நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முன் உங்களை எவ்வாறு அதிகம் பயன்படுத்துவது – ஷேக் சுலைமான் ஹானியுடன் ஒரு பிரத்யேக நேர்காணல்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

உங்களைப் பற்றிய சிறந்த பதிப்பாக மாறவும், திருமணத்திற்கு உங்களைத் தயார்படுத்தவும் சுய-பகுப்பாய்வு மற்றும் சுய பிரதிபலிப்பு ஆகியவை முக்கியம்.

But which steps do you actually need to take to achieve this and how do you do it in a way that helps you accelerate your personal growth?

Join Sister Arfa Saira as she talks to World renowned Imam and teacher Sheikh Suleiman Hani in this exclusive interview for Pure Matrimony on this amazing topic.

நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முன் உங்களை எவ்வாறு அதிகம் பயன்படுத்துவது – ஷேக் சுலைமான் ஹானியுடன் ஒரு பிரத்யேக நேர்காணல்

*PlayingPure Matrimony Jingles*

Assalamu Alaikkum, As a practising Muslim, I understand your concerns regarding trying to find a pious spouse online and quite frankly I’m not surprised, because trying to find a practising single Muslim on other halal Matrimonial websites, is like trying to find a needle in a haste tag

*Discussion Begins*

Arfa: WL! Assalamu Alaikkum (Wrb) and Welcome to the family matter show. I’m your host Sis. Arfa Saira Iqbal, Head of Pure Matrimony and with me, today we have a very (repeats) special guest we’ve got Sheikh Suleiman Hani who is an incredible (repeats) instructor and he is just an Amazing Imam. The talk of today really is all about Self-analysis and how to make the most of yourself before you get married. Bi’ithnillah, so let me introduce you Sheikh, இன்ஷா அல்லாஹ்.

அதனால், Sheikh Imam Suleiman Hani is a lecturer and also from Dearborn, Michigan. At the age of 14, he completed a 10 Month Quran memorisation programme in the USA and shortly, அதன் பிறகு, began his intensive studies under local and global scholars completing hundreds of classical and modern texts and gaining ijazāt in the six book of hadith from multiple scholars as well as a Master of Arts degree from the University of Jordan’s college of Shari’ah being top of the class.

WL, Sheikh Suleiman has served as an Imam and youth director since the age of 19, lectured at conferences and workshops around the world and has recorded several comprehensive series with the largest Islamic TV stations worldwide.

He has currently authored a popular book on the subject of memorising the Quran which has since been translated to several languages. He presently serves as an instructor and researcher at various institutions and a CEO of several business ventures and an Imam and Resident Scholar in Michigan. His most recent hobbies include mixed martial arts, skydiving, Archery and travelling.

(Arfa continues) ஆஹா! மாஷா அல்லாஹ்! (Smiling) What an introduction! Assalamu Alaikkum (wrb), ஷேக்.

Sheikh Suleiman: Wa Alaikkum Salaam (wrb). ஜசகுமுல்லா கைரான், Barakallahu Feekum for having me.

Arfa: சரி! It’s an absolute honour to have you and I’m so excited about this topic because I know this particular topic in itself, this is something that you have a real passion for and it’s something you are really known for as well. So I’m super excited to get it started and I think one of the key problems that we have especially here at Pure Matrimony is, our self-responsibility is to try to help people make the right decisions when they are getting married. And a lot of that really does come down to self-development as well understanding who you are, what you want, how to improve yourself, So you can’t become that amazing life partner, so that the person who is looking, you are looking for is also gonna have the same within you and this is something that I feel, is a real need in the community. I don’t think people talk about this enough. And I think that your wisdom in this particular area is gonna be much needed. அதனால். I’m really looking forward to really getting you inside.

Let’s dive right in, let’s start with the first question, which is really, how do you self-analyse? How do you self-analyse yourself? What are the best tips to help do this? மேலும் முக்கியமாக, why should we actually do it?

Sheikh Suleiman: WL! ஜசகுமுல்லா கைரான். I definitely, agree the necessity of self-knowledge and understanding who we are before we make major commitments like marriage and so on or so forth. And I’m glad you actually added at the end that why is this more important, because sometimes people overlook this subject, it’s not covered enough in our communities but it does have its role, சுப்ஹானல்லாஹ்.

அதனால், to begin answering this question of why this is important, to be very frank, sometimes it comes as a shock through marriage and through close relationships. When a person starts to realize who they truly are and some of the, perhaps, weaknesses that they’ve overlooked over a time, not being in a relationship like marriage, furthermore, one of the issues that comes up is nobody can truly know everything about themselves before marriage. எனினும், taking their time and the activities and the reflection and answering certain types of questions and being very introspective does make a difference and it does makes things easier before during a marriage and throughout the relationship, Allahu A’lam.

அதனால், to answer the question of why it is important first is a person who knows themselves generally won’t feel like need somebody else to complete them as an independent human being. And as people, Allahu A’lam despite the fact, உனக்கு தெரியும், ingrained in us is a sense of companionship with others, relationships and family, relationships in marriage so on and so forth. Knowing oneself protects a person from a feeling that they are incomplete and that they are basically, of less value without having a companion in life. This does affect a lot of people when it comes to other optimism in life, the perspective on life. The second reason is that many people avoid rushing quickly into the marriage for wrong reasons when they know who they truly are. And if they don’t know who they are, Allahu A’lam, sometimes it leads to rushing into a marriage that ends up in being abusive or very harmful for them or ends up in divorce, God forbid, so this has become very common…

For more of this interesting & REAL discussion, please listen to the audio above or download from the URL here : https://traffic.libsyn.com/secure/forcedn/purematrimony/Sh._Hani_interview.mp3

Find out more about Sheikh Hani here: https://www.facebook.com/suleimanbinhani/

Buy 114 Tips To Finally Help You Memorize The Quran here: http://www.imamsuleiman.com/

Get your ‘Prepare For Marriage Toolkit’ here: https://purematrimony.lpages.co/prepare-for-marriage-toolkit/

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 40 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்!

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு