who recites the Quran and the one who listens to it have an equal share in the reward.

(புகாரி)

உண்மையாக, Allah SWT Himself says in the Quran:

‘And when the Quran is recited, then listen to it and remain silent, that Mercy may be shown to you.’ (7:204)

This is undeniable proof that LISTENING with full attention carries a tremendous reward, and is a fantastic way for those who wish to get closer to Allah to do so with almost no effort.

There is an enormous amount of wisdom placed in the listening of the Quranbecause Allah SWT knows that there will be people who struggle to read the Quran for various different reasons. From reverts to those with learning difficulties, to those who are illiterate and even for those who have no access to a teacher to teach them how to read.

Allah SWT in all His infinite Mercy has therefore made it easy and foolproof for people to connect with His message simply by listening and paying attention to it – மகிமை அல்லாஹ்வுக்கே!

So NO excuses! If you’ve always wanted to be a person of the Quran, you can start right now by playing the Quran while you do your chores, while you drive, when relaxing and even as you drift off to sleep. Not only are you being rewarded for the action of listening (so long as you pay full attention to the recitation), but by listening to the same surahs repeatedly, you’ll find that memorization is so much easier as well.

May Allah SWT make us all people of the Quran ameen.

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

Learning the Quran starts with being able to understand Arabicdo don’t miss out and sign up NOW for the FREE video series which teaches you how to read Arabic with understanding in as little as 21 நாட்கள்.

Just go to: http://bit.ly/1n8PZfd

Was This Article Helpful? Rate It Now!
  Total Score

  Description...

  User Rating: 4.3 (4 Votes)

  ஒரு பதிலை விடுங்கள்

  உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

  ×

  எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

  முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு