பிரார்த்தனை செய்ய அடுத்த தலைமுறையை வளர்ப்பது

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Hafsa Waseela

ஆதாரம்: www.aaila.org

Allah subhanahu wa taala has entrusted Muslim parents with their children and made them responsible to raise them in an Islamic manner. They are the model to their children whom are the next generation. It is important to be cautious in our actions and manners especially in front of them. Think before you speak. Think before you act. உதாரணமாக, when a father backbites another individual in front of his child; no amount of advice from him to refrain from backbiting will work.

It may seem a huge task to be able to be a good model for the children, but one should also know and realize that it is the only way we can really teach our children.

Both Allah subhanahu wa taala and our Beloved Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) have mentioned the importance of raising and educating children.

In Surah Al-Tahreem 66:6, Allah the Exalted said:

“நம்பிக்கையாளர்களே! உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் (நரகம்) அதன் எரிபொருள் மனிதர்களும் கற்களும், எதற்கு மேல் (நியமிக்கப்பட்ட) தேவதைகள் கடுமையான (மற்றும்) கடுமையான, கீழ்ப்படியாதவர்கள், (செயல்படுத்துவதில் இருந்து) அல்லாஹ்விடமிருந்து அவர்கள் பெறும் கட்டளைகள், ஆனால் அவர்கள் கட்டளையிட்டதைச் செய்யுங்கள்"

Imam al-Tabari performed a commentary on this verse and stated that when Allah subhanahu wa taala says ‘Ward off yourselves’ teach one another that which will protect those who do it from the Fire and ward it off from them, அது அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிந்து செய்தால், அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிந்து செய்தால். The phrase “and your families against a Fire” means, மேலும் உங்கள் குடும்பங்கள் நெருப்பிலிருந்து தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படியும் செயல்களைச் செய்ய கற்றுக்கொடுங்கள். [தஃப்சீர் அல்-தபரி, 18/165]

எங்கள் அன்பான நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்

All of you are heads of a group and all of you are responsible for your groups; the ruler is the head of state and he is responsible for his people, the man is head of his family and responsible for his family, the woman is the head in her husband’s house and she is responsible for the house. In short all of you are heads and responsible for your group.” [அல்-புகாரி மற்றும் முஸ்லிம்]

This implies that every individual is responsible in building an Islamic society and what occurs around the Ummah today only indicates the neglect of responsibility.

The Importance of Prayer:

Prayer is one of the five pillars upon which Islam is founded, and how can anyone build a building without foundations, and how secure is a building without its foundations?

On the Day of Reckoning, each and every Muslim will first be asked about his/her prayer before any other actions. Imagine a scenario, when failing in the first exam paper, how you will be able to perform the upcoming exam papers that are even more difficult to answer.

In Surah Al Baqarah, Allah subhanahu wa taala stressed the importance of prayer

Those who believe, and do deeds of righteousness, and establish regular prayers and regular charity, will have their reward with their Lord: on them shall be no fear, nor shall they grieve.” (அல்-பகரா 2:277)

Prayer purifies our souls and is a direct communication between a servant and His Lord. No matter what the circumstances are, it cannot be waived as other pillars of Islam fasting in Ramadan, Hajj (pilgrimage) and Zakat that can be waived under certain conditions.

Not only prayer is important, but also praying on time. Allah subhanahu wa taala said in Surah An-Nisa, வசனம் 103:

Indeed the prayer has been enjoined upon the Believers at stated times’

Abu Amr ash-Shaybani said: The owner of this houseand he pointed to the house of Abdullah ibn Mas’ood – கூறினார்: I asked the Messenger (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) ‘Which action is most loved by Allah?’ அவர் (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “Prayer at its proper time.” அப்போது அவர் கூறினார்: What next? அவர் (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “Righteous conduct towards the parents.” அப்போது அவர் கூறினார்: What next? அவர் (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “Jihad in the path of Allah.” அவர் (அப்துல்லாஹ்) கூறினார்: He informed me with them, If I asked him for more he would have told me more.

This emphasises that praying on time is the most beloved action that he (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) even before righteousness to parents and Jihad. This can seen by the use of ‘What next’

Importance Of Teaching Our Children How To Pray:

It is crucial that we teach our children how to pray, as we have a duty to ourselves and family in relation to religious commitment and goodness. Allah subhanahu wa taala said in Surah Ta-Ha:

“மேலும் அஸ்ஸலாத்தை கட்டளையிடுங்கள் (வேண்டுதல்) உங்கள் குடும்பத்தின் மீது, and be patient in offering them [அதாவது. the Salaat (பிரார்த்தனைகள்)]” [தா-ஹா 20:132]

அபூஹுரைரா என்று அறிவிக்கப்பட்டது (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக) கூறினார்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஏழு வயதாக இருக்கும்போது ஜெபிக்கக் கற்றுக் கொடுங்கள், and smack them (லேசாக) if they do not do so when they are ten, மற்றும் அவர்களின் படுக்கைகளில் அவர்களைப் பிரிக்கவும்.

அபூதாவூத் அவர்கள் அறிவித்தார், 495; classed as saheeh (உண்மையான) by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami’, 5868

Tips on How to Teach Our Children How To Pray

When teaching and reminding children of obligatory duties such as prayer or any other good action even voluntary, it is important that the educator should be approachable and easy-going, and not foul-mouthed, beat or even threat their children. எனினும், if the child neglects his/her duties and continue to do prohibited actions, then one needs to firm and use stern measures without causing harm. Here are several tips:

1) When young, children imitate what they see in front of them, so you can pray in front of them. This will ignite an interest in them that they would like to join the salah.

2) Teach them Quran slowly, starting with Surah Al-Fatiha. Break it down.

3) Invite your children 7+ to pray alongside the family congregation prayer (Jamaah).

4) Teach your children that they are praying to the Provider (Al-Raziq) and that when we pray, we give thanks to Him for the blessings He has provided for us.

5) Children ask a lot of questions; so when they see you pray, they will want to question, ஏன், எப்பொழுது, how, who and what for. Do not ignore their questions. The more they ask, the more they learn; which will help the child develop his mental and intellectual abilities.

If you don’t know an answer, it is better for you to ask or research from authentic sources and respond to them.

6) Children love bed-time stories. Instead of princess and action man stories, narrate to them stories in which they can benefit and learn lessons from them; for example parables of the Prophets (peace upon them) how they supplicated and prayed during good and testing times; the advice of Luqman (the wise one) to his son when he stressed the importance of prayer.

மற்றும் எங்கள் உறவின் போது எங்கள் இருவரிடமும் பலமுறை சோதிக்கப்பட்ட பரஸ்பர விசுவாசம், Allah subhanahu wa taala has given each and every one of us good and bad tendencies to choose and decide and we will be tested, the more we are tested, the more Allah loves us as Allah subhanahu wa taala tests those He loves. The role of the parents is to encourage the good tendencies in their children so that one can help themselves and their families and follow the correct path.

And Say Do deeds! Allah will see your deeds and (so will) His Messenger and the believers. And you will be brought back to the All-Knower of the unseen and the seen. Then He will inform you of what you used to do.” [Surah At-Tawbah verse 105].

This article serves as a reminder; one can only remind, the rest is up to you to think, act and implement. We need to revive Islam within our hearts and actions. Don’t leave it too late.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை-ஆைல- முஸ்லிம் குடும்ப இதழ் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு