இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துதல்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துதல்

Allaah said,

மேலும் அவர்களுடன் கண்ணியமாக வாழுங்கள்), by saying kind words to them, treating them kindly and making your appearance appealing for them, as much as you can, just as you like the same from them.

Allaah said in another Aayah,

(And they have rights similar over them to what is reasonable) [2:228]
.

The Messenger of Allaah said,

(The best among you is he who is the best with his family. உண்மையாக, I am the best one among you with my family.) It was the practice of the Messenger of Allah to be kind, cheerful, playful with his wives, இரக்கமுள்ள, spending on them and laughing with them. The Messenger used to race with `A’ishah, the Mother of the Faithful, as a means of kindness to her. `A’ishah said, “The Messenger of Allah raced with me and I won the race. This occurred before I gained weight, and afterwards I raced with him again, and he won that race. அவன் சொன்னான்,

(இது [வெற்றி ] is for that [வெற்றி].)”

When the Prophet was at the home of one of his wives, sometimes all of his wives would meet there and eat together, and they would then go back to their homes. He and his wife would sleep in the same bed, he would remove his upper garment, sleeping in only his lower garment. The Prophet used to talk to the wife whose night it was, after praying `Isha’ and before he went to sleep.

அல்லாஹ் கூறினான்,

(Indeed in the Messenger of Allah you have a good example to follow) [33:21].

அல்லாஹ் கூறினான்,

(If you dislike them, it may be that you dislike a thing and Allah brings through it a great deal of good.) Allah says that your patience, which is demonstrated by keeping wives whom you dislike, carries good rewards for you in this life and the Hereafter. Ibn `Abbas commented on this Ayah, “That the husband may feel compassion towards his wife and Allah gives him a child with her, and this child carries tremendous goodness.”

An authentic Hadith states,

(No believing man should hate his believing wife. If he dislikes a part of her conduct, he would surely like another.)

தஃப்ஸீர் இப்னு கதீர் (rahimahullaah)

______________________________________________________________________________
ஆதாரம் :http://www.huda.tv/articles/women-in-islam/493-how-men-should-treat-their-wives

1 கருத்து to Live With Women Honourably

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு