திருமண பராமரிப்பு

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: Uzma Riyaaz

மூல: aaila.org

Sometimes I feel overwhelmed by the demands of everyday life. Completing household chores, looking after my son, catering for my parents in law, my brothers in law and my husband – everything gets too much. எனவே, how do you find that balance? How do you fulfill the needs of your children without neglecting the needs of your husband? How do you keep everyone happy?

Islam has made the wife a source of tranquillity, ease and consolation for her husband.

“அவருடைய அடையாளங்களில் இதுவும் இருக்கிறது, அவர் உங்களிடம் சகாக்கள் உருவாக்கப்பட்ட என்று, நீங்கள் அவர்களை அமைதி வாசம்பண்ணுவாரென்றும், அவர் உங்கள் இடையே அன்பு மற்றும் கருணை வைத்து [இதயங்கள்]... " (குர்ஆன் 30:21)

Sometimes I feel overwhelmed by the demands of everyday life. Completing household chores, looking after my son, catering for my parents in law, my brothers in law and my husband – everything gets too much. எனவே, how do you find that balance? How do you fulfil the needs of your children without neglecting the needs of your husband? How do you keep everyone happy?

Structure

You may have a million and one things to do every day. Your workload seems to be getting bigger and bigger and there’s no one to help you. Smile, make du’a and get on with it. The best way to get everything done is to structure your day according to the five prayers. It is better to start your day at fajr and complete your chores efficiently by dhuhr. No husband likes a dirty home and an empty fridge.

The Holy Prophet Muhammad (அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) கூறினார்: 'Each of you is a shepherd, and each of you is responsible for those under his care. A ruler is a shepherd; a man is the shepherd of his family; a woman is the shepherd of her husband’s house and children. For each of you is a shepherd and each of you is responsible for those under his care.’

Be Positive

Imagine coming home, terribly exhausted, to find your wife in a foul mood. She’s got a frown on her face, and seems to be muttering angrily. உடனடியாக, staying at work seems more attractive than having to come home to a bad atmosphere.

Greet your husband with a smile, and tend to him lovingly. It is easy to be oblivious of the hard work our husbands do. Their work seems to be the last thing on our minds because we are so preoccupied with other things. Despite how bad your day may have been, a good wife will always have a positive attitude. The Holy Prophet Muhammad (அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) கூறினார்: `A Muslim man can acquire no benefit after Islam greater than a Muslim wife who makes him happy when he looks at her, obeys him when he commands her, and protects him when he is away from her in herself and in his property.

Time Together

‘Since the baby’s been born, you have hardly talked to me. It’s like I don’t exist’.

Mostly new mothers are guilty of this. When you have your first baby, you are so excited and nervous and busy, that you forget you have a husband. Being a mother tends to take over every other relationship, and that can be detrimental to your marriage. Make sure you give your husband some love and affection too.

Go for a walk or read a book together. Make the time you spend alone with your husband special. Your husband deserves some attention too.

The Holy Prophet Muhammad (அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்) கூறினார்: ‘Any woman, who dies, and her husband is pleased with her, will enter paradise.’

Finally…

பொறுமையாய் இரு.

“And practice sabr, certainly Allaah does not let the reward of the Muhsineen be lost.” (குர்ஆன் 11:115)

It is essential to practice sabr as Allaah will reward people who have patience with paradise with:“Peace be upon you for the sabr you practised. Excellent indeed is the final home.” (குர்ஆன் 13:24)

Structure your day, be positive, spend time with your husband and be patient. You will be successful inshaa’Allaah.

தூய ஜாதி

... பொம்பளைக்கில்லன்னேம்லல கைப்பழக்கம்

மூலம் கட்டுரை- Aaila- முஸ்லீம் குடும்ப இதழ் - தூய ஜாதி மூலம் நீங்கள் கொண்டு- www.purematrimony.com - Practising முஸ்லிம்கள் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் சேவை.

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய:http://purematrimony.com/blog

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு:www.PureMatrimony.com

 

3 கருத்துக்கள் to Marriage Maintenance

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு