கீழ்ப்படிதல் பகுதி 3: அப்பா 4:34

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம்: திருமணம் என்பது ஒரு பள்ளிக்கூடம்

அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி 2012, Wise Wives Orange County was lucky to have நோஹா அல்ஷுகைரி, செல்வி. திருமணம் மற்றும் குடும்ப சிகிச்சையாளர், ஒரு மனைவி தன் கணவனுக்குக் கீழ்ப்படிவது பற்றிய சர்ச்சைக்குரிய மற்றும் நுட்பமான விஷயத்தைப் பற்றி எங்களிடம் பேசுங்கள்.

அப்பா 4:34. This is an ayah that has sparked a lot of problematic debate, even among scholars, அவள் சொன்னாள்.

Men are the (குவாவமௌனா) அல்லாஹ் ஒருவருக்கு ஒருவர் சலுகை அளித்ததன் காரணமாகவும், ஆண்கள் செலவிடும் பணத்தின் காரணமாகவும் பெண்களைப் பராமரிப்பவர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள். எனவே தி (அசலேஹாட்) righteous women are God-fearing and guard in the husband’s absence what Allah orders them to guard (எ.கா. அவர்களின் கற்பு, அவர்களின் கணவரின் சொத்து). அந்த பெண்களைப் பொறுத்தவரை (நுஷுஜாஹுனா) மறுப்பவர், அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுங்கள் (முதலில்), (அடுத்தது) தங்கள் படுக்கைகளை பகிர்ந்து கொள்ள மறுக்கின்றனர், (மற்றும் கடைசி) அவர்களை அடிக்க (லேசாக, அது பயனுள்ளதாக இருந்தால்), ஆனால் அவர்கள் கீழ்ப்படிதலுக்கு திரும்பினால், அவர்களை அநியாயமாக நடத்தாதீர்கள். கண்டிப்பாக, அல்லாஹ் எப்போதும் உயர்ந்தவன், மிகவும் பெரியது. ”

Different privileges:
The first thing she explained to us was the statementby virtue of what Allah has privileged one over another. “Allah did not say men over women,” அவள் சொன்னாள். “It is not specifying which is meant. The wording is general in order to mean that both genders are privileged with things that the other does not have…In other words men and women were created to be different, but equal.

She asked us what we thought men were privileged with over women.

. Jokingly Noha gave us a simple example from her personal life. The other day she was installing blinds in her home. She was drilling and putting the screws in until she reached a point where she was physically depleted and couldn’t go on. Even her daughter started to help but she gave up as well. So she said to her daughter, “now it’s time for us to actually stop doing this and wait for your father to come homehe’s just going to go tick tick and he’ll be done.”

முதலியன. These are just a few examples of how men and women were created differently, but you get the idea.

One women commented by saying, “It’s like puzzle pieces, what I have more of my husband might be lacking in and what he has more of I might be lacking in. And together the picture is complete.

So because Allah created us in different ways, நாங்கள் must fulfill different duties.The husband, உதாரணத்திற்கு, is commanded by Allah to provide the financial maintenance for his family.

While cooking and cleaning are not Islamicaly obligatory on a wife, financially providing and protecting one’s family is “100% obligatory on the husband,” என்றாள். There is no debate about that she says.

So the question of, ok well who is going to do the household work then if the husband has to go out and work to provide for his family? That is why the custom of the women staying home and doing those things came from.

One woman even commented withso wouldn’t you want to do that for your family and for your husband, especially since he is doing so much for you…and taking care of you…”

“Exactly,” said Noha.

Many households live like this while some have taken on the trend or urf of hiring nannies, housekeepers, both partners helping at home, both spouses working, முதலியன. என்னைப் பொறுத்தவரை இஸ்லாம் என்பது பொறுமை மற்றும் புரிந்துகொள்ளுதல், நம்மை ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாகக் கொண்டுவரும் நம்பிக்கை it is up to each household to decide what is best for themas long as they are still following Islam.

So if we are not obligated to cook, சுத்தமான, முதலியன, (if we do these things we gain good deeds for them) then what are we obligated to do?

Assalehat:
She explains this by continuing within this ayah. The next part says, “therefore the (அசலேஹாட்) righteous women, are God-fearing and guard in the husband’s absence what Allah orders them to guard (எ.கா. அவர்களின் கற்பு, அவர்களின் கணவரின் சொத்து).”

The right interpretation of this part starts with the meaning of the word assalehat. This means women who are obedient to Allah. Obedient to Allah, அவள் மீண்டும் சொன்னாள்! So many interpretations take this to mean obedience to the husband, but in this ayah that is not what is meant.

So there are two types of women. One type is women who are God-fearing and in the absence of her husband protects what Allah ordains her to protect (her chastity, not to have an affair with another man, and his money, not to spend his money without his permission or be wasteful with it). So by doing these things for your husband you are obeying Allah. These are the obligations set forth on a wife in this ayah.

And there are women who are the opposite.

Nushuzahuna:
The next part of the ayah says, “as to those women who are (நுஷுஜாஹுனா) மறுப்பவர், அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுங்கள் (முதலில்), (அடுத்தது) தங்கள் படுக்கைகளை பகிர்ந்து கொள்ள மறுக்கின்றனர், (மற்றும் கடைசி) அவர்களை அடிக்க (லேசாக, அது பயனுள்ளதாக இருந்தால்), ஆனால் அவர்கள் கீழ்ப்படிதலுக்கு திரும்பினால், do not treat them unjustly.”

Nushuz, or recalcitrant, has a very strong meaning and isn’t thrown around to just anyone. It means someone who is stubbornly disobedient, “we’re talking about someone who’s manner and conduct is consistently disobedient and rebelliousdefiant.” It is someone who commits extreme sin, such as adultery. Allah tells us to handle someone like this in the three steps described above.

இப்போது, lets talk about the wordstrikeor in Arabic daraba. “There are some current translations of this word that say this means to strike figuratively, a mental daraba. But I don’t agree with that,” she says. “It is very clear. Daraba is physical. It is in the Quran and we have to accept it.”

There is something very important to understand here that will change your entire view on this ayah.Look at this ayah as a form of anger management,said Noha. This ayah came down during a time when the urf of striking your wife was common practice. This was not unusual, and it was not really even acknowledged.

So the ayah came down and told men that you cannot hit your wives:
அ) right away/as a first reaction
பி) in the face
c) harshly/makes a mark
ஈ) unless you have accomplished the first two steps in the ayah first
இ) and unless she committed nushuz

You cannot hit your wife because she did not put enough salt in the food or because she didn’t greet you with open arms when you came home,” அவள் சொன்னாள். "Only nushuz!

Again nushuz is an act equivalent to the wife having an affair. Which takes us to the next hadith on her list. As explained in the following hadith: “Fear Allah in your dealings of women. ஏனெனில் அல்லாஹ்வின் வார்த்தையின் மூலம் நீங்கள் அவர்களைப் பிடித்துக் கொண்டீர்கள். மேலும் அல்லாஹ்வின் வார்த்தையுடன் அவர்களுடன் நெருங்கிப் பழகுவதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். மேலும் அவர்கள் உங்கள் படுக்கையில் யாரையும் அனுமதிக்காத உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது. அவர்கள் அவ்வாறு செய்தால், நீங்கள் அவர்களை மெதுவாக அடிக்கலாம். And they have a right that you feed and clothe them with what is reasonable.”

So now instead of the default being to immediately hit your wife, a man must first consider whether what she did was nushuz, then shun them, then not share the same bed with them.

Megan Wyatt, who was also in the audience, says that when she presents this topic, she calls it the Ayah that ended Domestic Violence. She gives the analogy of, if a man walks in on his wife with another man in bed, any man would want to react in violence (and many many do). But Islam doesn’t allow that. Islam wants us to take the three steps. She says if it gets to the last step, then it is needed for that woman to “wake up.” It is like when you are young and if your parents spank you, then that was the end of the rope… the child wouldn’t repeat the behavior after that.

So once again, this ayah was sent down during the urf of a time when hitting one’s wife was common practice. And it came down to stop it. Noha said that she honestly never thought of this ayah as aproblem.She explained that again, this was brought down during a time that this was relevant.

“This is not an ayah inviting domestic violence, I understood it from the beginning that it is an ayah that is describing a specific situation for a certain time,” she concluded with.

ஆதாரம்: திருமணம் என்பது ஒரு பள்ளிக்கூடம்

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இந்த கட்டுரையை உங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும், வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் பின்வரும் தகவலைச் சேர்க்கும் வரை இந்தத் தகவலை மீண்டும் அச்சிட உங்களை வரவேற்கிறோம்:ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com - இஸ்லாமியர்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண தளம்

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com


 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு