உங்கள் மனைவிக்கான தேடலில் பொறுமையாக இருத்தல்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

நீங்கள் சிறிது காலமாக ஒரு துணையைத் தேடிக்கொண்டிருந்தால், விரக்தியடைய வேண்டாம்.

ஏனெனில் இந்த காத்திருப்பு நேரத்தில் தான் நீங்கள் பொறுமையுடன் சோதிக்கப்படுகிறீர்கள்.

Allah SWT says in many places in the Quran that patience is one of the virtues of the people of Jannah

We are commanded to remain patient when afflicted with misfortune and to seek help through prayer:

“And seek help in patience and As-Salaah (வேண்டுதல்) and truly, it is extremely heavy and hard except for Al-Khaashi‘oon [அதாவது. the true believers in Allaah — those who obey Allaah with full submission, fear much from His punishment, and believe in His Promise (சொர்க்கம்) and in His Warnings (நரகம்)]” [சூரா பகரா 2:54]

In this verse, Allah SWT acknowledges that remaining patient is a difficult thing to do, but also explains that this is the hallmark of the believer.

மற்றொரு வசனத்தில், Allah SWT specifically says He is with the patient:

“Surely, Allaah is with those who are As‑Saabiroon (the patient)” [Surah Anfaal 6:46]

Patience has a special virtue in Islam:

'உண்மையில், the patient will be given their reward WITHOUT account.’ [Surah Az-Zumar 39:10]

The Scholars of tafseer have explained this verse to mean that you will be given your reward in the akhirah (Jannah) without having to go through the scale that other people will.

மகிமை அல்லாஹ்வுக்கே! What a beautiful reward for the ones who are patient!

If you’ve been searching for a spouse for a while now and it’s not yet happening, then this is proof that He SWT wants good for you.

But you must understand that patience means having full acceptance of Allah’s decree.

Making a lot of dua and not despairing of His Mercy or complaining about your situation.

It’s perfectly normal to feel upset, depressed or become anxious when you can’t find a suitable spouse – but there’s great wisdom behind you struggling to find the one.

The real test of your patience is you placing your trust in Allah that HE will do what is best for YOU.

As long as YOU keep striving towards your end goal of marriage

This means you continue to talk to potential prospects and not become restless or impatient because it’s not happening.

Allah indeed rewards the patient, but He SWT also commands us to take action.

Signing up for a service like தூய திருமணம் is perfect if you’re single and practising and want to find a like-minded spouse.

But the key thing here is to keep striving and knowing that as long as you keep trying.

Your time will come one day insha’Allah.

நினைவில் கொள்ளுங்கள், if it’s not happening for you, don’t lose hope – rather increase in your istighfar and duas

Remain content in knowing that Allah SWT is with you and you WILL by His permission, find a suitable spouse.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு