[பாட்காஸ்ட்] பாகம் 2: உணர்ச்சிகரமான உங்களை எப்படி தயார் செய்ய, மன மற்றும் ஆன்மீக திருமணத்திற்கு

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

அது ஒரு அற்புதமான மனைவி செய்ய எடுத்து என்ன?

என்ன நீங்கள் என்பதை உறுதிசெய்ய இப்போது செய்ய வேண்டும் 100% ready to get married and help your other half complete half of their deen?

In part two of this three-part series, we take a look at self-development from an emotional, mental and spiritual point of view to help you become the best version of youready for anything (including marriage!)

Join this lively discussion with Sister Arfa Saira and Sister Fathima Farooqi as they dive deep into what you need to change in order to become a great spouse!

உணர்ச்சிகரமான உங்களை எப்படி தயார் செய்ய, மன மற்றும் ஆன்மீக திருமணத்திற்கு

*நடித்தல் – தூய திருமண ஜிங்கில்ஸ் *

அஸ்ஸலாமு Alaikkum,…………..Pure Matrimony .com is the world’s largest website for practising single Muslim seeking a marriage partner in one place. Not only did purematrinmony.com make my search so much easier, they also have some pretty cool features, they’ve got a unique scientific personality matching feature. எனவே, I wasn’t wasting my time talking to people who weren’t compatible with me. And sisters listen up because you share your picture with only those who you wish to, you can feel at ease knowing that the brothers can’t window shop, plus again for the sisters, you have the option to include your Wali in your conversation using the smart wali integration feature. So I got to met my father in law earlier, purematrimony.com சித்திரமும் கைப்பழக்கம் ஏனெனில்.

*Discussion begins*

Arfa: பிஸ்மில்லாஹ்! அஸ்ஸலாமு Alaikkum (wrb) and welcome to the family matter show. நான் உங்கள் ஹோஸ்ட், அக்கா இருக்கிறேன். Arfa சாயிரா இக்பால், Head of Pure Matrimony and in today’s show, we are into the second Podcast in our Podcast series of “The making of a perfect Spouse”.

In the first part, we talked all about Self-analysis. This is part 2 where we are really going to be diving deep into physical, spiritual, emotional and mental development. What you need to be doing to make yourself the best version of you.

எனவே, joining me today is Sis. Fathima Farooqi who is my co-host and I’m so excited for this particular podcast because the last one was just Fantastic. எனவே, Assalamu Alaikkum Sis. பாத்திமா. நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?

பாத்திமா: Wa Alaikkum சலாம் (wrb) அக்கா. Arfa. கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார், I’m well and I’m really looking forward to this one as well. ஏனெனில், ஓ, My God! I’m just thinking, why we didn’t come across this one. நான் என்ன சொல்கிறேன், why I didn’t think about this one very long ago.

(Both of them laughing out loudly)

Arfa: This one is really interesting after we did that particular podcast. You and I were having a discussion after. We both actually said that we should have done this one thing before we got married.

பாத்திமா: (repeats) சரியாக! Nowadays it’s so easy to have all this knowledge and everything and really hope that anyone who is listening to this, (repeats) really implements these things and really focuses on Self-development because it’s that important in choosing the right Spouse.

Arfa: சரி! நான் உணர்கிறேன்…

பாத்திமா : (continues)You are going to be in the right space to select the spouse once you know itself.

Arfa: ஓ, Definitely. I think to be honest with you; we are living in the 21st century, வலது, if you are not developing yourself all time, like seriously, what you are doing.

பாத்திமா: ஆம்!

Arfa: உண்மையில், if you look at it from an Islamic perspective, Islam demands us to be in the best version of ourselves. Not just from a spiritual point of view but from the worldly point of you as well. That’s why actually if you look back, centuries before the golden age of Islam, why did we have such amazing mathematicians, scientists and doctors and what not. நான் என்ன சொல்கிறேன், literally, Europe was in darkness. And we brought light into that. That’s why it is called the golden age. வலது.

எனவே, we actually brought light into the darkness of Europe, why because, the methodologies, the sort of discoveries that we did they were lights upon everything else. The reason being that our Deen demands excellence in everything. As very interesting actually because, this entire podcast is all about self development, and all of the different things you need to develop to be the best version of you.

But I remember speaking to Sheikh Musleh about this. And you know what Sheikh Musleh told me, he said that one another thing, very interesting actually, one another thing’s that people really sort of mess upon is decided, let’s say a person is an academic person they will push them in towards the Deen. Do you see what I mean? While there is nothing wrong in being a religious person. It’s like, well if you are not gonna be a, let’s say a doctor or a lawyer, anything like that. They try to push them into being like an Aalim or something like that.

If you are not going to mind it, then you are going to be ignorant about lot of things, and unfortunately, they take the ignorance with them into the Deen. And this is why you end up with these Maulavis and all these like Imam’s and stuff like that who have a very poor understanding of what religion actually is and that actually does the Deen more harm than it does good.

பாத்திமா: ஆம்! It is going to destroys so many lives.

Arfa: Definitely! ( laughs) I’m gonna give this. You know, I love doing these Podcasts. Because it gets through all these extra lot of stories. There is an Imam, not mentioning any names because that wouldn’t be appropriate. There is a local Imam nearby I live, who gave her advise not to name her daughter with a certain name because he told her, if you give her this name she will grow up to be a bad woman.

பாத்திமா: ஓ, my god! Look at that!

Arfa: I was shocked, I was like “are you joking?". She was like “no, he told me not to name”. And this was the name from the Quran by the way. She got a beautiful name from the Quran and he just basically said “Don’t name with this, when she grows up she’s gonna be a bad woman”. And I’m like “Oh, my god! You really got to be kidding me”.

But that’s what ignorance does. It brings darkness where there should be light. ஆம்.

பாத்திமா: ஆம், அக்கா. Arfa. Why is it important toLet’s get on to the first phase of development. It’s about your physical development. Why is it important to improve oneself physically because, உங்களுக்குத் தெரிந்த, some might say that I think I’m healthy, And Alhamdulillah, Allah has blessed me with good looks and stuffs. We do appreciate the self-confidence but then why is it important to focus on your physical and your, உங்களுக்குத் தெரிந்த, just your overall health and well-being.

Arfa: சரி. சரி. Here is something to consider…..

இந்த சுவாரஸ்யமான அதற்கு மேற்பட்ட & உண்மையான விவாதம், இங்கே URL இலிருந்து மேலே ஆடியோ அல்லது பதிவிறக்க சொல்வதை கேளுங்கள்: : http://traffic.libsyn.com/purematrimony/Part_2_How_To_Prepare_Yourself_Emotionally_Mentally_and_Spiritually_For_Marriage.mp3

Listen to part one here: : https://www.muslimmarriageguide.com/podcast-part-1-making-perfect-spouse/

Listen to part three here: : http://traffic.libsyn.com/purematrimony/3_personality_and_character.mp3

Get your ‘Prepare For Marriage Toolkit’ இங்கே: : https://purematrimony.lpages.co/prepare-for-marriage-toolkit/

மணிக்கு தூய ஜாதி, நாங்கள் உதவுகிறோம் 40 ஒரு வாரம் மக்கள் திருமணம் செய்து!

தூய திருமணம் - Practising முஸ்லிம்கள் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் சேவை.

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு