காதல் அல்லது ஆசை

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம்: யாஸ்மின் மொகாஹெட், Al Jumuah தொகுதி 13 பிரச்சினை 8/9, http://www.beautifulislam.net/articles/love_desire.htm

In Bahrain, ஒரு இளம் முஸ்லீம் இளவரசி தன் குடும்பத்தை விட்டு ஓடிவிட்டாள், அவளுடைய வீடு மற்றும் நாடு என்றென்றும், putting her life in jeopardy in order to marry an American marine she hardly knew. She made a decision, that she can never take back, to Iive a life of exile and sin. If asked why she did this, she would naturally say she did it forlove.

Where in the world, are the Muslim youth getting their ideals about love, marriage and family? Are we turninq to the Qur’an and the Sunnah of in Prophet sallallahu alayhi wa sallam? எதிர்பாராதவிதமாக, we do not.

In the Indian subcontinent, we’re turning to Indian films; In America and possibly the rest of the world, we’re turning to Hollywood.

Bombay, a famous mainstream Indian film, features a Muslim girl who falls in love and ultimately marries Hindu boy. At the beginning of the film, she is shown in niqab. By the end, she is dressing like a Hindu. After her family refuses to allow their marriage, the girl runs away and does not speak to them for six years. At the end her parents come to her and all are happy.

Hollywood, one of the largest influences in the world, plays a huge role in the formation of concepts about love, திருமணம், and family. These films portray men and women who arein love.” இன்னும், often times the individual they “அன்பு” will be someone they just saw or spoke to briefly. திடீரென்று, however they are willing to lose their spouse, their family, their job, their life, and even their Lord. இது, எனவே, more correct to say that they make these sacrifices because their desires have become their God. Allah speaks of these people when He says: “Then seest thou such a one as takes as his god his own vain desire? Allah has knowing (him as such), left him astray, and sealed his hearing and his heart (and understanding), and put a cover on his sight. WHO, பிறகு, will guide him after Allah (has withdrawn guidance)? Will ye not then receive admonition?” [45:23]

But yet these very same people that Allah has described in His book as most astray have become our example and ideal. முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி 1998, Titanic, grossing more than 1 billion dollars in sales worldwide, became the most popular movie across the globe. The story features a young girl of age 17 who is engaged to be married. After meeting and ultimately falling in love with another man, the young girl cheats on her fiance and disobeys her mother. Both the mother and the fiance are shown as superficial in order to make her disloyalty more acceptable.

The messages of these films are very penetrating. The most powerful message is: if you sacrifice for “அன்பு”, all will be well in the end. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், if you disregard your religion, your farmily, your God, following only your desires, you will be rewarded in the end.

If we look to America, we can see the clear effects of these misshapen concepts. ‘Why has divorce reached the unprecedented rate of 40-60%? I believe the answer lies in the misconstrued definition of what true love and marriage actually is. These movies feature the wedding as the end of the movie, and thus marriage is seen as the end of a love story, rather than the beginning.

What effect does this have on our society, on our youth in particular? Who are the victims of these misconstrued ideals? What is the basis of the “அன்பு” portrayed in these movies? What criterion will young Muslims affected by these images use when choosing a spouse? Will they follow the Sunnah of the Prophet, sallallalhu alayhi wa sallam, who says the one who marries for deen is blessed? Or, will they base their choice on an empty, fleeting attraction disguised as “அன்பு”? If the youth begin to choose their spouses based on this ephemeral emotion rather than on deen, what effect will that have on the Ummah as a whole? Will not more families be broken due to divorce and strife? Will not more youth be forced to cut ties with their families (assuming they do not agree)? Will not more children be raised far from Islam?

இதனால், we should be aware and guard ourselves and our children from this deceptive tool of Satan. Allah describes those people who only follow their desires numerous times throughout the Qur’an. Let us not be among those who Allah describes as most astray and let those not become our ideals. “Who is more astray than one who follows his own lusts, devoid of guidance from Allah? For Allah guides not people given to wrongdoing” [28:50]

 

ஆதாரம்: யாஸ்மின் மொகாஹெட், Al Jumuah தொகுதி 13 பிரச்சினை 8/9, http://www.beautifulislam.net/articles/love_desire.htm


1 கருத்து to Love or Desire

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு