பெண்கள் Honourably வாழ

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

பெண்கள் Honourably வாழ

Allaah said,

அவர்களுடன் க ora ரவமாக வாழுங்கள்), அவர்களிடம் கனிவான வார்த்தைகளைச் சொல்வதன் மூலம், அவர்களுக்கு அன்பாக நடந்துகொள்வதோடு, உங்கள் தோற்றத்தை அவர்களுக்கு ஈர்க்கும், as much as you can, just as you like the same from them.

Allaah said in another Aayah,

(And they have rights similar over them to what is reasonable) [2:228]
.

The Messenger of Allaah said,

(The best among you is he who is the best with his family. நிச்சயமாக, I am the best one among you with my family.) It was the practice of the Messenger of Allah to be kind, cheerful, playful with his wives, கருணையுடன், spending on them and laughing with them. The Messenger used to race with `A’ishah, the Mother of the Faithful, as a means of kindness to her. `A’ishah said, “The Messenger of Allah raced with me and I won the race. This occurred before I gained weight, and afterwards I raced with him again, and he won that race. அவர் கூறினார்,

(இந்த [வெற்றி ] is for that [வெற்றி].)"

When the Prophet was at the home of one of his wives, sometimes all of his wives would meet there and eat together, and they would then go back to their homes. He and his wife would sleep in the same bed, he would remove his upper garment, sleeping in only his lower garment. The Prophet used to talk to the wife whose night it was, after praying `Isha’ and before he went to sleep.

அல்லாஹ் கூறினார்,

(Indeed in the Messenger of Allah you have a good example to follow) [33:21].

அல்லாஹ் கூறினார்,

(நீங்கள் அவர்களை விரும்பவில்லை என்றால், it may be that you dislike a thing and Allah brings through it a great deal of good.) Allah says that your patience, which is demonstrated by keeping wives whom you dislike, carries good rewards for you in this life and the Hereafter. Ibn `Abbas commented on this Ayah, “That the husband may feel compassion towards his wife and Allah gives him a child with her, and this child carries tremendous goodness.”

An authentic Hadith states,

(No believing man should hate his believing wife. If he dislikes a part of her conduct, he would surely like another.)

விளக்கவுரை இபின் Katheer (rahimahullaah)

__________________________________________________________________________________
மூல :: http://www.huda.tv/articles/women-in-islam/493-how-men-should-treat-their-wives

1 கருத்து to Live With Women Honourably

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு