பசுக்களும்: மணமகள் ஆலோசனை

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: சிறந்த முஸ்லிம்களின்

மூல: idealmuslimah.com

‘Abdul-Malik (radiyallaahu ‘anhaa) கூறினார், “When ‘Awf ibn Muhallim al-Shaybani, one of the most highly respected leaders of the Arab nobility during the jaahiliyyah (time of ignorance) was marrying his daughter, Umm Iyas to al-Harith ibn ‘Amr al-Kindi and as she was made ready to be taken to the groom, her mother, Umaamah came into her room to advise her and said,

'”O my daughter, if it were deemed unnecessary to give you this advice because of good manners and noble descent, then it would have been unnecessary for you, because you possess these qualities. But it (the following advice) will serve as a reminder to those who are forgetful, and will help those who are wise.

O my daughter, if a woman were able to do wthout a husband by virtue of her father’s wealth and her need for her father, then you of all people would be most able to do without a husband, but women were created for men just as men were created for them.

O my daughter, you are about to leave the home in which you grew up, where you first learned to walk, to go to a place you do not know, to a companion to whom you are unfamiliar. By marrying you, he has become a master over you, so be like a servant to him, and he will become like a servant to you. Take from me ten qualities, which will be a provision and a reminder for you:

* The first and second of them are: Be content in his company, and listen to and obey him, for contentment brings peace of mind, and listening to and obeying one’s husband pleases Allah (the Glorious and Mighty).

* The third and fourth of them are: Make sure that you smell good and look good; he should not see anything ugly in you, and he should not smell anything but a pleasant smell from you. Kohl is the best kind of beautification to be found, and water is better than the rarest perfume.

* The fifth and sixth of them are: Prepare his food on time, and keep quiet when he is asleep, for raging hunger is like a burning flame, and disturbing his sleep will make him angry.

* The seventh and eight of them are: Take care of his servants (or employees) and children, and take care of his wealth, for taking care of his wealth shows that you appreciate him, and taking care of his children and servants shows good management.

* The ninth and tenth of them are: Never disclose any of his secrets, and never disobey any of his orders, for if you disclose any of his secrets you will never feel safe from his possible betrayal and his mistrust of you in turn, and if you disobey him, his heart will be filled with hatred towards you.

* Be careful, O my daughter, of showing joy in front of him when he is upset, and do not show sorrow in front of him when he is happy, because the former shows a lack of judgment whilst the latter will make him unhappy.

தூய ஜாதி

... பொம்பளைக்கில்லன்னேம்லல கைப்பழக்கம்

பிரிவு- சிறந்த முஸ்லிம்களின் - தூய ஜாதி மூலம் நீங்கள் கொண்டு- www.purematrimony.com - Practising முஸ்லிம்கள் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் சேவை.

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய:http://purematrimony.com/blog

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு:www.PureMatrimony.com

 

 

1 கருத்து to Pearls of Wisdom: மணமகள் ஆலோசனை

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு