ஒற்றை முஸ்லிம்களுக்கான ஆன்லைன் இஸ்லாமிய திருமண சந்திப்பு [ இந்தியா ]

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

The Largest Online Muslim Matrimony MeetFirst of its Kind [ Pure Matrimony India ]

Finding a spouse is one of the hardest, most time-consuming and costly things you’ll ever do in your life and it’s often an emotionally drawn-out process which can take many months or even years at a time.

We understand that life for our brothers and sisters is moving in the fast lane and this is one of the main reasons why the search for their soul mate takes longer than imagined.

Think about it – each time you arrange to meet a prospective spouse, you spend days or weeks going back and forth with the family, exchanging details and arranging meetings.

உண்மையாக, 1 உள்ளே 5 people are now finding their spouse online and so can you!

And we want to prove it to you with not one but TWO fantastic gifts.

GIFT 1 Online Muslim Meet Event

PureMatrimony.com brings to its Indian users a perfect Islamic platform for Practising Muslims to come together and find their Pure match from India in an Online Event like never before.

The ‘Online Meet’ is the first of its kind and considered to be the biggest online Muslim matrimonial event ever.

Organized and moderated by the Pure Matrimony Team at absolutely ZERO cost to you, giving YOU the opportunity to find your future partner insha’Allah.

And the best part? You’ll be effortlessly working towards Jannah from the comfort of your own home along with your family.

So Why Should You Attend This Event ?

 • Completely in order with Islamic guidelines
 • Hundreds of Thousands of potential partners in One place at the same time
 • Interact with unlimited members increasing your chance of finding your pure match for this life and the next insha’Allah
 • Live moderation of conversations, profiles & photos by our moderation team to prevent violation of the Sunnah of the Prophet SAW who said that when a man and a woman are alone, the third person is Shaytaan (புகாரி)
 • The Chances of finding Your Pure match is high as there hundreds other online at the same time – so faster responses
 • Wali Friendly – you can include your wali so they feel completely part of the process from start to finish
 • Matches from the same Islamic institute as yours (IOU & AlKauthar for India currently)
 • Free Ebooks on for How to have Safe and Islamic online match making and Frequently asked questions [ We request you to read these ebooks before you start your search on our website ]

So what makes us Pure ? Read the Answer here : http://bit.ly/pmhalal

So what makes us Different ? Read the Answer here : http://bit.ly/pmwhyus

Who Can Attend This Event ?

If you’re a practicing Muslim from India and want to marry a PIOUS spouse the HALAL way then you are most welcome to register with us and attend this event

When Does The Event Take Place?

The event takes place on January 19வது 2014 from 2-4pm India Standard Time (IST) and we recommend that you login to your account beforehand so you are ready to go when we begin.

 

How do I attend this Event ?Online matchmaking event - general post-01

 1. Register NOW at http://bit.ly/pmreg (If you are already registered then skip this step)
 2. Upload your recent photos & write as much as possible about yourself in your ‘about me’ and ‘looking for’ sections because your text will help attract suitors as we do not allow your photos to be displayed by default. We give equal opportunities to all based on righteous character and behaviour rather than looks and status, but you can absolutely share photos once you have established compatibility with someone
 3. Visit your upgrade page to subscribe http://bit.ly/pmupgrade (If you are already a subscribed member then you can skip this step)
 4. We request the sisters to please kindly add your Wali details to allow brothers to contact them directly, please be honest with this as this is for YOUR safety, For more information, தயவுசெய்து பார்வையிடவும் http://bit.ly/pmiwali
 5. Once you subscribe, you will have unlimited access to thousands of profiles across the globe and can search your partner
 6. For this particular Event you will need to be logged in on 19வது January from 2-4PM IST (we recommend you login well before time and have a reminder or calendar entry saved )

What can I do during the Event ?

 1. There will be many others online at the same time as you, so ensure you respond to any requests instantly and don’t ignore if you are not interestedinstead politely decline and make dua for the person
 2. You will have access to unlimited profiles and no limit on the messages you can exchange with each other
 3. Start inviting profiles you find match your looking for criteria and start exchanging messages with them to check if they are compatible
 4. You can request to the see their photos (We request brothers to kindly give access to their photos first before asking to see the sisters)
 5. You will be allowed to exchange contact details only if the Moderators are sure both parties have checked mutual compatibility through conversations
 6. Brothers will be allowed to exchange contact details immediately if you directly contact the wali of the sister, For details visit: http://bit.ly/pmiwali

We aim to provide every practicing single muslim with the means to find a compatible spouse and empower them to establish a successful marriage based on true Islamic principles, resulting in a prosperous family unit . To experience all the benefits and features that you will only find at Pure Matrimony, subscribe now and start searching for your pure match today.

GIFT 2 70% OFF A Subscription To Pure Matrimony

We want you to succeed in finding a suitable spouse Insha’Allah, so we’ve got a very special Gift for you – A special Gift code PMIGIFT70 for Indian users to get a 70% OFF on our Subscription prices valid until 15வது ஜனவரி .

Sharing gifts is a sunnah, so make sure you tell your loved ones too! This offer is valid until 15வது Jan 2014 உங்கள் கேள்வியை சகோதரர் முஸ்லே கானுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யலாம், so make sure you take advantage of it now!

Watch The video Below to Know more About Pure Matrimony

So can you afford to miss this event ?

For any further Queries , details , FAQs please visit our helpdesk http://bit.ly/pmihelp or email at info.india@purematrimony.com

Don’t delay and make sure you’re part of the matchmaking event of the year!

PS We’ve introduced new payment options for our Indian users to make it easy for YOU. Please visit the Account Upgrade screen http://bit.ly/pmupgrade . You can also view our helpdesk http://bit.ly/pmihelp

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு