உறவின் உறவுகளைப் பேணுதல்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

ஆதாரம்: தூய திருமணம்

Observing the ties of kinship is one of the most important basics of our deen, and not honouring these ties not only removes you from Allah’s Mercy, but also deprives you of so many blessings.

‘A’isha reported Allah’s Messenger () என கூறினர்:

The tie of kinship is suspended to the Throne and says: He who unites me Allah would unite him and he who severed me Allah would sever him.

[முஸ்லிம்]

மற்றொரு ஹதீஸில், ஏழை எளியவர்கள் மட்டும் என்னுள் நுழைவதில் என்ன தவறு:

Whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged then he should keep good relations with his Kith and kin. [புகாரி]

Scholars have unanimously agreed that the one who doesn’t maintain his ties of kinship, then based on this hadith, your lifespan is shortened and your provision is withheld from you!

Family feuds are very common – everywhere you go you hear of people who have fallen out with their families for one reason or the other. எனினும், this is a big sin, since a tightly-knit family is part of the fabric of the ummah. It’s so important that in another hadith, Abu Hurairah RA said:

The Messenger of Allah SAW said: “It is not lawful for a Muslim to forsake his (முஸ்லிம்) brother beyond three days; and whosoever does so for more than three days, and then dies, will certainly enter the Hell.”

[அபு தாவூத்]

In yet another narration:

‘Abdur – Rahmaan bin ‘Awf RA narrated that the Messenger of Allah SAW said, “Allah, Most High, கூறினார்: ‘I am Ar – Rahmaan, and this is Ar – Rahim (கருப்பை, or the bonds of kinship). I have extracted for it a name from My Names. I will bond with those who nurture it, and break away from those who severe it.”

[அபு தாவூத்]

Here we are clearly and explicitly warned that the person who severs his ties has in fact severed himself from Allah’s mercy. With the last few days of Ramadan left, now is the perfect time to establish your ties of kinship with firmness and forgive one another.

May Allah SWT make us of those who keep our families close to us at all times ameen.

 

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு